ÇAĞDAŞ KADIN TAPINAĞI ( III )

(Şehit Beritan Akademisi)

Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisinin Kuruluşuna Doğru Giden Süreç ... Ve Ş. Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisi, adını Beritan(Gülnaz Karataş)’dan alır.

 Beritan’ın direnişçi kimliğine denk özgür kadın kimliğini geliştirmek amacıyla Medya savunma alanlarında 2004 yılında kurulur ve ilk devresini de aynı yıl Şehit Beritan İsmiyle açar. Kadın özgürlüğüne ve halkın onurlu direniş çizgisine karşı 2003 yılında gelişen tasfiyeci çizginin saldırıları karşısında Beritan direnişinin güncelleştirilmesi gerektiğini belirten Reber Apo bu yıllarda Kemal Pir ve Beritan kişiliğine sürekli vurgu yapar. YJA Star’ın bu isimle bir akademi çatısı altında bu ruha uygun olarak kendilerini eğitmelerini ister.

Reber Apo’nun bahsettiği bu direnişçi Kürt kızını herkes ’92 Güney savaşında gelişen ihanetçi ve tasfiyeci çizgiye karşı mücadelesi ile tanır… 

Efsanevi Kadın Komutan; Beritan

Beritan, (Gülnaz Karataş) 1971 yılında Bingöl’ün Solhan ilçesinde dünyaya gelir. Aslen Dersimli ve Beri aşiretindendir. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ’da, üniversite öğrenimini ise İstanbul’da görür. Devrimci-sol düşüncelerle üniversite yıllarında tanışır. Beritan’ın arayışları, kısa bir süre sonra onu Kürt Özgürlük hareketiyle buluşturur. Ardından İstanbul’da gençlik çalışmalarına dahil olur. Bayrampaşa cezaevinde kısa bir tutuklanma dönemi yaşayan Beritan, 1991 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Cudi’de gerilla saflarına katılır.

Daha sonra Cudi’den Güney Kürdistan alanına Xakurkê’ye geçen Beritan, gördüğü ideolojik ve askeri eğitimlerle hızlı bir gelişme sağlar. Uzun bir dönem basın sahasında çalışma yürüttükten sonra kendi dayatmalarıyla askeri pratik sahaya geçerek hızla komutanlaşır. 1992 yılında işbirlikçi yerel güç olan KDP’nin eline sağ düşmemek için kendisini uçurumdan atarak şahadete ulaşır.

Hareketimize karşı geliştirilen ‘92 Güney savaşı Türk devleti ve Güneyli işbirlikçi ilkel milliyetçi güçlerin ortaklaşa başlattığı, İsrail, ABD, İngiltere ve diğer NATO güçlerinin teknik anlamda desteklediği bir imha ve tasfiye planı olarak gerçekleşir. Ancak savaş PKK militanlarının dillere destan direnişine de sahne olur. Bu dönemde hareketin geri cephesi dediğimiz, gerilla üslenme alanlarına yönelik karadan ve havadan kapsamlı saldırılar geliştirilir. Kadın ordulaşması çalışmaları ağırlıkla bu üslenme alanlarında yürütülüyor ve buralarda yoğun bir kadın yapısı bulunmaktadır. Reber Apo, kadını buralarda yoğunlaştırmak, öz savunma birliklerini örgütlemek, savaş konusunda deneyim ve tecrübe kazandırarak kadın ordulaşmasını bunun üzerinden geliştirme yaklaşımı içindedir. Savaşta ARGK’nin savunma ve saldırı birliklerinden tutalım savaşın geliştiği bütün alanlarda kadınlar büyük bir katılım ve çaba içinde olur. ‘92 Güney savaşı en çok da kadın iradesinin sınandığı bir savaştır. Bütün bu fedakârlığın en zirvede, en derinden yaşandığı özgür kadın duruşunun çok bilinçli, ideolojik, örgütlü, ilkeli sergilendiği alan ise Gülnaz Karataş-Beritan komutasındaki birliğin gösterdiği direniştir. Gülnaz Karataş, Xakurke alanında ilkel milliyetçi güçlere ve faşist Türk generallerine karşı gösterdiği direniş, aynı zamanda daha o süreçte kendisini işbirlikçi çizgiye yatıran ve hareketimize ihaneti dayatan Ferhat’ın kişiliği ve çizgisine karşı da bir duruş olur. Aylarca süren bu direnme savaşında birçok cephede onlarca arkadaşın şahadeti pahasına direniş en zirvede yaşanırken, bulunduğu cephede kendisini sözüm ona barış adına teslimiyete yatıran ve kendisini teslimiyete yatıracağı PKK’ye önder olarak hazırlayan Ferhat ve teslimiyetçi çizgisi ilk yenilgisini Beritan’ın direnişi karşısında alır. Beritan bir yandan bu çizgiyi en doğru bir biçimde çözümleyip “mutlaka tasfiye edilmeli” derken, bir yandan da düşmana Apocu kadın militanın iradesini, duruşunu, kadın militanın katılımını, gerektiğinde kendisini nasıl feda edebileceğini en üst düzeyde gösterir.

