Sara ve Rojinlerin Mücadelesini Yükseltelim Reber Apo Üzerindeki Esareti Kıralım

Yurtsever Halkımıza, Demokratik Kamuoyuna ve Mücadele Eden Tüm Kadınlara!

YJA Star 6. Olağan Konferansımızı 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında 134 delegenin ve dinleyicilerin katılımıyla gerçekleştirdik. “Sara ve Rojinlerin mücadelesini yükseltelim Reber Apo üzerindeki esareti kıralım.” şiarıyla gerçekleştirdiğimiz konferansımız Devrimci Halk Savaşı hamlesinde ortaya çıkan mücadele değerleri üzerinden bugün geldiğimiz aşamayı değerlendirerek mücadeleyi zafere taşırma kararlılığını ortaya çıkarmıştır.

konferans bildirge1

6. konferansımıza Kuzey sahaları başta olmak üzere tüm Medya Savunma Alanları’ndan katılım sağlanmıştır. PKK’nin 35. kuruluş yıldönümüne denk gelen konferansımız, PKK’nin gerçek özü olan kadın özgürlük mücadelesinin ruhunu günümüzde de devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur.

PKK kurucularından olan Sara yoldaşın öncülüğünde yükselen kadın özgürlük mücadelesi gerilla ordulaşmamızın 20. yıldönümünde, Rojinlerle fedai militanlık çizgisinde zirveye ulaşmıştır. Bu yaşam ve mücadele çizgimiz mücadele içerisinde şehit düşen yüzlerce kadın yoldaşımız şahsında kendisini ifade etmektedir.

Kadın gerilla ordulaşmamızın geliştirildiği ilk süreçlerde Önder APO; “PKK de özgürleşen ve ordulaşan kadın yaşamda başarının teminatıdır” perspektifini vererek mücadeleyi geliştirmiştir. Bu perspektifle gelişen mücadelemizin ortaya çıkardığı direniş ve yaşam çizgimiz Kürdistan’da halkımızın ve kadınların yaşam ve savunma teminatı olmuştur. Kadın özgürlük mücadelesinin ortaya çıkardığı miras bugün tüm parçalarda kadının öz savunma gücü olan kadın ordulaşmalarını açığa çıkarmıştır. Kadın gerilla ordusu olarak bu gerçeklikten yola çıkıp mücadeleyi zafere ulaştırma noktasında 6. Konferansımız güçlü bir kararlılık ve iddia düzeyini açığa çıkarmıştır. Önder APO’nun “Ne eskisi gibi savaşacağız, ne eskisi gibi yaşayacağız” perspektifi doğrultusunda onurluca, özgür yaşamak ve mücadeleyi kesin zafere taşırmak için YJA STAR güçlerimizin yeniden yapılanmasını kesin bir koşul ve tarihi görev olarak konferansımız tespit etmiştir. 2011 yılından itibaren yürüttüğümüz Devrimci Halk Savaşı hamlesinin ortaya çıkardığı fedai savaşçılık gerçeğinin yanı sıra bu dönemde ortaya çıkan zafere kilitlenmeyen eksik ve yetersiz yönlerimiz de 6. Konferansımızda yürütülen tartışmalarda değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bütün bunların güçlü bir şekilde eleştirisi ve özeleştirisi yapılmıştır.

konferans bildirge3

Konferansımız, öncelikli olarak 30 yılı aşkın bir süredir kesintisiz süren direniş mücadelemizin tüm Kürdistan’a yayılarak ortaya çıkardığı sonuçlar ve Önder APO’nun devrim süreci olarak tanımladığı bu final dönemini her yönüyle ele alıp değerlendirmiştir. Ayrıca büyük bedellerle büyüyen ve özgür yaşamın teminatı olan kadın ordulaşmamız bu mirastan aldığı güçle yeniden yapılandırma sürecinde mücadelemizi zafere taşırmada öncülük misyonuyla karşı karşıya olduğu tespiti yapılmıştır. Konferansımız bu temelde bölgede ve Kürdistan’da yaşanan siyasal ve askeri gelişmeleri değerlendirerek, bu sürecin YJA Star olarak bizlere yüklediği sorumlulukları tespit etmiş ve başarı için gerekli olan kararlaşmayı ortaya çıkarmıştır.

2011 yılından başlayarak Kürdistan’da yürütülen Devrimci Halk Savaşı hamlesinin ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinden 2012 sonbaharında Türk devlet heyetinin İmralı’da yürüttüğü görüşmeler ardından Önderliğimiz, mücadelemizi demokratik mücadeleyle sonuç alacak bir tarza kavuşturmak istemiştir. Devlet heyetinin Önderliğimizle, BDP heyetinin İmralı ve hareket yönetimimizle yürüttüğü görüşmelerle bu süreç belli bir düzeye ulaşmış ve Önderliğimiz Newroz’da “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa Hamlesini” başlatmıştır. Böylesi bir mücadele sürecine girişin elbette ki dış ve içte yaşanan gelişme ve yürüttüğümüz mücadele düzeyiyle bağlantısı bulunmaktadır.

