CİNS BİLİNCİNİN ÖNEMİ (PAJK AKADEMİLERİ)

Demokratik Uygarlık Manifestosu ile çağımızın ve geçmiş uygarlıkların tarihsel, güncel, ideolojik çözümlemesi en kapsamlı şekilde yapılırken, insanlığın gelişim aşamalarını bilimsel düşünce ışığında aydınlatmak anlama gücümüzü arttırıp derinleştirmektedir. Bu derinleşme, bizde coşkuyu, morali, araştırma ve inceleme istemini, kendini manifesto temelinde yeniden ele alma arayışını geliştirmektedir. Bunda en temel neden, Manifestomuzun, bilinmeyenlerin kapısını aralaması, reddedilecek yaşam ölçüleriyle insana layık yaşam ölçülerinin perspektife…

PKK, kendi kahramanını, kendi şehidini sahiplenebildiği için, bu kadar hızla gelişebilmiştir

PKK’nin bir şehitler partisi olması, onu bugüne kadarki diğer bütün devrimci partilerden ayıran temel bir özelliğidir. Bütün toplumsal mücadelelerde özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi için verilen bedeller sahiplenilmesi gereken temel değerler olarak anlaşılır ve sahiplenilir. Bu sahiplenme biçimi, en ağır bedel olan insanın kendi yaşamını ortaya koyması tarzında ortaya çıktığında, o mücadeleleri yürüten toplumlar ve insanlar bu değerleri sürekli canlı…