Özgür Önderliğin Doğuşu, Özgür Kadının Doğuşudur

rojbuna serok

İnsanlığın, hakikatin ve erdemin emsalsiz temsilcisi ve topluma özgür birey olma yolunda ışık tutan Önderliğimizin 65. doğum gününü ve özelde Kürt halkının olmak üzere tüm halkların yeniden doğuş günü olan 4 Nisan’ı kutluyor, tüm halkımızı özgür yarınlarda Önder Apo ile buluşma umuduyla selamlıyoruz.

Bu büyük ve tarihi buluşmayı gerçekleştirmek için Kadın özgürlük ha reketimiz KJB’in başlatmış olduğu ‘’Kadınlar Önderliği ve özgürlüğü için eylemde’’ hamlesini devrim coşkusuyla selamlıyor, özgür kadın ordusu YJA STAR olarak bu tarihi hamlenin başarıyla sonuç alması için mücadeleyi daha da yükselteceğimizi belirtiyoruz.

Halklar, egemen sınıfların ortaya çıkışlarından bu yana, içinde bulundukları toplumun ahlaki-politik yapısını koruyabilmek ve savunabilmek için her zaman iradelerini temsil edebilecek liderlere, önderlere ihtiyaç duymuşlardır. Tarih böylesi birçok lidere tanıklık etmiş ve onları geleceğe taşırmıştır. Nasıl ki tarihin başlangıcında toplum değerlerine en yoğun saldırılar Ortadoğu topraklarında yaşandıysa, 21. yy’da da toplum aynı şekilde saldırılara maruz kalmaktadır. Egemen sınıf güçleri halklar üzerinde tahakküm kurarak halklara ait ne kadar değer varsa el koymakta, halkları yok saymakta ve her şeyi kendisine ait göstermeye çalışmaktadır. Kürtler, Ortadoğu topraklarının en kadim halkı olmasına rağmen iktidar odaklı yönetimler tarafından yok sayılmaktan kurtulamamış, tarih sayfalarına silik bir şekilde yansımıştır. Aslında Kürtler, egemenler tarafından ölümü çoktan ilan edilmiş bir halk olmuştur.

Önderliğimizin doğum günü olan 4 Nisan, varlığını çoktan yitirmiş olan Kürt halkının yeniden doğuş günüdür. Çünkü köleliği bile aşan bir varlık hali aslında ölüm halidir. Bu ölüm halini yaşayan Kürt halkı Önder APO ile birlikte özgür toplum olarak yeniden doğuşunu gerçekleştirmiştir. Tarih ve halklar böylesi önderleri ortaya çıkarmasaydı, bizler bugün özgür ve ahlaki bir toplumu yaratma iddiasını gösteremezdik. Bu nedenle 4 Nisan günü yalnızca Önderliğimiz dünyaya gelmemiştir; onunla birlikte, halkların, toplumların binlerce yılın birikimiyle oluşan ortak değerleri yeniden doğuş sağlamıştır. Binlerce yıllık birikim, emek, can, bedel, direnenler, yiğitler, tanrıçalar, hakikat uğruna ölüme gidenler, Maniler, Hallac-ı Mansurlar, Pir Sultanlar, Şeyh Bedreddinler, Qazi Muhammedler, Seyit Rızalar… herkes, her şey bir kere daha özgür bir şekilde doğma fırsatını bulmuştur.

Özellikle de kadınlar için 4 Nisan’ın çok daha farklı anlamları bulunmaktadır. Biz kadınlar Önder Apo sayesinde kimlik, benlik, bilinç, değer ve irade kazandık. Bugün milyonlarca kadın sokaklara dökülüp özgür kimliğini istiyorsa, iradesini gösterebiliyorsa, politikada, sosyal alanda yer bulabiliyor ve özgür bir toplum, özgür bir gelecek için direnişin sembolü olan Kürdistan dağlarında YJA Star, Rojava Kürdistanında YPJ olarak direnişe öncülük edebiliyorsa bu kesinlikle Öndeliğimizin yarattığı emek ve değerler sayesindedir. Bu yüzden bizler için 4 Nisan kutsaldır.

Sadece 4 Nisan değil tüm mücadele günleri bizler için yeni oluşumların zamanıdır, çünkü Önder Apo her gününde yeni doğuşlar yaratan bir liderdir. Kadınlar yepyeni bir yaşama kapı araladıkları bir yüzyıldan geçmektedir. Bu konuda en büyük emeği veren Önder Apo’nun doğuşu esasında kadınların yeniden doğuşudur. Önderlikle birlikte kadınlar yeniden can bulmuş, yeniden yaşama sarılmışlardır. Bu yüzden 4 Nisan aynı zamanda kadınların doğum günüdür.

Önderliğimizin geliştirdiği felsefe, ideoloji ve yaşam şekli bugün başta Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada yeni ve özgür yaşamı geliştirmektedir. Sosyal alanda kadınları her yerde var kılar, askeri alanda militarist güçlere karşı özgür kadın ordularını seferber ederken, siyasal alanda da geliştirdiği eşbaşkanlık modeli ile mevcut sisteme yine bir darbe vurmuştur. Aslında 30 Mart seçimlerinde kazanan Önderliğimizin geliştirdiği eşbaşkanlık sistemidir. Bu yüzden tüm Kürt halkı ve özelde de kadınlar iradelerine sahip çıkmalı, kazandıkları bu değerleri iyi korumalı ve savunmalıdır. Elde ettiğimiz kazanımları korumanın tek ve biricik yolu ise Önder Apo’nun fiziksel esaretine son vermektir. Nasıl ki o bizleri tüm tutsaklıklarımızdan, sistemin geliştirdiği esaretten kurtarmak için yalnızlığı göze aldıysa, bizler de aynı erdemliliği ve cesareti göstermeli, tüm gücümüzle Önderliğimizin özgürlüğü için seferber olmalıyız. Biz buna ekmekten, sudan, soluduğumuz havadan daha fazla muhtacız. Bu yüzden tüm halkımız özgür Önderlik ve özgür Kürdistan için her an, her saat direnişte olmalı, geliştirdiği irade ve ısrardan bir adım bile geri atmamalıdır.

YJA Star olarak bir kere daha Önderliğimizin özgür doğuş gününü kutlarken, bizlere sunduğu özgür yaşam, hakikat umut, adalet, aşk, inanç, irade ve direniş için Önder APO’ya sonsuz şükranlarımızı sunuyor, “kadınlar Önderliği ve özgürlüğü için eylemde” hamlesi temelinde mücadelenin yükseltilmesinin Önder APO ile özgür buluşmayı kesinleştireceğini belirtiyoruz.

Yaşasın Önder Apo

Yaşasın Özgür Doğuş Günü 4 Nisan

Yaşasın Önder Apo’nun Yarattığı Özgür Kadın Ordusu YJA Star

3 NİSAN 2014

YJA STAR MERKEZ KARARGÂH KOMUTANLIĞI