Değer gerçek anlamıyla parçalanmayan bir bütünü temsil eden duyguların ve hislerin, yaklaşımların dile gelmeden pratikleşmesidir. Bir olgudur. Manevi bir yaklaşımdır. Değer anlamla doğan, sevgiyle büyüyen ve asla ölmemesi, öldürülmemesi gerekendir. Ölümsüzdür.

İnsan her anlamıyla bir değerdir, özünde değerlidir. İnsanı değerli kılan onun toplumu ahlakı ve vijdanıdır. İnsan değerlerinden koptu mu hiçleşir. Değerin olmadığı yerde doğal olmayan ölüm gerçekleşir. Doğal olmayan ölüm aynı zamanda bir toplumun değer yargılarının ölçütü olur.

Değerin yüksek düzeyini kendisinde yaratan insanın ölüm biçimleri farklı olur. Özellikle bu bir yoldaşsa düştüğü toprak bile amansız canlanır, farklı çiçekler açar ve ayrı bir heybet sarar o toprağı, mezarı. Ve aslında buna ölüm demek bile yanlış olur. Çünkü burada yeni bir yaşamın canlanışı söz konusudur. Bir bitişin belki de en anlamlı başlangıcıdır. Nasıl ki değer artırıldıkça güzellik ve anlam ortaya çıkıyorsa tam tersine değersizleştirmekte değerden kopuşu ifade ediyor.

Eğer bugün kuantum teorisinde her şeyin canlılığından, varlığından, anlamından bahsediliyorsa burada değer olgusu açığa çıkıyor. Her şey bir dualite ve ahenk içerisindedir. Bu güzellikle değerin kendisi var olur. Oysaki bir parça ekmekten tutalım, dökülen bir damla kana kadar, bir duruştan tutalım bir gülüşe kadar, bir bakıştan tutalım, bir söze kadar, bir ayrılıktan tutalım, bir kavuşmaya kadar özgürlüğe hizmet ettiği oranda kendisince bir anlamı ve değeri vardır.

Ve bizim de; bu toprağa ayak basmamızı sağlayan, bağlanmamızı gerektiren; ‘Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır’ dedirten, özlettiren, bayrağına, içtenlikle ideolojisine, harekete, felsefeye bağlayan, o dökülen bir damla kan ve sınırları adalarla çizilmiş mesafelerdeki derin sonsuz değer verdiklerimiz değil midir? Bu nedenle anlamsız olana, yanlış olana ve yanlış anlamalara, duruşlara, pratiklere yer verilemez bizim yaşamımızda. Gerçek değer hakikatin farkına varmakla gerçekleşir. Aynı zamanda birbirini anlamlı kılmak ve her şeye rağmen mücadele etmek, yoldaşın yoldaşı olmakla oluşur değer.

Güldürmekte değerdir, gülmekte.  Sadece bazen bir tebessüm bile değerdir. Sohbet de değerdir.

Doğru sevmek de değerdir. PKK’li olmak yolunda her bir bedeldir değer.

Yücelip de, yüceltmektir değer.

Her şeyin ötesinde felsefemizde en hakiki olan şudur ki, Önderimiz, halkımız, şehitlerimiz ve yoldaşlarımız, emek ve terle günümüze kadar gelen her şey en yüce değerlerimizdir.

ŞEHİT BERÎTAN AKADEMİSİ TARTIŞMALARI’NDAN