Önder APO’nun Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de başlattığı demokratik mücadele süreci ve Rojava’da gerçekleşen devrimin yarattığı güçlü etki, bölgedeki gerici, statükocu güçler tarafından sabote edilmeye çalışılmakta, sonuç alması engellenmek istenmektedir. Mevcut gerçeklik demokratik çözüm sürecinin boşa çıkarılması, Önder APO’nun çabalarının, halkımızın ve hareketimizin emek ve fedakarlıklarının hiçe sayılması anlamına gelmektedir. AKP hükümeti bu süreci de seçim ve iktidar hesaplarına kurban etme peşindedir. Bu duruma karşı hem halk hem de hareket olarak Önderliğimizin geliştirdiği perspektif temelinde halkın örgütlülüğü ve birliğini pekiştirmek, bölgede günlük olarak değişen dengelere göre yaratıcı ve esnek bir politik düzeyi ortaya çıkartmak, üçüncü politik çizgi olarak adlandırdığımız anlayış temelinde ilkeli bir duruşta ısrar etmek, zengin ve yaratıcı ilişki ve ittifak arayışları içinde olmak önemli olmaktadır. Diğer yandan her tür saldırı ihtimaline karşı halkımızın ve hareketimizin savunma tedbirlerini en üst düzeye çıkartmak Kürdistan devrimi ve final dönemi açısından hayati görevimizdir.

konferans bildirge2

Bölgede yaşanan çatışmalı durum, bölge ve Kürdistan halkı için bir devrim ve özgürlük fırsatı sunduğu kadar halkımızın varlığını tehdit eden soykırım tehlikelerini barındırmaktadır. Bu nedenle konferansımız her türlü tehlikeye ve saldırıya karşı kapsamlı bir direniş ve savunma savaşı yürütmek için YJA Star güçleri olarak her zamankinden daha fazla olası bir savaş pozisyonuna hazır olmamız gerektiğini de vurgulamıştır.

Konferansımız, Önderliğimizin özgürlüğünü ve demokratik özerk Kürdistan mücadelesini geliştirmeyi temel görev olarak belirlemiş ve bu konuda YJA Star olarak üzerimize düşen görevleri de tespit etmiştir. Bu temelde kendini yeni dönemin mücadele ruhuna göre örgütleme temelinde yeniden yapılandırmayı da ele almış, önemli kararlaşmalara ulaşmıştır.

Buna göre;

1-      YJA Star Önderliğin özgürlüğü, güvenliği ve sağlığını temel mücadele ve varlık gerekçesi sayar.

2-      “Sakine’nin mücadelesi kadının özgürlüğüdür” şiarıyla Sara arkadaşın destansı direniş mücadelesini ve Sara çizgisinde özgürleşme iddiasıyla partileşmeyi esas alır.

3-      Her koşul altında parti yaşamının, ahlakının ve kültürünün fedaice korumasını, her alanda partiyi hâkim kılmak için hakikat savaşı verilmesini temel görevi olarak belirler ve partileşmeyi hamlesel düzeyde ele alıp HPG ‘de özgür yaşam ölçülerini yükseltmeyi esas alır.

4-      YJA Star halkımıza ve kadınlarımıza yönelik her türden saldırı ve katliamlara karşı aktif mücadele etmeyi ve bu saldırılara karşı mücadeleyi yükseltmeyi esas alır.

5-      Rojin Gevda, Çiçek, Revan, Jin, Arjin Garzan, Binevş, Ronahi arkadaşlar şahsında Devrimci Halk Savaşı sürecinin kadın şehitlerinde somutlaşan hamleye katılım ruhu ve kararlılığına denk bir komuta tarzını geliştirerek zaferi kesinleştirme ve özgürlüğü sağlama temelinde yeniden yapılanmayı esas alır.

Konferansımız yaşanan bu kararlaşmalar doğrultusunda önümüzdeki dönem planlamasını yaparak Önderliğimizin, halkımızın ve kadınların özgürlüğünü yaratma kararlılığını ortaya koymuştur. Özgür kadın ordulaşmasının 20. yıldönümünde her zamankinden daha güçlü ve zafere daha yakın olduğumuz açıktır. Bu günlerimizi borçlu olduğumuz binlerce kahraman şehidimizin anısı ve mücadele değerleri karşısında temel görevimiz halkımızı ve kadınları özgürlüğe taşımak olacaktır. Bu iddia temelinde tüm halkımızı, demokratik kamuoyunu ve direnişçi kadınları selamlarken herkesi özgürlük ve demokrasi mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Yaşasın Özgürlük Yoldaşımız Rêber APO!

Yaşasın Saralarla Başlayan Kadın Özgürlük Devrimimiz!

Kahrolsun Her Türden Egemenlik, İşbirlikçilik ve Soykırımcı Sistem!

10 Aralık 2013

YJA STAR MERKEZ KARARGÂH KOMUTANLIĞI