4 Nisan Bir Halkın Yeniden Doğuşudur

4nisan aciklama

Halkımıza ve Kamuoyuna!

Özgürlük ve hakikat aşkıyla yola çıkan, milyonların özgür yaşam arayışına öncülük eden ve bizlere onurlu yaşamı bahşeden Önderliğimizin 64. doğuş gününü kutluyoruz.

Mezopotamya topraklarında tarihin ve toplumsallığın doğuşuna tanıklık etmiş ve bu topraklarda eşit, özgür ve adil bir yaşam kültürüyle yoğrulmuş olan halkımız, bin yıllardır bu kutsal topraklar üzerinde soykırım, inkar ve imha politikalarına maruz kalmıştır. Egemenlerin tarihten silme, yok etme, parçalama girişimleri bu kadim halkı, tarihin dışına itmiş ve yalnızlığa mahkum kılmıştır. Önderlik gerçeğimiz kendi adına söz söyleme hakkı bile bulunmayan bir halkı, bugün en örgütlü, iradeli, bilinçli gerçekliğe ulaştırmıştır. Ahlaki ve politik değerleri, manevi dünyası dumura uğratılan, kölelik sınırlarına hapsedilen bir halka, özgür yaşamın kapılarını açmış ve özgürlüğün aydınlık yolunda büyük bir kararlılık ve inançla yürümesine öncülük etmiştir. Bu halk, toplumsal değerlerini, kültürünü ve kimliğini Önder Apo’nun yaşam ve mücadele öğretisiyle bugün büyük bir gururla sahiplenip taşımaktadır. Bu anlamda 4 Nisan aynı zamanda bir halkın yeniden doğuşudur da. Mezopotamya toprakları Önderliğimizin doğuşuyla birlikte bir halkın yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Kimliksiz bırakılan bir halkın çocuklarına yılmadan, sabır, dirayet ve emekle gün be gün özgürlük iradesi kazandırmanın mücadelesini veren Önder Apo, PKK gerçekliğiyle yeni yaşamı inşa etme iddiasında olan milyonlarca hakikat savaşçısı yaratmıştır. “Biz kimsenin adını bile söyleyemediği bir ülkenin yurtseverliğini yaptık” diyen Önder Apo, ülke ve özgürlüğe olan bağlılığını ve tutkusunu özgürlük mücadelemizi bugünlere taşırarak somutlaştırmıştır.

Özgür ve alternatif yaşam örgüsünü birçok düşün insanını aşarak ortaya koyan Önder APO, yaşama, sanata, doğaya, kadına derin anlamlar yükleyerek bu değerlerin yeniden yaşam bulmasına vesile olmuştur. Tarihsel kapitalizmin en fazla metalaştırdığı, sömürdüğü ve hiçleştirdiği kadın gerçekliğini Mezopotamya topraklarında gerçek anlamı olan Ana tanrıça kültürüyle diriltmiş, kadın özgürlük hareketimiz öncülüğünde aşk ve hakikat ile tarihte hak ettiği değere yeniden kavuşturmuştur. Kürt kadını Önder APO’nun yoldaşlığı temelinde kimlik kazanmış, büyük bir cesaret ve yiğitlik örneğiyle tüm dünya kadınlarının özgürlük özlemlerine yol göstermiştir. Direnen Kürt kadını Önder APO’nun ideolojisi ekseninde kendini bilme ve tanıma düzeyine erişmiştir.

15 yıllık İmralı esaretine ve yalnızlığına eşsiz bir direnişle baş kaldıran Başkan APO, halkların ve milyonlarca kadının yüreğinde çoğalmıştır. Önder APO ile buluşma umudu ve kararlılığı her zamankinden daha fazladır. Özgür zamanların ancak Önderliğimizin özgürlüğü ile yaşanacağı kuşkusuzdur. Bizler YJA Star gerillaları olarak bu özgür zamanları solumak ve Önderliğimizle kucaklaşmak için daha büyük bir iddia, kararlılık ve özgürlük tutkusuyla yürüyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha veriyor ve doğuşumuz olan 4 Nisan’ı tüm Mezopotamya halklarına kutluyoruz.

3 Nisan 2013

YJA Star Ana Karargah Komutanlığı