1 Haziran Atılım Ruhuyla Mücadeleyi Yükseltelim Özgür Toplum İnşasını Gerçekleştirelim

 

1haziran aciklama

Halkımıza ve Kamuoyuna

1 Haziran özgürlük atılımımızın 10. yılında direniş ve özgürlük sembollerimiz olan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, anılarının gereğini her zaman başarıyla yerine getireceğimize dair sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. 1 Haziran atılımının mimarı ve yaratıcısı olan, bizleri özgürlük ruhuna, bilincine ve örgütlülüğüne kavuşturan Önder APO’yu selamlıyor ve Önderliğimizin özgürlüğünün hepimizin özgürlüğü olduğunu belirtiyoruz.

Bu 10 yıllık çetin mücadele döneminde her türlü saldırıya ve baskıya karşı büyük bir kararlılıkla direnen mücadeleci ve fedakâr halkımızı kutluyor, hareket ve halk olarak Önder APO'nun ve kahraman şehitlerimizin izinde, özgür ve demokratik bir yaşamı gerçekleştirme temelinde daha büyük bir kararlılık ve başarıyla yürüyeceğimizi belirtiyoruz.

Küresel sistemin Ortadoğu halkları ve özgürlük hareketimize yönelik geliştirdiği askeri, ideolojik, siyasi saldırılara karşı bir direnişi ifade eden 1 Haziran hamlesi Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihinde ikinci 15 Ağustos hamlesi olma özelliğine sahiptir. Hareketimiz, parçalanma ile yüz yüzeyken geliştirilen 1 Haziran atılımı Agitler şahsında başlayan halk kahramanlığının Nudalar, Adiller şahsında sürdürülmesi ve fedai ruhun bir kimlik haline geldiğinin, bu ruhun asla yok edilmeyeceğinin ilan edilmesidir. 1 Haziran hamlesi, adına üçüncü dünya savaşı denen saldırının Kürdistan'a dönük yönüne karşı gelişen bir direniş ve ABD’nin küresel sistem adına Ortadoğu'ya yönelttiği müdahaleye bir cevap, Ortadoğu halklarının demokratik birliğini ve kardeşliğini hedefleyen bir özgürlük ve demokrasi müdahalesi olma özelliği taşımaktadır.

Sistem güçlerinin İmralı’da Önder APO'yu ve hareketimizi yenilgiye uğratarak uluslararası komployu sonuca ulaştırma planlarına karşı APOCU çizgide direnişi geliştirip uluslararası komplo hesaplarının boşa çıkarılmasıdır. ABD çizgisine dayanarak ve AKP iktidarından medet umarak içten tasfiyeyi dayatan çete hareketine, Kürdistan halkının onurlu mücadelesine dayatılan teslimiyetçi ve işbirlikçi çizgiye karşı özgür, iradeli, bağımsızlıkçı çizginin hakim kılınmasıdır. Büyük bedeller temelinde yaratılmış olan özgürlük değerlerimizi ele geçirmek isteyen AKP iktidarına ve tasfiyeci eğilime karşı Önderlik çizgisinde direniş ve demokrasi hamlesidir.

1 Haziran özgürlük atılımımızın onuncu yılında da mücadele süreci devam etmektedir. Özgürlük hareketimizi tasfiye etmek için ideolojik, siyasi, askeri saldırılar sürdürülmekte hem kapitalist modernist güçler hem de AKP hükümeti özgürlük mücadelemizi tasfiye politikalarında ısrar etmektedir. Halkımıza ve hareketimize karşı geliştirilen baskılar, çözüm adı altında gelişen oyalama süreci ve Önderliğimizin tüm çabalarına rağmen görüşmelerin müzakere aşamasına geçmemesi hamle koşullarını oluşturan ortamın sürdüğünün göstergesidir. 30 Mart seçimlerinde Kürt halkının gösterdiği tavır ve kendi demokratik sistemini inşa konusundaki tutumu karşısında gelişen tahammülsüzlük, inkar ve soykırım politikalarından vazgeçilmediğini bir kez daha ispatlamıştır.

Geçen on yıllık mücadele süreci içerisinde ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri bütün alanlarda inkâr ve imha sisteminin planlı saldırıları boşa çıkartılarak güçlü bir direniş mücadelesi geliştirilmiş ve sürekli eylemde olan halkımızın direnişi ile devlet dışı toplumsal sistemin kuruluşuna uygun zemin yaratılmıştır. Özgürlük hareketi olarak ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri bakımdan yenilenmiş, her alanda örgütlü ve direnen bir hareket konumuna kendimizi ulaştırmış durumdayız. Kendimize, gerilla güçlerimize ve direniş geleneğinin sürdürücüsü olan halkımıza olan inancımızla kadınların ve tüm halkımızın özgürlüğünün garantisi olan YJA Star güçleri olarak mücadeleyi yükseltme kararlığımızı belirtiyoruz. Özgür ve demokratik bir yaşamın yolunun keskin ve büyük bir mücadeleden geçtiğinin bilinciyle tüm halkımızı, kadınları ve demokratik kesimleri özgürlük saflarında yer almaya, Önderliğin özgürlüğü için çalışmaya ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Tüm gençleri, özgürlük dağlarına ve özgürlük saflarına katılımların önüne geçmeye ve gençliği sistemin sınırlarında çürütmeye çalışan devlet politikalarına karşı durmaya ve özgürlük dağlarında safları sıklaştırmaya bekliyoruz.

Bijî Rêber APO!

Yaşasın 1 Haziran Atılım Ruhu!

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz!

1 Haziran 2014

YJA STAR MERKEZ KARARGÂH KOMUTANLIĞI