Beritan Çizgisinde Ordulaşan Kürt Kadını Zafere Yürüyen Kürt halkının güvencesidir!

yja star aciklamasi

Halkımıza ve Kamuoyuna!

Kürt toplumu insanlığın başlangıcından beri bu coğrafyada birçok toplumsal gelişmeye ve kutsallığa olduğu kadar, uygarlığa ve egemenlik tarihine de şahitlik yaptı. Görkemli kadın tanrıçalığını ve adaletini, özgürlüğü, eşitliği olduğu kadar acıyı, adaletsizlikleri, sapmış analitik aklın yarattığı zulmü, katliamları da tanıdı. İnsanlık hafızasına özgürlüğü, eşitliği, adaleti, onuru, insanca olan her şeyi yerleştiren bu toprakların özgür insanları, binyıllarca özgür yaşadı ve uygarlığın saldırıları, işgalleri karşısında özgür toplum mücadelesinde hep ısrarlı oldu.

Kürt halkının yürüttüğü mücadele ve varlığını koruma gücü bir direniş kültürü yarattı ve direniş Kürdün yaşamı ile özdeşleşti. Direnmek ve direnerek yaşamak yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Böyle kimlik kazandı, böyle irade büyüttü ve kendi toplumsal kültürünü yeni baştan yarattı.

Ekim ayı ise bu direniş tarihimizde önemli bir dönemi ifade etmektedir. Bir yandan Önder Apo’ya karşı geliştirilen uluslar arası komplonun yıldönümüdür Ekim. Önderliğimizin, yürüttüğü radikal mücadeleyle kadınları, halkları ve tüm ezilenleri sistemden koparması karşısında tahammülsüzlüğün göstergesi olarak İmralı sisteminin başlangıcının yıldönümü. Diğer yandan ise kadın kahramanlığının, direnişinin, kendini feda ederek Önderliği, halkı, mücadeleyi sahiplenmenin ve yükseltmenin yıldönümü...

Ekim ayında şehit düşen kadın yoldaşlarımız Kadın Özgürlük Hareketimizin temel taşlarını döşeyen ve onların izinden yürüyerek bu mücadeleyi zirveye taşıyan fedai yoldaşlarımızdır. Bu şehit yoldaşlarımız içinde kadın kahramanlığının ve direniş çizgisinin sembolü olarak Ekim ayı şehitleri içinde yerini alan yoldaşlardan biri de Beritan arkadaştır.

Beritan arkadaş teslimiyete, ihanete ve işbirlikçi güçlere karşı tavrın adıydı. Kürt kadınının yaşamı yaratan tanrıça gücünün kaynağındaki kutsallığın anlamına ulaşmış ve emekle yaratılan değerlerin taşıyıcısı olarak kendini var etmeyi bilmiş bir Kürt kızıydı. Kutsal olan her şeyin farkında olan bir kalbi ve ne yaptığını çok iyi bilen bir aklı vardı. O, geçmişten gelen özgürlük ve direniş türkülerinin marşlara dönüşerek Kürdistan dağlarında bir intikam sesine dönüşmesini izlemişti. Önder APO’nun yarattığı özgürlük mücadelesinde yaşamı, onuru, insanlığı kazanmanın imkânlarını görmüştü. Beselerin, Zarifelerin teslim olmayan sesi ve intikam çağrılarının bir devamı olarak, kendi kökleri üzerinde büyüyen özgürlük sembolü olmayı bilmişti.

