Değerli Yoldaşlar!

Mücadele tarihimizin çok önemli ve kritik bir aşamasında, Kürt halkının kendi özgür kimliği temelinde geleceğe kavuşması adına, hegemonik devletlerin en faşist aracı olan Türk devletinin saldırılarına karşı direnen kadın gücümüzü selamlıyor, kadın öncülüğünün Kürdistan ve Ortadoğu’ya özgürlük ve zafer getireceği inancıyla mutlak başarı kararlılığımızı belirtiyoruz.

14 Nisan’dan bu yana NATO destekli AKP-MHP faşist rejiminin geliştirdiği her türlü ahlak dışı saldırıları karşısında başta Zap, Avaşîn, Metîna’da bulunan YJA STAR güçlerimiz olmak üzere tüm gerilla alanlarında büyük bir direniş gösterilmekte, kadınların ve insanlığın geleceği adına özgürlük iradesi militan yapımız şahsında somutlaşmaktadır. Önderlik-Kadın yoldaşlığının bilinci ortaya büyük bir özgürlük iradesi, yurtsever duruş, değerlere büyük bağlılık ve zafere inanç ortaya çıkarmış, bu temelde büyük bir savaşçılık düzeyi yakalanmıştır. Kürt kadını şahsında açığa çıkan bu düzey kuşkusuz Rêber Apo’nun eseridir. Dolayısıyla YJA STAR güçlerimizin “Savaşta Zafer, Yaşamda Özgürlük” ilkesi temelinde soluduğu her nefes, attığı her adım bu düzeyi layıkıyla ve onuruyla doğru temsil etme ve onu zafere taşıma iddiası, kararlılığı, Rêber Apo ile tutarlı yoldaşlık çabasıdır. Mücadele tarihimiz boyunca savaşta kadın öncülüğü nasıl ki kendini yeniden var eden halkımızı büyük başarılara kavuşturarak, kadın özgürlüğü temelinde devrimsel gelişmelere yol açtıysa, kadınlara ve halkımıza soykırımın dayatıldığı bu kritik eşikte de bu öncülük; topraklarımızı zafere kavuşturmanın baş eğmez savaşçılığını en güçlü bir biçimde ortaya koyacaktır. Bu temelde 3 Ağustos tarihinde Girê FM’de bulunan YJA STAR güçlerimizin Atak tipi bir helikopteri düşürme eylemi, aynı tarihte Girê Amediyê Direniş Alanı’nda gerçekleşen YJA STAR etkili suikast eylemlerini kutluyor, bu direniş alanlarında yer alan YJA STAR komuta ve militan yapımızın temsil ettiği mücadele duruşunu büyük bir gururla kucaklıyor, selamlıyoruz.

14 Nisan tarihinden bu yana gerçekleşen faşist saldırılar karşısında Karker, Girê Cûdî, Gîrê FM, Girê Amediyê Direniş Alanları ile Avaşîn güçlerimiz, etkili eylemleriyle kesintisiz bir direniş sergilemiş, topraklarımıza ayak basma cüreti gösteren faşist Türk ordusunun kâbusu haline gelmişlerdir. Aynı direniş süreçlerinde Xakurkê kadın güçlerimiz önemli çaba ve eylemleriyle, faşizme hesap sorma duruşu içerisinde olmuşlardır. 1 Ağustos tarihinde Gever Eyaleti YJA STAR güçlerimiz, Şemzînan alanında gerçekleştirdikleri sabotaj eylemiyle faşist ordu güçleri ve kirli maşaları olan kontraları cezalandırarak bu toprakların özgürlük onurunu korumanın etkili bir ifadesi olmuşlardır.

