YJA Star’ın 2012 Yılı Eylem Bilançosu

Halkımıza Ve Kamuoyuna

Özgürlük hareketi olarak 2012 yılını büyük bir direniş ve mücadele ruhuyla karşıladık. Yıla Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğünü kesinleştirme kararlılığıyla girdik ve bu temelde aktif bir eylemsellik içerisinde olduk. Yıl boyu, Türk devleti ve AKP hükümetinin Önderliğimize, halkımıza ve hareketimize yönelik olarak asimilasyon, inkar ve imha politikalarında hiçbir değişim yaşanmamış, bu politikalarını daha da derinleştirerek sürdürmüştür. Önderliğimiz üzerindeki tecrit ağırlaştırılarak sürdürülmüş, barış çabalarına olumlu herhangi bir yanıt verilmemiştir. Halkımız üzerindeki siyasi soykırım operasyonları devam etmiştir. Meşru ve yasal zeminde mücadele yürüten, demokratik ve haklı taleplerini dile getiren halkımıza yönelik her anlamda bir baskı uygulanarak, halkımız sindirilmeye çalışılmıştır. AKP hükümetinin bu faşizan politikaları fiziki katliamlara kadar vardırılmıştır. Türk devleti ve AKP hükümeti faşizmi, milliyetçiliği ve şovenizmi daha fazla derinleştirerek ortak coğrafyada binlerce yıldır birlikte yaşayan Kürt ve Türk halkını tamamen ayrıştırmaya, parçalamaya ve birbirine düşman hale getirmeye çalışmıştır. Halkımızın maruz kaldığı, baskıyı, asimilasyon politikalarını ve özgürlük hareketimize yönelik imha operasyonlarını sansürsüz ve yalansız veren özgür basın emekçileri susturulmaya çalışılmış, birçoğu tutuklanmıştır. Toplumun sosyal, kültürel ve siyasal alandaki tüm demokratik örgütlenmelerine AKP hükümeti ve onun polis ordusu tarafından saldırı gerçekleşmiştir. Yargıyı da yanına alarak, asimilasyon, soykırım ve imha saldırılarına yasal, meşru kılıflar uydurmuş, Kürt insanını kendisinin oluşturduğu hukuk sisteminde adaletsiz bir biçimde yargılamaya çalışmıştır.

 

AKP hükümetinin gerici, şoven, asimilasyonist ve soykırımcı zihniyeti toplumda bir ayrışmaya, parçalanmaya yol açtığı gibi cinsler arasındaki eşitsizliği de daha da derinleştirmiştir. 5 bin yıllık erkek egemen sistemin tüm gerici yaklaşımlarını zihniyetinde barındıran AKP hükümeti, toplumu kadına yönelik uyguladığı şiddetle bastırmaya, susturmaya çalışmıştır. Çünkü kadının yaşadığı özgürlük sorunu salt bir cins sorunu değil, toplumun özgürlük sorunudur. Bu nedenle toplumu düşürmek için AKP hükümeti en fazla kadını hedeflemekte ve yönelmektedir. AKP hükümetinin bu politikalarının karşısında olan, özgürlük talebiyle siyasal ve legal zeminde mücadele yürüten Kürt kadına yönelik açıktan bir saldırı içerisinde olmuştur. Siyasi soykırım operasyonları kapsamında tutuklanan binlerce Kürt kadını var. Demokratik haklarını talep eden analarımız, kadınlarımız ve genç kızlarımız AKP polis ordusunun şiddetine maruz kalmaktadır. Kürdistan’da Kürt kadınına bu biçimde yönelirken, Türkiye’de de faşist ve şoven politikalarıyla erkeği kadına karşı kışkırtarak, kadın katliamlarının yaşanmasına yol açmaktadır. Kadın bedenini, emeğini sömürmekte, kadını tamamen kölelik sınırlarına hapsetmeye çalışmaktadır. Hiçbir dönemde olmadığı kadar kadınlar erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor, tacize ve tecavüze uğruyor. Kadına yönelik şiddetin bu kadar yoğun bir biçimde artmasında kesinlikle AKP hükümetinin toplumsal ve siyasal alanda yürütmüş olduğu politikaların etkisi büyüktür. Çünkü bir şiddet kültürü geliştirmekte; halkları birbirine karşı kırdırtmaya çalışırken, erkeği de kadına karşı kışkırtmakta, tamamen bir kadın düşmanlığı yapmaktadır.