Beritan, Kürt onurunun hiçbir uygarlık canavarı ve onun işbirlikçilerine teslim edilemeyeceğinin, insanlık adına vazgeçilmez değerler olduğunun ve bunların yaşam pahasına savunulması gerektiğinin anlatıcısıdır… Karşısında ihanetin ve teslimiyetin diz çöktüğü hakikattir…

Ve duruşuyla, kavgasıyla kadın ordulaşmasının komutanı, yaratıcısı… Dağların görkemine görkem katan direniş ruhunun sembolü… Başkaldırının, isyanın, asiliğin abidesi… Kürt kadının yaşayan özü, unutturulamayan hafızası… Yaşam ve ölümü anlamına göre ele almayı bilen, ölmesi gereken zamanı seçebilen temiz ve özgür ruhun ifadesi…

Gericiliğe, egemenliğe, her türlü sahte özgürlüğe “hayır” dediğimizde Beritan’ın huzurunda selam duruyoruz demektir. Bizi teslim almak isteyen her türlü özgürlük karşıtı davranışa karşı durduğumuzda ve bizi özgürlüğe çağıran sesi dinlediğimizde Beritan’ın uçurumlarda yankılanan sesini duyuyoruz demektir. İçimizdeki savaşta Beritan’ın yanında saf tutmuşsak, ihaneti, teslimiyeti ve sistemin çirkinliklerini yıkmaya başlamışsak, Beritan’ın coşku dolu yolundayız demektir…

Kendimizi bir davaya adamanın inancı ve heyecanıyla yaşıyor, yaşama bu anlam gücüyle yaklaşıyor ve hayatın bize fısıldadığı sözcükleri, şiir dizeleri gibi işleyerek hayatımızı kavga tadında yaşıyorsak Beritan’ın özgürlük şiirine bir dize de biz ekliyoruz demektir.

Kürdün gururu bir kalp atışı gibi çarpmakta bu dağlarda. Büyümekte, umutları, inancı çoğaltmakta… Biz Kürt kadınları asi ve direngen geleneğimizin, uçurumların dili olan Bêritanların meskeninde, o gür sesin içindeyiz. Nasıl savaşılır ve yaşanır sorusuna somut cevap olan Beritan arkadaşın çizgisinde özgür ülke, özgür toplum, özgür yaşam için erkek egemen sistemden sonsuz boşanmanın, sonsuz kopuşun eylemcileri olarak mücadelemizi yükseltiyoruz.

Beritan arkadaşın soylu direnişiyle kendisini var eden kadın gerilla ordumuz YJA STAR, bugün özgür yaşam mücadelesiyle bu direnişin ardılları olma iddiasını büyütmektedir. YJA STAR kadın gücümüz büyük bedeller ödeyerek, eşsiz bir direniş geleneğini geleceğe taşıma yolunda Beritan çizgisini her daim esas almıştır. Önderliğimizin başlattığı bu sürece de yanıt olma konusunda gereken ne ise onu yapmaya hazırdır. Çözüm adına başlatılan süreç her ne yöne evrilirse evrilsin, Beritanların adını yazdırdığı fedai çizgide yürümeye devam edeceğiz. Kürt halkının ve kadınlarının özgürlüğü için Beritan çizgisiyle başlayan direniş geleneğimizin ardılları olacağız.

Kadın ordulaşmasının ve fedailiğin sembolü olan Rojin Gevda, Çiçek Kiçi, Ruken Bingöl, Revan, Arjin Garzan, Binevş Yezidi, Nergiz Cizre yoldaş şahsında zafere yürüyen halk gerçeğinin yaratılmasında YJA STAR olarak görevlerimizi yerine getirme ve büyük şehitlerimize layık olma sözümüzü yineliyoruz. Beritan yoldaş şahsında tüm şehitlerimiz önünde saygıyla eğilirken Önderliğin ve halkımızın özgürlüğü adına mücadelenin her biçimine hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz.

Yaşasın özgür yaşam ve özgür kadının yaratıcısı Rêber APO

Yaşasın kadın özgürlüğünün ve direnişinin kahraman şehitleri

Yaşasın Beritan çizgisinde gelişen kadın ordumuz YJA STAR!

Kahrolsun erkek egemenliği ve her türden gericilik!

23 Ekim 2013

YJA STAR ANAKARARGÂH KOMUTANLIĞI