Kadınlar özgür insan yaratma eyleminin öncü gücüdür

aciklama 8mart

Halkımıza ve Kamoyuna!

Özgürlüğe her zamankinden daha yakın bir 8 Mart’a girerken kadın özgürlük mücadelesinin mimarı Önder Apo’yu ve dünyanın her yerinde erkek egemen sisteme karşı savaşan mücadeleci kadınları selamlıyor ve 8 Mart’larını kutluyoruz. Özgürlük mücadelesinde destansı direnişleriyle bir kadın hafızası ve direniş geleneği yaratan kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl egemen erkek sistemi tarafından tarihin en kanlı, sömürücü, baskıcı ve insanlığın yok edilmek istendiği bir yüzyıl yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun karşısında direnen, insanlık onurunu korumak isteyen demokratik güçler, her zaman bir mücadele içerisinde olmuş ve insanlık onurunu korumayı başarmıştır. Tabii ki bu mücadelede de en büyük bedeli veren kadınlar olmuştur. Çünkü özgür yaşama dair ne varsa ilk olarak kadının emeğinde, dilinde, bedeninde, zihninde darbe yemiş ve kadın şahsında bir bütün insanlık yenilgiye uğratılmak istenmiştir. Kadınlar dünyanın birçok yerinde diri diri yakılmış, engizisyonlarda adaletsizce yargılanmış, recmedilmiş, sözde namus adı altında toprağa gömülmüştür. Bunu kabul etmeyen ve büyük bir savaşı göğüsleyen kadının mücadelesi bugün de en gözle görülür şekliyle devam etmektedir. Ve kadın eksenli demokratik bir yaşam yeniden kazanılana kadar da bu mücadele devam edecektir.

Günümüzde kadınların bu yaşama olan inancı daha da büyümektedir. Çünkü artık kadınların kendini ifade edebilecekleri, yaşama sıkı sıkı sarılabilecekleri alanlar var. Kadınlar attığı her adımda daha fazla özgürlüğü ve erdemli bir yaşamı yaratmaktadırlar. Bu gerçeklik özellikle Kürt kadını açısından geçerlidir. Kürt kadını bugün her yerde, her alanda öncü konumda ve özgür kadın mücadelesinin en ön saflarında yer almaktadır. Nasıl ki Kürt halkının uyanışı PKK ile başlamışsa; Kürt kadınının varlığını ortaya koyma savaşı PKK ile, Önder APO’nun geliştirdiği kadın eksenli yaşam paradigması ile gelişmiştir. Claraların, Rozaların şahsında binlerce kadının ölümüne mücadele ederek kazandıkları direniş geleneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile sembolleşmiş, Önderliğimizin 8 Mart 1998 yılında ilan ettiği Kadın Kurtuluş İdeolojisi ile ivme kazanmıştır. Kadın Kurtuluş İdeolojisini yaşamsal kılmak, kadın eksenli yaşam uğruna Rozalardan, Saralara kadar ölümüne direnen kadınların anılarına verilebilecek en büyük cevaptır.

Bugün de görülüyor ki, erkek egemen sistem karşısında kadınların kendilerini her yönlü donanımlı kılması ve kapitalist sisteme karşı amansız bir savaş içerisinde olması gerekmektedir. PKK ile siyasallaşan Kürt kadını, bugün dünyada yaşanan tüm gelişmelere yön verebilmektedir. Çünkü sistem karşısında direnç gösteren, öz iradesini açığa çıkartabilen bir güçtür. Bu güç yalnızca ideolojik ve siyasal alanda değil, askeri alanda da kendisini kanıtlamış, geliştirdiği kadın ordulaşmasıyla bunu ispatlamıştır. Kürt kadınları sadece Kuzey Kürdistan’da değil, Güney, Rojhilat ve özellikle de Rojava’da kendisini örgütlemekte, erkeğin iradesine bağlı olmayan bir savunma gücünü ortaya çıkarmakta, kendisini bu yönlü savaşan ve kazanan bir güç haline getirmektedir. Bu yönüyle kadın özgürlük hareketimiz birçok kadın hareketine ilham kaynağı olmakta ve onlara mücadele azmi vermektedir. Sistemin korkusu, bizlere dönük çirkin saldırıları da kaynağını bu gerçeklikten almaktadır.

Son yıllarda Ortadoğu’da, bunun paralelinde Kürdistan’da, özellikle de Rojava’da yaşanan gelişmeler bizlere bir kere daha kadın eksenli yaşamın insanlık için en temel ihtiyaç olduğunu gösterdi. Rojava Kürdistan’ında savaşı en önde götüren kadınlar oldu. Çünkü saldırılara da en çok maruz kalan onlardı. Bütün dünya El Kaide gibi kadın ve özgür yaşam düşmanı bir güç karşısında YPJ’nin gerçekleştirdiği görkemli direnişe tanık oldu. Kürt kadını YPJ örgütlülüğü şahsında bir kez daha boyun eğmezliğini, iradesini ve özgür yaşama olan bağlılığını kanıtlamıştır. Slavalar, Ronahiler, Dicleler Rojava’daki direnişleriyle, Zilanların, Beritanların ardılları olduklarını kanıtladılar.

Kürt kadını artık yalnızca dağları değil, ovaları, sokakları, caddeleri ve şehirleri savaş, mücadele alanı haline getirmelidir. Evlere sığınılarak özgürlük elde edilmez. Kadına dönük saldırı her yerdedir; evdedir, okuldadır, sokakta, iş yerinde, mecliste, her yerde. Öyleyse kadınların yapması gereken en temel şey kendilerine özgürlük alanları oluşturmak ve bu alanları korumaktır. Demokratik yaşam, demokratik ulus ve toplum ancak özgür kadınla, onun her alanda, özellikle de savunma alanında geliştireceği mücadeleyle yaşam bulacaktır. Kadınlar şunu hiçbir zaman unutmamalıdır; bir an, yalnızca bir an özgürlük mücadelesine arkalarını döndüklerinde kaybeden yalnızca onlar olmayacaktır. Kadın şahsında bir bütün insanlık ve ahlaki-politik toplum kaybedecek, yaratılan değerler, gün yüzüne çıkarılan özgür kadın tarihi kaybedecektir. Bu yüzden sadece 8 Mart değil, tüm günler kadınların olmalı ve kadınlar her gün soluksuz bir şekilde varlığını koruma ve özgürlüğünü gerçekleştirme savaşını vermelidir. Çünkü özgür yarınlar kadının yaratmakta olduğu devrimde gizlidir.

YJA Star olarak kadın devrimini mutlaka gerçekleştirme sözünü verirken, bize kadın olmanın güzelliğini ve yüceliğini öğreten, kadınların en yüce yoldaşı olan Önderliğimizin ve tüm kadınların 8 Mart’ını tekrardan kutluyor, kadın özgürlük mücadelesinde şahadete ulaşan tüm devrim şehitlerini saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Yaşasın Roza’dan Sara’ya büyüyen kadın özgürlük mücadelesi

Yaşasın Demokratik Ulusun öncü gücü kadınlar

Yaşasın Önder Apo!

7 Mart 2014

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI