Zagrosun Yüreği Berçem Cilo

bercem cilo 3

Hakikat yolunda yaşamak için savaşan yine mücadelelerinin her anında tarihe damgasını vuran en büyük değerlerimiz olan şehitleri anlatabilmek her ne kadar bizler açısından hakkını verebilme kaygısını yaşatsa da bu kahramanları anlatabilmek, tanıtabilmek büyük bir borç olduğu kadar bu yoldaşları anlatma sınırımızda okyanusta bir damla misalidir. Özgür yaşam aşkı ile hakikatin sırrına erişmeyi amaçlayarak soluk alan, devrimcileşen, halklaşan, fedaice savaşan, şehit yoldaşları heval Berçem şahsında saygı ve minnetle anıyorum.

Sana dair bir yazı kaleme almamı istedi arkadaşlar benden. Açıkçası ilk etapta zorlandım. Ne yazabilirdim ki. Sana dair tüm yaşanmışlıkları bir yazıda anlatabilir miydim? Bilmiyorum. Bundandı her hal, ilk süreçlerde yazamadım. Çünkü yüreğimin yoldaşı, seni en iyi Zagroslar, Çarçela, Andok, Qendîl, yani seni ülkem anlatabilirdi. Doğaya olan sevgini, ters laleler, meşe ağaçları, Avaşîn, Zap suları duyursun dünyaya istedim. Ülkeye olan aşkını, üzerinde yürüdüğün patikalar, her adımında savaştığın topraklar anlatsın istedim. Sadece ben ya da biz seni anlatamayız, eksik kalırız ve hakikatini ortaya koymada haksızlık yaparız dedim. Sonra her gelen arkadaşta sana dair bir parça görünce, yaşanılanın anlatılmasına ne hacet dedim. Kendi zamanını yaşayan ve yaratan sen, tüm yoldaşlarında bir iz bırakmıştın zaten… Eğer bir cüretkarlıksa bu yazım bundandır bilesin istedim.

Seni biz değil mücadele ettiğin dağlar anıyor

Heval Berçemsiz, ilk baharımızı yaşadığımız bu zamanlarda belki de bizlerden çok onu, doğup büyüdüğü yine hakikat yolunda savaşa giriştiği Zagroslar, Cîlo, Sümbül, Çarçela dağları anıyordur. Ki bahar ilk ve en güzel Zagroslar da yaşanır. Berçem yoldaş, bu güzellikler içinde hayata gözlerini açar. Yüreği Zagroslar kadar büyür ve sığmaz içine… Kürt halkına karşı düşman gerçekliğini tüm çıplaklığı ile yaşandığı Gever’de doğar. Kürdistan’ın en güzel coğrafyalarından biri olan Zagroslar’ın eteklerinde çocukluğunu geçirir. Gever halkının yurtsever olması ve düşman gerçekliğinin; baskı, zulümlerin en yakıcı şekilde uygulandığı bu alanın çocukları direniş kültürü ile büyür. Berçem yoldaşda, yüzü Zagros heybetine dönük, yüreği halkının acısı ile dolu bir şekilde yaşamı kucaklar. 1993 yılında düşman baskılarının, faili meçhulleri, katliamların yaşandığı bu döneme kendiside tanık olur. Zagroslar kadar büyük yüreği ülke sevgisi ile dolup taşar, düşmana olan kini de bir o kadar büyür ve bu amaçla 1993 yılında Zagroslar’da gerilla saflarına katılır. Berçem arkadaş, büyüleyici bir coğrafyada yetişir yine aynı coğrafyada haksızlığa, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadele yürütür. Askeri ve ideolojik eğitiminden sonra Zagroslar’da gerilla yaşamına ve savaşına en aktif şekilde katılır. Ailesi içinde tabiri caizse üzerine titrenir. Bundan kayaklı el üstünde büyütülür. Bunun için heval Berçem, ilk yıllarında fiziki açıdan zorlanır. Ancak bu zorlanmaları o asi coğrafya ile bütünleşip yoldaşlığını derinleştirdikten ve Zagroslar’a sevdalandıktan sonra büyük bir güce dönüştürür. Heval Berçem, ilk süreçteki katılımını değerlendirince; “ben katıldığım süreçte her şeyle savaşıyordum. Yaşamı, yoldaşlığı, savaş gerçekliğini öğrenmeye çalışıyordum. Yeni bir ortamdı ve her şey benim için yeniydi. Dağlarla bu kadar yakından ilk defa yüzleşiyor, düşman gerçekliğini ilk defa bu kadar derinlikli görüyordum. İlk başlarda zorlandım ve arkadaşlara yapamayacağımı söyledim. Arkadaşlar nedenini sorduğunda kalbim delik diyordum” şeklinde değerlendiriyor. Sonraki süreçlerde bu anılarını bazen gülerek eğitimlerde, bazen arkadaşlarla yaptığı sohbetlerde örnek veriyordu.

Öncü bir karaktere sahipti

Heval Berçem’in, özelliklerinden biride oldukça sakin bir karaktere sahip olmasıydı. Ama öyle bir gizemi vardı ki sakin hali ile yaşam içinde yeri en belirgin olan arkadaştı. Arayışlarının derinliği ve coşkusu o kadar yoğundu ki her şeyi kolay kabul etmez yüreği ve fikri ile ikna olmayana kadar da inanmazdı. Fakat inandı mı da inandığı şeylerin değil ardılı olmak öncülüğünü yapardı. Aslında heval Berçem, Özgürlük Hareket’i içindeki yaşamı, duruşu ve savaşı belki de en değerli olan yoldaşlığı, sıradan değil hep öncü niteliğindeydi. Çünkü inanarak yaşıyor, yoldaşlığını bu şekilde güzelleştiriyor, anlamlı kılıyordu. Bundandır ki katılımından sonra her düzeyde görev almış aldığı sorumluluğun üstünde bir katılımın sahibi olmuştur. Berçem arkadaş, mütevaziliği ve doğallığıyla yaşam içinde çekim merkeziydi. Yaşamın içinden yaşamla bütünleşen duyguları ve iradesi ile katıldığı için söz ve amacı ile hiç çelişmedi ve amacı kadar büyüdü.

Berçem arkadaş, mücadele hayatı boyunca her zaman en zorlu alanlara gitmeyi kendisine esas aldı. Medya Savunma alanlarının her yerinde görev aldı, komutanlık yaptı. Mücadele tarihimizde bizler için komutan sembolleri olan Egît ve Bêrîtan çizgisini, heval Berçem’de kendisine esas almış ve buna göre katılmıştır. Görev aldığı her alanda hem kadın hem de erkek yoldaşların öncülüğünü yaparak, her anlamda yoldaşlarına cevap olmak için tüm gücünü seferber etmiştir. Budan kaynaklı her zaman sevilen ve saygı duyulan ve bu karakteriyle kadın komutanlaşmasında önemli bir yere sahip olmuştur.

Çîyager ve Berfînler’in izinde yürüdü

Mütevazi karakteri ile mevcut gücünü yeterli görmediğinden her zaman güçlü arayışları olmuş, ideolojik askeri bilincini derinleştirerek yaşamdaki sadeliği ve yaratıcılığıyla askeri olarak da komuta tarzında öngörülü yaklaşımları hep ön planda olmuştur. Bir militan ve kadın komutasının güçlü olabilmesi için her şeyden önce büyük bir irade ve derin ideolojiye sahip olması gerektiği bilinci ile kendisini eğittiği gibi yoldaşlarını da eğitmekten geri durmamış ve sürekli olarak o sorumluluk bilinciyle yaklaşmıştır. Öncü kadın komutası olarak, yaşam ve savaş gerçekliğini bütünlüklü ele alarak güven yaratan bir duruşun sahibi olmuştur. Heval Berçem, yaşam coşkusu ve canlılığını özgürlük bilinci ile derinleştirdiği için Önderlik başta olmak üzere, tüm yoldaşlarla hakikat yoldaşlığını geliştirme çabası ile tanınmakta ve anılmaktadır. Komutan olduğu kadar savaşçıydı. Bir o kadar emekçi olması ile militanlığın özüydü. Özgür yaşama bağlılığı bunun öncülüğünü yapmaya aday olması yaşamının her anına karşı müthiş coşku ve duyarlılık ile katılmasından anlaşılıyordu. Öyle ki halk ve hareketimizin yaşadığı en zorlu süreçlere cevap olmak için nerde ne yapılması gerekiyorsa kendisini önerir ve bu görevin sorumluluklarını yerine getirmekten asla kaçınmazdı. Son süreçte, Önderliğe daha yakın olmak ve hareketimizin içinden geçtiği tarihi süreçte rol oynamak için Bakur gitme önerisinde bulundu. Gittiği Amed eyaletinde saha komutanı olarak görev aldı. Devrimci Halk Savaşı’nın geliştiği bu dönemde bu savaşın en yoğunluklu yaşandığı alanlardan bir olan Orta Sahaya gitti, Orta Saha komutanı olarak, Amed eyaletinde de öncülük rolünü oynadı. Kapsayıcı komuta tarzı ile tüm yoldaşlarına moral ve güç kaynağı oldu. En zor süreç de öncülük misyonuna denk bir katılım sergileyerek hiçbir zorluktan kaçınmadı.

Beraber çalışma yürüttükleri Azad ve Çekdar arkadaşların şahadetinden sonra tüm yoldaşlara güç kaynağı olduğu gibi askeri olarak da alanda boşluk yaşanmasına izin vermedi. Tüm gücü ile bu ağır sorumluluğu omuzladı. Hareketimizin tarihinde büyük öneme sahip Demokratik Özerklik Direnişler’i sürecinde komuta ve savaşçılarını, her anlamda hazırlayarak kendiside öncülük yapmaktan kaçınmamıştır. Çîyagerler’in Berfînler’in öncülüğünde gelişen direnişi büyütebilmek ve zaferle taçlandırmak için büyük çaba sarf etmiştir. Kendiside bu kahramanlık çizgisinin takipçisi oldu ve kahramanca şahadete ulaştı.

Heval Berçem; savaşan, direnen, mücadele ederek özgürlüğe ulaşan Apocu militanlığı ve öncülüğünü kendi şahsında bir kez daha ispatladı. Hareketimizin şehitler partisi olma gerçekliği ve yoldaşlığımızın manevi yüceliğe ile Berçem arkadaş, benim ve tüm yoldaşlar için zaferi kesinleştirme gücü ve gerekçesidir.

Şahadetinle tüm yoldaşların şahadetlerinde olduğu gibi zafere kilitlenen mücadelemiz daha da büyüyecek, özgürleşen her yürek sizlerin intikamınız olacaktır. Savaş ve yaşamdaki duruşunuzun takipçi olup hala canlı olan anılarımız ile yaşamı güzelleştirmek ve mücadelemizi büyütmek sizlere borcumuzdur.

Gülistan Gülhat