Kahramanlık Çizgisi Kürt Halkının Özgür Kimliğidir!

yja star - bayrak-

Halkımıza ve Kamuoyuna!

21 Mart’tan 28 Mart’a uzanan hafta içinde Kürt halkının kahramanlık destanlarını yazarak tarihe onur duyacağımız bir zaman dilimi bırakan tüm kahraman şehitlerimizi kahramanlık haftası vesilesiyle saygı ve minnetle anıyor, bu çizgiyi yaratan Reber Apo’yu selamlıyoruz.

Mart ayını bir direniş ve onur ayı haline getiren Newroz meşalesinin sembolü Mazlum Doğan ve şanlı 15 Ağustos atılımının büyük komutanı Agit yoldaş şahsında Kürdistan devriminin tüm kahraman şehitleri önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Zindan direnişçileri şahsında Amed zindanında düşmana yenilgiyi yaşatan partimiz PKK, 15 Ağustos atılımıyla bunu dağlara taşımış ve gerilla mücadelesiyle topluma mal olan bir direniş gerçeği yaratmıştır. Amed zindanında “sesimiz dünyaya ulaştırılmalıdır” diyen Mazlum Doğan’ın sesi 15 Ağustos hamlesi ile tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Kürdistan gerillası kahramanlık çizgisini hayata geçirmiş, Kürdistan’ın dört bir yanında özgürlüğe yürüyen halk gerçeğini açığa çıkarmıştır. Bu da göstermektedir ki kahramanlık çizgisini doğru anlayıp sahip çıktıkça Kürt halkının özgürlüğe yürüyüşünün önünde hiçbir şey engel olamaz. Bu Newroz’da halkımız bunu tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir.

Kürdistan'a dayatılan soykırım ve kimliksizleştirme bir toplumun yaşamında tarihin şahitlik ettiği en büyük yıkımı getirmişti. Kürt halkı kendi toplumsal özelliklerine, kültürüne, destanlarına, kahramanlıklarla dolu geçmişine yabancılaşmış durumdaydı. Bunları gün yüzüne çıkaran, destansı bir mücadeleyle insani değerleri yeniden yaratan ve toplumun üzerinde yaşayacağı ölçüler oluşturan PKK mücadelesi ve bedel ödemekten kaçınmayan kahramanları oldu. Bu halk, içinden böyle kahramanları çıkaracak öze, insanlığa ve özgürlük bilincine sahip olduğunu onlar sayesinde gördü. Bir toplumun ruhunu, bilincini, iradesini ve geleceğini belirleyen, temel ilke ve ölçüleri yaratan kahramanlarımız tarihe yeniden doğuşumuzu ve kimlik kazanmamızı sağladılar.

Tarihimizde özgür ve demokratik olarak var olma ve özgür temelde yaşama mücadelemize öncülük yapan, özgür duruşları, tarihi tavırları ile bir mücadelenin ve halkın özgürlüğünün sembolü olan kahramanlarımız halkımızın ve mücadelemizin ortak değerleridir. Onlar yaşam ve mücadele duruşları ile yürüttüğümüz mücadelede ve ortaya çıkan militanlık gerçeğinde birer ölçü oldular. Gerçekleştirdikleri kahramanlık bir halkın ruhu haline geldi. Direnişleri bir toplumun kimliği oldu. Geleceğimizi oluşturacak temel değerler ve onurlu yaşam onların mücadele gerçeğinde yaşamsallaştı. Onların temsil ettikleri değerler ve özellikler yaratılacak toplumun kimliği ve özüdür. Bu kimlik hiçbir devletin ve egemen gücün boyun eğdiremeyeceği, mücadelesinden geri adım attıramayacağı bir düzeye ulaşmıştır. Bugün halkımız artık kendi demokratik sistemini inşa eden bir düzeye gelmiştir. Kahraman şehitlerimizin mücadele ile yarattığı değerler başta Rojava olmak üzere toplumsal bir sisteme dönüşmüştür.

Bu sistemin kuruluşu, özgür temelde varoluşu ve savunulması konusunda YJA Star olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek temel amacımızdır. Bu vesileyle Mart ayında büyük kahramanlık göstererek şahadete ulaşan ve Kürt kızlarının asla teslim olmayacağını düşmana bir kez daha ispatlayan Garzan şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve direnişlerini özgür bir ülke yaratma iddiasıyla büyüteceğimizi belirtiyoruz. Ronahi, Berivanlar, Semalar ve binlerce kadın kahramanlığı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bu Newroz’u Kürdistan devrimini yaratan tüm şehitlerin hayallerine ve mücadelelerine layık bir şekilde kutlayan ve devrim coşkusunu haykıran değerli halkımızı selamlıyor, Kürtlerin kendi sisteminin inşasında rol oynamaya çağırıyoruz.

YJA Star güçleri olarak Önderliğimizin, şehitlerimizin ve halkımızın bu Newroz’daki çağrısına öncü komutanlarımızın, kahramanlarımızın kararlılığı, yiğitliği, ölçüleri temelinde cevap olacağımızın sözünü veriyoruz.

Yaşasın Kahramanlık Çizgisinin Yaratıcısı Rêber APO!

Yaşasın Özgürlüğe Yürüyen Halkımızın Kimliği Kahraman Şehitlerimiz!

Yaşasın kadın özgürlük çizgisinde direnen kahraman ordumuz YJA Star!

26 Mart 2014

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI