Tarihi Direniş Devam Ediyor

Halkımıza ve Kamuoyuna!

7Önderliğimiz üzerinde geliştirilen uluslararası komplo ve İmralı tecrit sisteminin başlamasıyla birlikte hem komployu boşa çıkarmak hem de Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümünün sağlanması bakımından Önderliğimiz 13 yıl boyunca büyük bir sağduyu ve sabırla bu sürecin barışçıl bir biçimde çözülmesi için yoğun ısrar ve çaba içerisinde oldu.

Özellikle Önderliğimizin ve Özgürlük hareketimizin demokratik çözüm çizgisindeki ısrarı ile en küçük bir diyalog fırsatını halklar lehine değerlendiren tavrı, İmralı sisteminin yürütücüsü olan Gladyo güçleri ve AKP hükümetinin bütün oyunlarını deşifre ederek işlemez hale getirdi. Türk devleti ve AKP hükümetinin Kürt halkını statüsüz bırakma, imha ve soykırım tutumundan vazgeçmeme ve İmralı’da geliştirilen görüşmelerle çözümü zamana yayarak halkımız ve kamuoyu nezdinde çözüm olacakmış gibi lanse ederek aldatıcı, oyalayıcı zihniyet ve politikalarındaki ısrarı üzerine Önderliğimizin 27 Temmuz 2011 tarihinde avukatlarıyla geliştirdiği görüşmesinde tutum alması, bu konudaki bütün gerçekleri açığa çıkardı.

 

Önderliğimiz daha öncesinde de “Devlet bu sorunu ya çözsün, ya da imha etsin” diyerek devletin oyalama ve kandırma zeminini ortadan kaldırmış ve yaklaşım netliğine zorlamıştı. Türk devleti ve AKP hükümetinin Kürt sorununu hiçbir biçimiyle çözüme yanaşmamadaki ısrarı üzerine Önderliğimiz direniş tutumu alarak aradan çekildi. Bütün girişimlerin odak noktasında yer alan Önderliğimizin geri çekilmesi, uluslararası komplonun yeni bir aşaması olarak pratikleştirilmek istenen politikaların uygulanma koşullarını ortadan kaldırdı. Bunun üzerine başarısızlığa uğrayan Türk devleti ve AKP hükümeti bütün öfkesini Önderliğimiz üzerinde 27 Temmuz tarihinden itibaren bir yıldır süregelen yeniden ağırlaştırılmış tecridin uygulanması ve topyekun saldırı konseptini devreye koyarak kusmak istemektedir. Önderliğimiz, hareketimiz ve halkımıza dönük geliştirilen bu son saldırılar, hem artık yapılabilecek başka bir oyun ve kandırma politikasının kalmadığını hem de direniş gücümüz karşısında yenilgisini ifade etmektedir. Artık yolun sonuna gelinmiştir. Gladyocu güçler ve onların Türkiye’deki ayağı olan AKP bütün saldırı gücünü kullanarak son hamlesini yapmaktadır. Bundan sonra kesin olarak ya komplocu çizgi zaferini ilan edecek ya da direniş çizgimizle Önderliğimizin özgürlüğü ve Kürt halkının demokratik özerk sisteminin sağlanması kesinleşecektir.

Büyük bedeller vererek direniş mücadelesini zirveye taşıdığımız bu süreçte Önderliğimizin özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü ne pahasına olursa olsun gerçekleşinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz. YJA Star kadın gerilla gücü olarak fedai direniş çizgisinde mücadeleyi yükselterek zafere ulaştırmada başarma iddiamızın büyük olduğunu ve kararlılığımızı dost-düşman herkes bilmelidir. Önderliğimiz üzerindeki son dönemde yürütülen tecridin birinci yılını doldurduğu bugünlerde tüm halkımızı ve Kürt kadınlarını Reber Apo’yu sahiplenmeye ve Reber APO’nun özgürlüğünü esas alan devrimci direniş mücadelesinde üzerine düşen görevleri yerine getirerek mücadeleyi yükseltmeye ve demokratik çevreleri yüksek bir duyarlılıkla Önderliğimiz üzerindeki hiçbir meşruluğu olmayan bu tecrit uygulamalarına karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

26 Temmuz 2012

YJA Star Anakarargah Komutanlığı