Dördüncü ayına giren faşist saldırılar karşısında büyük bir direniş gösteren YJA STAR güçlerimiz, etkili eylemler geliştirmiş, özellikle suikast taktiğini güçlü kullanmış, bu anlamda faşist çete güçlerine sürekli vurarak düşmanı psikolojik yenilgiye uğratmışlardır. Bu temelde gelişen tüm çabaları anlamlı ve değerli bulmakla birlikte topraklarımızdan faşizmi, halkımızın bağrına ur gibi yerleşmiş ihaneti ve işbirlikçilik ve uşaklığı söküp atmak için daha yaratıcı ve etkili bir katılımı geliştirmek gerekir. Bu topraklara ayak basan her faşisti cezalandırma, kadınların, ülkemizin ve halkımızın varlığını düşmana pazarlayan ve onuru temsil edenlerin yenileceği inancıyla yaşayacağını sanan hastalıklı işbirlikçi zihniyet ve duruşu etkisizleştirmeye kadar Önderlik-Kadın yoldaşlığını büyük bir bağlılıkla temsil edecek, bunun en nadide örneklerini sergileyeceğiz. Bu anlamda YJA STAR komuta ve savaşçı yapımızın bu sorumlulukla hareket ederek tarihimizin en kritik evresinde zamanın belirleyeni olma gücünü ve başarısını göstereceğine, “Savaşta Zafer, Yaşamda Özgürlük” ilkesini uygulayarak Rêber Apo’ya, özgür geleceğe kavuşma kararlılığıyla tarihin en büyük hesap sorma gücü haline geleceğine inanıyoruz. Tüm direniş alanlarında bulunan YJA STAR komuta ve savaşçı yapımız olağanüstü koşullarda direnmekte ve bu temelde büyük bir iradi duruş göstermektedir. Bu duruş topraklarımıza saldıran erkek egemenliğinin zirvesi olan faşist-çete güçlerine daha büyük bir vuruş gücüne dönüşmeli, yaratıcı taktikler ve kadın zekasının, kararlılığının ürünü olan eylem biçimleriyle faşistlerin topraklarımızda aldığı her nefesin misliyle hesabı sorulmalıdır.

Şu an savaşın yoğunlaştığı alan yeryüzüne kadın öncülüğü temelinde özgürlüğü toplumsal bir nitelik olarak tanıyan, taşıyan, yaşatan doğal toplumun bereketiyle tarihte yer edinmiş “Altın Hilal” in en stratejik bölgesi. Zagroslar, Tanrıçaların topraklarıdır. Bu anlamda onurun, cesaretin, özgürlüğün kök saldığı ve insanlığın bununla anlam kazandığı mekanlardır. Şu an uçakların, bombaların arkasına saklanarak korkakça saldıran faşist çete güçleri bu topraklarda Apocu hareketle dirilen, yeniden açığa çıkan bu gerçeğe saldırmakta, dünyayı yaşanılmaz hale getiren 5000 yıllık erkek egemen kültür adına saldırmaktadır. Bu anlamda yürüyen savaşın ideolojik nedenlerle geliştirildiği ve Tanrıça Kültürü’nün değerlerini kendinde temsil eden Demokratik Uygarlık Paradigması’na karşı bir saldırının gerçekleştiği ortadadır. Genelde Apocu hareket, özelde YJA STAR güçleri olarak ortaya koyduğumuz bu direniş aynı zamanda tarihsel olarak hesap sorma anlamına gelmekte, tarih aynı mekânda karşıt iki tarafın savaşına yine tanıklık etmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle erkek egemenlikli güçlerden hesap sormak, Tanrıçalar’ın altın tahtı olan Zagroslar’da kadınların ve halkların geleceği adına zaferle buluşmak tarihsel misyonumuzdur. Şu an faşist-soykırımcı-kadın katili güruh karşısında yürütülen savaşın niteliği budur.

Bir 15 Ağustos Diriliş yıl dönümünü daha karşılarken YJA STAR komuta ve savaşçı yapısı olarak tüm mücadele tarihimizin oluşturduğu büyük özgürlük değerlerini kendimizde örgütleyip büyük katılacak ve büyük kazanacağız. Bu temelde her arkadaşımızın kendisini saç tellerine kadar en iradeli ve etkili bir şekilde örgütleyerek, kadın ordulaşma tarihimizin kazanımı olan tecrübeleri kendinde harmanlayarak Zilanca katılımın ölçülerini yakalayacağına ve her koşulda başarmanın umudu ve inancıyla katılacağına inanıyor, bunun tarihsel sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Biz tarihi belirleme şansı ve bunu başarabilmenin araçlarına kavuşmuş kadınlar olarak kendimizi şanslı görüyor ve bunun Rêber Apo’nun bitimsiz sevgisi, desteği, yoldaşlığı sayesinde geliştiğinin bilinciyle bu şansı en layıkıyla sahiplenip gereklerini yerine getirmekten ve bu uğurda ne gerekirse onu gerçekleştirmekten çekinmeyeceğiz. Zaten bu uğurda canlarını vermiş olan büyük şehitlerimiz yapılması gerekeni kendi yaşam ve şahadetleriyle somutlaştırmışlardır. Büyük öğretici, yol gösterici olan şehitlerimizden öğrenme ve temsil etme duruşuyla yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Bu bilinç ve kararlılıkla hareket eden komutan ve savaşçı yapımızı bir kez daha sevgiyle selamlıyor, kutluyor, kesin zafer temelinde başarıların devamını diliyoruz.

Yoldaşça Selam ve Saygılarımızla

6 Ağustos 2022

YJA STAR MERKEZ KARARGÂH KOMUTANLIĞI