Basına ve Kamouyona,
Botan sahasında dört yılı aşkın süredir basın faaliyetleri yürüterek gerillanın yaşamından eylemine, mücadelesini tüm ayrıntılarıyla bizlere yansıtarak özgür basın tarihinin kahramanları arasında yerini alan, Jiyan Amargî yoldaşımızın şahsında devrim saflarında mücadele yürüten ve bu uğurda şehadete ulaşan tüm basın şehitlerimizi anıyor, anılarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Böylesi değerli bir evladı yetiştiren şehidimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. Halkımıza ve şehit ailelerimize şehitlerimizi anılarımız ve mücadelemizde yaşatma ve tarihe bırakma sözünü veriyoruz.
Şehitlerimiz yalnızca yaşarken değil, şehadetleriyle de bizim için ilham kaynağıdırlar. Biz şehitlerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz ve bu bilinçle daha çok çalışma ve mücadelemizi büyütme gerekliliğini duyuyoruz. Şehitlerimize karşı sorumluluklarımız büyüktür. Basın şehitlerimiz gerçeklerin halkımıza ulaşması adına canlarından vazgeçtiler, gerilla eylemlerinde barut kokularını soludular, yeri geldi kameralarını bırakıp faşizmin yüreğine mermi sıktılar. Şehitlerimiz hakikatin gözü, kulağı, dili oldular. Gerçekle yalanın iç içe geçtiği bu çağda basın şehitlerimiz gerçeklere ulaşma yolunda toplumun vicdanı oldular. Gerçeklerin toplumdan saklanmasının önünde kendilerini siper ettiler. Her özgür basın şehidi, hakikat arayışının en değerli neferlerindendir. Gurbeteleiler, Halil Dağlar, Arjîn Amedler, Sarya Onurlar ve bugün de Ekin Türkler, Jiyan Amargîler hakikat yürüyüşünün en yürekli olanlarıydılar. Onlar bizlere nasıl yaşanılması ve nasıl savaşılması gerektiğinin yol rehberliğini yaptılar. Bizlere düşen bu yolda soluksuz bir yürüyüşün sahibi olmak ve onların bıraktığı tarihi mirasa doğru şekilde sahip çıkmaktır. Çünkü onlar bu mirası canlarını bedel vererek yarattılar. Jiyan Amargî yoldaşımızın en büyük hayali ‘devrim anının fotoğraflayanı’ olmaktı. Bu isteği bizim için talimattır ve biz dağ basıncıları olarak mücadelimizde zafer anlarının fotoğraflayanı olmayı görev biliyoruz. Yoldaşımızın bu hayalini mutlaka gerçekleştirmenin sözünü veriyoruz.
Özgürlük mücadelemizin dağ sahasında gece, gündüz demeden çalışarak, gerilla mücadelesine dair devasa bir belge-kayıt arşivi oluşturan basın şehitlerimiz özgürlük tarihimizin gören gözleri, işiten kulakları, konuşan dili olmuşlardır. Dağ basıncılığının şehitleri yalnızca gerilla mücadelesini belgelemekle kalmamış aynı zamanda halka da gerilla mücadelesini yansıtarak özgür yaşamın özde nasıl yaşandığının kanıtı olmuşlardır. Jiyan Amargî yoldaşımız da tıpkı Gurbeteli Ersözler, Halil Dağlar, Arjîn Amedler gibi dağ yaşamını tanıdıktan sonra gerillanın her karesinin tarihe kayedilmesi gerekliliğini bilince çıkarmış ve bu uğurda en zor yolları, en uzun patikaları aşmayı kendine görev edinmiştir. Botan yolculuğu yaşamındaki bu tutumunun ispatı olmuş Arjînlerin, Halillerin mekanını kıble bilerek yürümeyi kendisine esas almıştır. Jiyan Amargî yoldaşımızın Botan yolundaki son sözü: ‘’Kameramı asla bırakmayacağım’’ olmuştur. Bu sözüyle sorumluluklara yaklaşımın ölçülerini belirleyen Jiyan Yoldaşımız basın tarihimizin yılmaz, cesaretli, fedakar, kahraman şehitleri arasında onurlu yerini almayı başarmıştır.
Zulüm altındaki, vefakar halkımızın en değerli evlatlarında olan Jiyan Amargî yoldaşımız, yurtsever değerlerle büyümüş, kişiliğini bu değerlerle harmanlayarak güçlü bir kişiliğin sahibi olmuştur. Zorluklar karşısındaki direnci, pes etmeyen tutumu ve yaşamdaki moraliyle Jiyan Amargî yoldaşımız hepimiz açısından büyük güç kaynağı, çalışmalarımızın mihengi taşıdır. Mücadelemiz onun emekleriyle daha da büyümüş, kişiliğinde yarattığı direngen duruş zor koşulların aşılmasındaki anahtar misyonunu üstlenmiştir.