Halk ve kadınlar olarak çok ciddi özgürlük sorunlarımız bulunmakta, insan olmaktan kaynaklı haklarımız hiçe sayılmakta, demokratik, eşit ve kardeşçe yaşamın zeminleri kurutulmaya çalışılmaktadır. Bizler de yaşamın özgürce, eşitçe, kardeşçe ve demokratik temelde yeniden yaratılması için Özgürlük hareketi olarak 34 yıldır mücadele yürütmekteyiz. Özgürlüğe doğru giden yolda önümüze çıkan engellerle savaşmaktayız. Mücadelemiz 4. Stratejik dönemin Devrimci Halk Savaşı Hamlesi temelinde 2012 yılında zirveye ulaştı. 2012 yılının Şubat ayıyla birlikte YJA Star ve HPG gerillaları olarak hamlemiz kapsamında aktif bir eylemsellik içerisinde olduk. İşgalci Türk ordusunun imha operasyonlarına karşılık olarak meşru savunmamızı yaptık. Devrimci halk savaşı hamlemiz temelinde gerilla güçlerimizin bulunduğu tüm alanlarda devrimci harekatlar kapsamında yıl boyu yoğun eylemsellikler geliştirildi. Türk devletinin ve ordusunun Kürdistan’daki işgaline son vermek amacıyla gerilla güçlerimiz birçok alanı denetimine alarak, Kürdistan coğrafyasını kontrolüne aldı. Türk ordusunun gerilla güçlerimize yönelik geliştirmiş olduğu imha amaçlı operasyonlar misliyle karşılık bulmuş ve gerillamız büyük bir direniş sergilemiştir. YJA Star kadın gerilla ordusu olarak Kürt halkının halk savunma gücü olan HPG içerisinde örgütlenerek büyük bir kadın ordusu haline geldik. Devrimci halk savaşı hamle sürecine hem HPG güçleri olarak hem de YJA Star olarak özgün gücümüzle aktif katılıp eylemsellik içerisinde olduk. 2012 yılının eylem startını veren Zilan fedai çizgisinde Andok ve Eriş yoldaşlarımızın Kayseri’de gerçekleştirmiş oldukları eylem olmuştur. Bu eylem tarzı, hamlemizin esas doğrultusu olmuş, HPG ve YJA Star güçlerimiz bu fedai ruhla hamleye katılmışlardır. Türk devletinin ve ordusunun Kürdistan coğrafyası üzerindeki işgaline son vermek için gerilla güçlerimiz büyük bir cesaretle mücadele etmiş ve halkımıza yönelen saldırılara karşı bir meşru savunma gücü olarak rolünü oynamıştır.

Hem nicel hem de nitel anlamda gittikçe büyüyüp yetkinleşen kadın ordumuz YJA Star da bu sürece aktif bir biçimde katılmıştır. Genelle birlikte gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin yanı sıra, özgün örgütlülüğüne dayanarak yoğun bir eylemsellik içerisinde olmuştur. Savaş stratejisi ve taktiği anlamında kendisini yeterli düzeye ulaştıran kadın ordumuz YJA Star, hem Kürt halkının hem de tüm kadınların bir meşru savunma gücü olarak bundan sonra da rolünü oynayacaktır.

