2014 NEWROZ’U DEMOKRATİK ULUSUN İNŞA NEWROZUDUR

yja-star-newroz-aciklamasi

Halkımıza ve Kamuoyuna!

Kürtlerin ve tüm Ortadoğu halklarının bayramı, halkların zulmün cenderesinden kurtularak özgürlüğüne kavuştuğu milat olan Newroz’u tüm Kürdistan ve Ortadoğu halklarına kutluyor, zulme karşı savaşan tüm insanlığı özgür yaşam inancımızla selamlıyoruz.

Direnişin ve dirilişin yaratıcısı, Kürt halkının varlığının ve özgürlüğünün ifadesi olan Rêber Apo’nun Newroz bayramını kutluyor ve bir dahaki Newroz’da Amed surlarında buluşma inancımızı mücadeleyle kesinleştireceğimizi belirtiyoruz.

Newrozların özgürlük ruhunu hep canlı tuatan ve bedenini bir meşaleye çevirerek direnişin sembolü haline gelen Mazlum Doğan yoldaş şahsında tüm Newroz şehitlerimizi en derin minnet duygularımızla anıyor, özlemlerine layık olmanın mücadelesini büyük bir iddia ile sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz.

Kawa’nın zalim Dehak’ı alt ederek zulmün kalesini ortadan kaldırdığı ve Ortadoğu halklarının özgürlüğünü sağladığı gün olan 21 Mart tüm Kürdistan’da ve Ortadoğu’da baayram havasında kutlanmaya devam ediyor. Halkların bin yıllardır unutmadığı ve bayram sevinciyle kutladığı bugün insanlığın özgürlük hafızası olarak tarihe kazınmıştır.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de egemen sistemin Ortadoğu’da uygulamaya çalıştığı gerici, baskıcı, sömürücü politikaları karşısında Kürdistan ve Ortadoğu halklarının Newroz meşalesi etrafında sembolleşen direnişi devam etmektedir. Bu direniş günümüzde Önderlik çizgisinde ve hareketimiz öncülüğünde çok daha bilinçli, örgütlü ve iradeli bir şekilde yaşanıyor. Başta Kürt toplumu olmak üzere, Ortadoğu halkları ve tüm insanlık bu çetin mücadele içinden yeni bir sistemin, halkların demokratik uygarlık sisteminin doğuşuna tanık oluyor. Ortadoğu’nun rengârenk çehresini değiştirmeye, halkların öz kimliklerini inkâr edip tek tip, tek ulus soğukluğu içine hapsetmeye çalışan merkezi ulus devlet politikalarına karşı demokratik ulus alternatifi doğuyor. Rojava devrimi ile gerçekleşen Kürtlerin demokratik özerk sistemi diğer parçalara ve dünyaya örnek olabilecek durumdadır. Kapitalist sistemin halkları alternatifsiz bırakan zihniyetine karşı yepyeni bir toplumsal sistem açığa çıkmış, ete kemiğe bürünmüştür.

Kürt halkı kendi sistemini tüm güçlerden bağımsız olarak halkının çıkarları doğrultusunda belirlemektedir. Hiç kimseden beklemeden, egemenlerin vaatlerine aldırmadan, bedeller ödeyerek yarattığımız değerleri savunmak, örgütlemek ve Kürtlerin yaşadığı her yerde bir sisteme dönüştürmek temel görevimizdir.

Kürt kadınlarının ve gençlerinin öncülüğünde özgürlük için büyük bir cesaret ve fedakârlıkla direnen halkımız mücadelesiyle, tüm Ortadoğu halklarını özgür ve demokratik yaşam içine çekiyor, bu coğrafyada özgürlüğü için direnen ve kendini var eden bir halk gerçeğini temsil ediyor. Her mücadele yılını bir öncekinden daha güçlü bir özgürlük ruhuyla, hamleler içinde ve kendi demokratik yaşamını inşa ederek karşılıyor. Kapitalist modernitenin, tekelci sistemin ve ulus devletin her türlü baskı ve saldırısına karşı baş eğmeden onurlu mücadelesini sürdürüyor, özgür yaşam iddiasını daha da güçlendiriyor. Bu Kürt halkının tarihsel duruşu ve mücadele ile daha da derinleştirdiği özgür toplum gerçeğidir.

Yeni bir Newroz’u karşılarken bu sürecin Kürt halkının özgür ve demokratik yaşamında önemli siyasi gelişmelere sahne olacağını belirtiyoruz. Kendi öz kimliği ile yaşamayı, yerelden kendini yöneterek sistemini demokratik esaslarda kurmayı, halkların kardeşliği ve birlikteliği temelinde bir yaşam kurma mücadelesini her zamankinden daha güçlü vermek gerekiyor. Seçimler arifesinde gerçekleşecek 2014 Newroz’u Kürt halkının kendi özgürlüğünü ve siyasal tercihlerini ortaya koyacağı bir Newroz olmalıdır. Önderliğimizin 2013 Newroz’unda başlattığı süreç barış isteyen tüm halklara ve demokratik kesimlere bir umut oldu. Ancak yeni bir başlangıcı ifade eden çağrısı henüz cevabını bulmamıştır. Önderliğimizin barış ve özgürlük mücadelesindeki stratejik yaklaşımları göz önüne alındığında buna karşı kendi güncel politikaları ile süreci bir çıkmaza sürükleyen ve yeni çatışmaların zeminlerini yaratan AKP hükümetine gereken cevabı vermek gerekmektedir. Newrozların serhildan ve özgürlük ruhu kendini 30 Mart seçimlerinde de göstermeli, zalimlerin hükmüne ve saltanatına son verilmelidir.

Bu temelde Önderliğimizin yıllardır süren esaretine son vermek, baskılara ve soykırım politikalarına karşı durmak, demokratik ulus temelinde mücadelelerini zirveleştirmek için tüm halkımızı Newroz meydanlarında “ÖZGÜR ÖNDERLİK ÖZGÜR KÜRDİSTAN” taleplerini haykırmaya davet ediyoruz. YJA STAR gerillaları olarak halkımızın özgürlük talebini gerçekleştirme de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için her zamankinden daha fazla kararlı olduğumuzu belirtiyoruz.

Yeni toplumsal inşanın öncüleri olan kadınların, özgürlüğe susamış halkımızın ve ilerici insanlığın Newroz bayramını bir kez daha kutlarken zulmün kaleleri bir kez daha Kürtler eliyle Ortadoğu karanlıklarına gömülecektir, özgürlük halkların ve direnen insanlığın olacaktır diyoruz.

- Yaşasın direnen Kürt gerçeğinin mimarı Önder Apo
- Yaşasın halkların özgürlük bayramı Newroz
- Kahrolsun sömürgecilik, erkek egemenliği ve her türden gericilik

20 Mart 2014

YJA STAR MERKEZ KARARGÂH KOMUTANLIĞI