Direnişin Heybetli Sembolü Beritan Yoldaş

nuda kudret arslan smallDemokratik Kamuoyuna ve Tüm Kürt Kadınlarına!

Kadın ordumuzun öncü militanlarından ve Komutanlarından olan Gülnaz Karataş (Beritan Hevî) yoldaşımızı şahadetinin 21. yıldönümünde büyük bir minnet ve saygıyla anıyoruz.

Kürt kadınının özgürlük ve direniş sembolü haline gelen Beritan ve onun mücadele ruhu bugün yüz binlerce Kürt kadınının mücadele doğrultusu ve çizgisi haline gelmiştir. Beritan, özgürlükten ve onun ilkelerinden taviz vermeyen, toprağına, halkına, diline ve kültürüne bağlı örnek bir Kürt kadını duruşudur. Beritan, köleliği ve teslimiyeti asla kabul etmeyeceğini ve inancına ters düşmeyeceğini kendisini uçurumlardan atarak göstermiştir.

Özcesi şu çok iyi bilinmelidir ki Beritan arkadaşın kendini attığı kaya büyük bir uçurum değildir. İki insan boyundaki bir yüksekliğe sahip bir kayadır. Ama Beritan yoldaş teslim olmamanın ruhunu o denli heybetli, sarsılmazca yaşamıştır ki böylesi bir kayalığı bile teslim olmamak için büyük uçurumlara dönüştürmüştür. Uçurumlar ki Kürt Kadının baş eğmezliğinin, direngenliğinin, kendi köklerini binlerce kez yaşanılır kılmanın ve de Özgürlük Çığlıklarının hem gerçeği hem simgesi olmuştur. Yaşama bağlanmayanın ölümden anlamayacağı muhakkaktır. Elbette nasıl yaşadığını bilenler ve onurlu Kürt kadını Beritan gibi yaşamı büyük anlamlandıran ve duyumsayanlar yaşamı ancak böyle ölümsüzlükleriyle büyütebilirler.

Beritan bizler için yaşamı büyütmek, hissetmek, anlamlandırmak, coşkun sele döndürmek demektir.

Beritan Kürt kadının kendi tarihinde beslenerek Apocu kişilikle kendini zafere taşıması demektir.

Beritan Önder Apo’ya sonsuz ve sınırsız yoldaşlığın modeli demektir. Önder Apo ile 24 saat yaşamanın ve yaşatmanın en somut kişiliği demektir. Beritan militanlığı zirveleştiren Apocu Kadının sönmeyecek fedai duruşu demektir.

Bu anlamda Beritan bir özgürlük hafızası, belleği. Öyle ki YJA Star kadın ordusu militanlarımız Beritan’ın izinde yürümektedir. Düşmanımızın teslimiyet dayatmalarına kendilerini uçurumlardan atarak ve son mermisine kadar savaşarak teslim olmamak içinde kendinde bombasını patlatarak bu izde yürümeye devam etmektedirler. Kürt kadınlarının edinmiş olduğu bu özgürlük bilinci ve örgütlenme düzeyi, düşmanımızın yüreğine büyük bir korku salmaktadır. Bu korkudandır ki özgürlük ve eşitlik talebinde bulunan yüz binlerce Kürt kadını şu an tutukludur. Dağlarda özgürlük mücadelesi yürütenlere karşıda eşi benzeri olmayan bir canilikle saldırılmaktadır. Önderliğimizin özgür yaşam felsefesi temelinde bilinçlenen ve örgütlenen Kürt kadını; iradelidir, cesurdur, fedakardır, korkusuzdur. Bu yüzden ondan korkuluyor, iradesi teslim alınmak ve sindirilmek isteniyor. Kürt kadını bu dayatmalar karşısında bir başkaldırı, isyan halindedir. Ve bu gün zafere doğru yürüyen bir güç konumundadır. Ölüm dahi her şeyi göze alarak tercihini özgürlükten, özgür yaşamdan yana yapmaktadır.

Biz, Beritanlaşan bir kadın ordusuyuz. Beritan geleneğinin esaslarına göre direniyoruz ve mutlaka başaracağız.

Beritan geleneğinde büyüyüp gelişen kadın ordumuzun daha da büyümesi ve özgürlük direnişimizin kesin zafere ulaşması için başta özgürlük tutkunu tüm kadınları ve Kürt kızlarını özgürlük saflarımıza çağırıyoruz. Onurumuz özgürlüğümüzdür, Beritan özgürlük sözümüzdür. Beritan çizgisinde mücadelemizi daha da yükselterek başarma ve Önder Apo ile buluşma sözümüzü bu tarihi gün vesilesiyle yineliyoruz

Yaşasın Reber Apo!

Yaşasın Beritanlaşan Kadın Ordumuz!

24 Ekim 2012

YJA Star Anakarargah Komutanlığı