Jiyan Amargî yoldaşımız faşist, sömürgeci Türk Devleti’nin Kürt halkına dönük saldırıları karşısında sessiz kalmak istememiş ve halkının gözü, kulağı, sözü olabilmek adına üniversitede gazetecilik okumaya karar vermiştir. Özel savaş rejiminin sömürge okullarının Kürt gençlerini mücadeleden koparmak adına oluşturulmuş özel savaş tezgahları olduğunu kısa sürede fark eden Jiyan Amargî yoldaşımız yönünü dağlara vermiş ve hayali olan gazetecilik mesleğini dağlarda sürdürmeye devam etmiştir. Uzun yıllar bu alanda çalışma yürüten Jiyan Amargî yoldaşımız gerilla mücadelesinin halka taşırılmasındaki önemli isimlerden biri olmuştur. Bunun için gerillanın olduğu her noktaya ulaşmış, Arjîn Amedlerin, Nujiyan Erhanların, Sarya Onurların, Deniz Penaberlerin, Halil Dağların, Ali Kanîrojlar, Xemgîn Amedlerin, Hindistan Penaberlerin izinden gitmeyi kendine yaşam ve mücadele felsefesi olarak belirlemiştir. Bu yolda korkusuzca büyük bir cesaretle ilerlemiştir.

YJA Star Basın’ın çalışkan, özverili ve cesur emekçisi, Jiyan Amargî yoldaşımız zorlu görevlerde gösterdiği başarısıyla bizim için bir ölçüdür. Kaygısız katılmayı kendine esas alan Jiyan Amargî yoldaşımız Gurbetelli Ersöz, Halil Dağ, Arjîn Amed, Ali Kanîroj ve daha nice büyük dağ basıncısının izinde yürümeyi bilmiştir. Gittiği yerlerde ardında geniş patikalar açarak bizim için doğru öncülüğün ilkesi olmuştur. Nasıl ki Jiyan arkadaşımız Gurbetelliler’in yolunda ilerlediyse, bizler de O’nun öncülüğünü kendimize ilke edinecek ve ardında bıraktığı kelimelerinin kalemi, kamerasının gözü olmaya devam edeceğiz. Basın çalışmalarını dağda, savaş alanlarında yürütmenin tüm zorluklarına rağmen Jiyan Amargî yoldaşımız hiçbir zorluğu kendisine engel yapmadan gerillaya ulaşmasını bilmiştir. Bir yandan gerillanın dağdaki yüzü ve vicdanı olurken, diğer yandan da şehadete ulaşan gerillayı yazarak özgürlük mücadelesinin tarihi hafızasının oluşmasında büyük katkı sunmuştur. Jiyan Amargî yoldaşımızın emeklerine layık bir çalışmayı kendimize esas alıyor ve zafer anlarının fotoğraflayanı olma sözümüzü yineliyoruz.

Çok sevdiği Botan halkıyla buluşmanın büyük heyecanıyla yola çıkan ve orada dört yıl boyunca hem Botan halkıyla kucaklaşan, hem de gerillayı hafızalarımıza kayıt eden Jiyan Amargî yoldaşımızın bize bıraktığı direniş bayrağını başarıya ulaştırma kararlılığımızı belirtiyoruz. Bir kez daha ve bir daha söylüyoruz ‘zafer anlarının fotoğraflayanı’ olacağız. Jiyan Amargî yoldaşımızın kamerası hiçbir zaman kapanmayacak, özgürlük tarihini kaydetmeye devam edecektir.

Yaşasın Özgür Basın Şehitlerimiz!
Yaşasın Gerçeklerin Dili Olmak Adına Kendini Feda Kahraman Basın Şehitlerimiz!
Özgür Basın Şehitleri Ölümsüzdür!

YJA STAR BASIN MERKEZİ