AKP hükümeti ve onun ordusu, Kürt özgürlük hareketimize yönelik olarak geliştirmiş olduğu imha operasyonlarında özellikle YJA Star güçlerimizi hedef almıştır. YJA Star gerillalarımızın kış sürecinde üslendiği bazı kamplar hedef alınarak, katliamlar gerçekleştirmiştir ve yıl boyunca da bu imha yönelimleri devam etmiştir. AKP ordusu kadın gerilla gücümüze yönelik imha operasyonları geliştirirken, doğa felaketleri ve kaza sonucu şehit düşen kadın yoldaşlarımızın şahadet biçimlerini de maniple etmeye, bu yolla özgürlük hareketimizi karalamaya çalışmıştır.

YJA Star kadın gerilla ordusu olarak devrimci hamlemiz temelinde AKP hükümetinin ve ordusunun bu katliamcı zihniyetine, soykırımcı ve asimilasyonist politikalarına son vererek kendi özgürlüğümüzü sağlamak için özgün örgütlülüğümüzü daha da genişlettik. Kadın ordusu olarak, AKP hükümeti ve ordusundan eylemlerimizle hesap sorduk, bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. 5 bin yıllık erkek egemenlikli zihniyetin yarattığı tüm iktidar kurumları karşısında, bir kadın intikam hareketiyiz. Ezilen tüm halkların ve kadınların arkasında olacağız. Bir kadın ordusu olarak kendimizi daha da büyüteceğiz. Ezilen tüm dünya kadınlarının bir özgürlüklerini gerçekleştirinceye kadar bir kadın savunma ordusu olarak kendimizi örgütlemeye devam edeceğiz.

HPG güçleri olarak 2012 yılında yürütülen savaşın bilançosu ayrıca verileceğinden, sadece YJA Star kadın gerillalarımızın özgün olarak gerçekleştirmiş olduğu 2012 yılı savaş bilançosunu halkımız ve tüm kamuoyuyla paylaşma gereği duyuyoruz. Bu temelde;  

.1 Devrimci harekatlar kapsamında YJA Star gerillalarımız 74 özgün eylem gerçekleştirmiştir. Gerilla taktiklerinin hemen hemen tümünün kullanıldığı bu eylemler, sonuç alıcı ve başarılı eylemler olmuştur.

2. 12 Kez kimlik ve yol kontrolü yapılmıştır. Yapılan bu yol kontrollerinde geliştirmiş olduğumuz devrimci hamle ve Türk devletinin Kürt halkı üzerindeki baskıcı uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Türk devletinin özel savaş politikalarının uygulayıcısı olan kişiler, bu kontroller esnasında gerillalarımız tarafından gözaltına alınıp sorgulanmış, sorguları tamamlandıktan sonra serbest bırakılmışlardır. Bu temelde yıl boyu gerçekleşen yol kontrolleri sırasında 6 kişi gözaltına alınmış, sorgulamaları tamamlandıktan sonra serbest bırakılmışlardır.

3. Garzan’da şehit düşen 15 kadın yoldaşımızın kamp yerini tespit edip daha sonra gidip düşmana ihbar eden 1 işbirlikçi-ajan da YJA Star gerillalarımız tarafından cezalandırılmıştır.

4. Türk ordusunun imha amaçlı geliştirmiş olduğu operasyonlarda YJA Star gerilla güçlerimiz ile düşman arasında 5 kez temas yaşanmıştır. Yaşanan bu temaslarda gerillalarımız herhangi bir kayıp vermezken, düşmanın ölü ve yaralıları olmuştur.

5. YJA Star gerilla güçlerimizin gerçekleştirmiş olduğu özgün eylemlerde –gözle görülen ve tespit edebildiğimiz- aralarında rütbelilerin de bulunduğu 86 Türk askeri öldürülmüştür. 30’u da yaralanmıştır.

6. Skorski tipi helikopter YJA Star güçlerimiz tarafından darbelenmiştir. 5 tane de zırhlı araç imha edilmiştir. Düşmana malzeme taşıyan 1 traktör de yakılmıştır.

7. 2012 yılı boyunca HPG ve YJA Star olarak gerçekleşen devrimci harekatlarda ve Türk ordusu ile girilen çatışmalarda 80 kadın gerillamız şahit düşmüştür.

3 Ocak 2013

YJA Star Anakarargah Komutanlığı