PKK’nin Kuruluş Yıldönümü Tüm İnsanlığa Kutlu Olsun

pkk damezrandinYurtsever Kürt Halkına ve Demokratik Kamuoyuna!

Bir insanlık, eşitlik, adalet, özgürlük ve hakikat partisi olan partimiz PKK’nin 34. Kuruluş yıldönümünü başta PKK’nin mimarı olan Önderliğimize ve tüm yurtsever halkımıza kutluyoruz. Yine PKK’nin yaşam felsefesine, ideolojisine inanarak özgürlük mücadelesi yolunda şehit düşen yoldaşlarımızı bir kez daha anıyor, özgürlük mücadelesini yükselterek başarıya ulaştıracağımızı belirtiyoruz.

Partimiz PKK 34 yıldır büyük bir iddia, kararlılık ve inançla kesintisiz bir biçimde özgürlük mücadelesi yürütmektedir. Bu mücadele yıllarına büyük başarılar sığdıran partimiz PKK, gün geçtikçe halkımızı, tüm dünya kadınlarını özgürlüğe daha fazla yakınlaştırmaktadır.

Bir değişim, dönüşüm ve yeniden yaratma hareketi olan partimiz PKK, ideolojik ve felsefik yapısıyla bir insanlık hareketi olmayı da başarmıştır. Haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, soykırımcı ve asimilasyonist yaklaşımlar karşısında adaleti, eşitliği, hakkı ve hakikati savunmayı bilmiş, milyonların inandığı, güvendiği ve kendisini içinde bulduğu bir parti olmuştur. Kaynaktan ve öz değerlerden uzaklaştırılmaya karşı kaynağa ve öze dönüş hareketi olarak, ezilen ve sömürülen milyonlarca insanın akın ettiği bir hareket olmuştur. Dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırımı gözetmeden insanlığın yaşadığı özgürlük sorunlarına cevap olmuştur. İşte bu yüzden partimiz PKK bir insanlık hareketi, bir kadın hareketidir.

Partimiz PKK’nin nasıl bir hareket olduğunun somutluk kazandığı gerçeklik, Kürt halk gerçekliğidir. Tarihin sayfalarından silinmeye çalışılan bir halk gerçekliğini görmek, görünür kılmak ve tüm yok saymalara karşı varolduğunu kanıtlamak büyük bir mücadele kadar, büyük bedeller de gerektirdi. Kürt halkı tarihin en eski halklarından olmasına rağmen egemen sistemin kendisine karşı yürüttüğü saldırı ve baskılar sonucunda varlığını yitirme noktasına getirilerek, kendi kendisini inkar etmesine kadar götürülmüştür. PKK Soykırım, şiddet ve baskılarla sindirilmeye çalışılan bir halk gerçekliğine çıkışı ve duruşuyla büyük bir cesaret vererek, Kürt halkına bilinç, irade ve örgütlülük kazandırmıştır. PKK ile direnmek ve direnerek başarmak, özgürlüğe doğru adım atmak Kürt halk gerçekliğiyle özdeşleşmiştir.   “Artık Kürt diye bir şey yoktur” denildiği bir süreçte partimiz PKK yeniden varoluş hareketi olarak Kürt halkının yeni yaşam umudu olmuştur. PKK bugün insanlığa sözde yaşam adı altında ölümü dayatan kapitalist sistem karşısında tek yaşam alternatifi sunan parti olma özelliğini taşımaktadır. Kapitalist sistemin insanlık ve halklar üzerindeki emellerine ulaşmasının önünde duran bir hareket olduğu için terörize edilmeye çalışmakta, imha yönelimleriyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Bu yönelimlere karşı sürekli direnen ve direniş kültüründen asla taviz vermeyen hareketimiz, bugün de aynı kararlılıkla daha da büyüyerek ilerlemektedir. Bir ulus hareketi olma özelliğini aşarak, evrensel bir harekete dönüşen PKK, aynı zamanda bir kadın partisi olma özelliğini de taşımaktadır. Yaşamın özünü oluşturan kadın da tıpkı Kürt halkının yaşadıklarını yaşamış ve yarattığı tüm değerler yok sayılarak görmezden gelinmiştir. Yeni yaşam olanağını PKK’de bulan kadınlar, PKK saflarına akın etmektedirler. Özgürlüğe tutkun bu kadınlar, bugün özgürlük hareketi içerisinde öncü rol oynamaktadırlar. Kadınlar olarak kendimizi PKK’de bulduk, tanıdık ve yeniden var ettik. Siyasi, ideolojik ve askeri sahalarda yaratılan kadın örgütlülüğü bugün tüm kadınlar için bir mücadele sahası haline gelmiştir. YJA Star olarak bizler de bu örgütlenmenin meşru savunma gücüyüz. PKK’nin kuruluşundan bu yana PKK’nin tüm örgütlenme sahaları içerisinde aktif ve öncü rol oynayan kadın, tüm savunma alanlarında da başarıyla rol oynayarak kendi ordulaşmasını yaratmıştır. YJA Star olarak bugün yakaladığımız düzeyi, Önder Apo’nun yarattığı PKK’ye ve onun değerli şehitlerine borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle imha, inkar yönelimlerine karşı büyük bir direniş tutumu içerisindeyiz. Bu direniş tutumumuzdan asla taviz vermeyeceğimiz gibi erkek egemenlikli gericilik tarafından her gün katledilen kadınlar için PKK içerisindeki kadın ordulaşmamızı daha da büyüterek tüm dünya kadınlarının savunma ordusu haline geleceğiz. Kadın katliamlarına karşı vereceğimiz en güçlü cevap kadın ordumuzu daha da büyütmek ve geliştirmek olacaktır. PKK içerisinde yeniden kimlik edinen Kürt kadın gerçekliğimiz, özgürlüğe ne kadar tutkulu olduğunu, özgürlük uğruna neler yapabileceğini ortaya koymuştur. Kadın militan gerçekliğimiz fedai bir duruş sergileyerek, öncülük misyonunu yerine getirmektedir.    

Devrimci halk savaşımızın yükseltildiği böylesi bir dönemde de Beritanların, Zilanların fedai geleneğiyle öncülük misyonumuzu yerine getirmekteyiz. Rojinler, Rewanlar ve Jinlerin direniş tutumu bunun en açık göstergesidir. Partimizin 34. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle, bir kez daha şunu belirtmek istiyoruz; Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğü sağlanmadan direniş mücadelemizden asla taviz vermeyeceğimiz bilinmelidir. Başta Kürt halkı olmak üzere ezilen tüm halkların özgürlük mücadelesini kendi mücadelemiz bileceğiz ve özgürlük tutumumuzdan geri adım atmayacağız. Yine dünyada ve bölgede erkek egemenlikli gericilik tarafından katledilen kadınların intikam hareketi, yaşam kaynağı ve umudu olmaya devam edeceğiz.

Yaşasın PKK

Yaşasın Reber Apo

Yaşasın Şehitler Gerçeğimiz

Yaşasın Özgürlük Mücadelemiz

26 Kasım 2012

YJA Star Anakarargah Komutanlığı