Onlarca gün süren direnişte asla pes etmeyen, geri adım atmayan ve direnişiyle yoldaşlarının gönlünde taht kurarak sembolleşen Beritan, düşmanı korku, panik ve şaşkınlık içine sokar, ona adeta bir hezimeti yaşatır. İçten ve dıştan dayatılan ihanetçi tasfiyeci çizgi karşısında Kürt kadınının direnişini savaş meydanında öz iradesiyle, öz gücüyle, öz bilinciyle ortaya koyan Beritan, bir kez daha dosta ve düşmana Apocu militanlığın ne olduğunu gösterir. Bütün teslimiyetçi çağrılara ve dayatmalara karşılık sonuna kadar direnir, son mermisini de düşmana sıktıktan sonra silahını kayalıklara vurup parçalayarak, düşmanın gözü önünde ve yoldaşlarının karşısında direnişin nasıl bir gerçeklik olduğunu ortaya koyarak kendisini uçuruma bırakır. Kürt kadının direnişçi gerçekliği, özgürlük mücadelesindeki iddiası ve kararlılığı, en çok da Beritan şahsında açığa çıkar. Beritan şahsında açığa çıkan bu gerçeklik, Başkan Apo’nun yıllarca verdiği emeğin kadında da temsil bulduğunu ve bu temelde bir fedailik çizgisinin geliştiğinin göstergesidir. Kadın ordulaşması gerçek komutanlarını yakalamıştır. Artık savaşta da Kürt kadını nasıl bir çizgiyi esas alması gerektiğini, nasıl bir savaş tarzını esas alması gerektiğini Beritan şahsında net bir biçimde görmüştür.

Ş. Beritan Akademisi de bu fedai ruhun ve örnek kadın komutanlaşmasının meskeni olarak çalışmalarına başlar… 

Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisinin Kuruluşu

Şehit Beritan Özgür Kadın Akademisi, 2004 yılında Zap alanında kurulur ve ilk eğitim devresini Şehit Beritan ismiyle başlatır. Akademinin kuruluş kararı 2003 yılında gerçekleştirilen HPG 2. Konferansında alınır. Kuşkusuz bir kadın akademisi oluşumu olarak bu çalışma bir ilk değil, PAJK bünyesinde Şehit Zilan Akademisi ismiyle ideolojik eğitimleri esas alan bir eğitim akademisi daha da bulunmaktadır. Yine birlik ve tabur örgütlenmeleri içerisinde de bir özgün örgütlenme ve eğitim sistemi oluşturularak ideolojik ve askeri eğitimler devam ettirilmektedir. Fakat bir akademik çalışmayla, ideolojik ve askeri eğitimleri daha da derinleştirmek hedeflenir, bu temelde akademi çalışması üzerinde önemle durulur.

Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisinin kuruluş sürecini ve ilk devresinin oluşumunu, amaçlarını ve hedeflerini o dönemin YJA Star Anakarargah komutanı olan Beritan Dersim şöyle ifade etmektedir;

 Yeniden Yapılandırma Sürecinin İlk Adımıydı 

“Şehit Beritan Özgür Kadın Akademisi, HPG’nin 2003 yılında yapılan 2. Konferansında karar altına alındı. O süreç genel hareketimiz açısından yeniden yapılanma ve inşa süreciydi. Önderliğimizin yeniden yapılanmaya dönük geliştirmiş olduğu perspektifler vardı. Stratejik değişimle birlikte girmiş olduğumuz yeniden yapılanma süreci biraz da sürece yayılarak dönem dönem Önderliğimizin geliştirdiği perspektiflere paralel kendisini örgütledi. Tabii o dönemde Önderliğimizin genel HPG’ye yönelik geliştirmiş olduğu perspektifler oldukça önemliydi. Bunun içerisinde tabii kadının da öz savunma gücü olan YJA Star’a dönük olarak da Önderliğimizin kapsamlı, derinlikli ordulaşma perspektifleri vardı. Şehit Beritan özgür kadın savunma akademisi de HPG’nin kendisini yeniden yapılandırması, dolayısıyla YJA Star’ın da kendisini yeniden yapılandırmasının önünü açacak, bu yapılanmayı temellendirecek ilk adımdı, ön adımdı.”

Kadın hareketi olarak da daha önce akademi deneyimlerinin olduğunu, yine genel bir akademi olan Mahsum Korkmaz Askeri Akademisinde ideolojik ve askeri olarak kadroların, komutanların yetiştirildiği, pratiğe hazır hale getirildiğini ifade eden Beritan Dersim YJA Star olarak da yeniden yapılanma sürecini kendileri açısından önemsediklerini, meşru savunma stratejisi temelinde yeniden yapılanabilmek için de demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde yetişen, bu paradigmada derinleşen kadın gerilla gücüne ve komuta yapısına ihtiyaç olduğunu ifade edip devamla şunları belirtmekte;

Özgün Anlamda Bir Açılımı İfade Ediyor

“Belki kadın hareketi olarak da, genel hareket olarak da akademi deneyimlerimiz var. Özellikle HPG açısından Mahsum Korkmaz Askeri Akademisi hem genel erkek arkadaşların hem de kadın arkadaşların kendisini ideolojik, örgütsel olarak, yine savunma anlayışı itibariyle de eğittiği, donattığı, yetkinleştirdiği, komutanlaştırdığı bir akademiydi. Misyonu bu temeldeydi. Tabii bunun yanı sıra YJA Star olarak da gelmiş olduğu düzey itibariyle özgün bir akademi çalışması ihtiyacı zorunluydu. Önderliğimiz de YJA Star’a böyle bir misyon biçti. Yani bir kadın akademisinde kadın eksenli yoğunlaşmaların geliştirilmesi, Kadın Kurtuluş İdeolojisi temelinde kadın gerillalaşmasının yaratılması, kadın gerillaların savunma gücü anlamında da kendisini ileri düzeyde yetkinleştirmesi, komutanlaştırması oldukça önemliydi. Çünkü YJA Star gerillaları hem nitel olarak hem nicel olarak HPG gücü içerisinde önemli bir gücü ifade ediyordu. Hatta şu denilebilir; her anlamda YJA Star bir öncü güçtür. Yani savaşta da öyle, yaşamda da öyle, ideolojik ve örgütsel anlamda da öyledir. Bu nedenle kadının nicel ve nitel büyümesi, gelişmesi, kendisini bu anlamda donatması karşısında genel akademilerimiz, özgün anlamda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamaya yetmiyordu. Bir de bunun yanı sıra Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisi, özgün anlamda bir açılımı ifade ediyordu.

Mahsum Korkmaz Askeri Akademisinde arkadaşlar eğitim görüyorlardı. Askerleşme anlamında, gerillalaşma anlamında, yine komutanlaşma anlamında önemli bir düzey kazanıldı. Fakat bir de tabii bunu kadın zemininde, kadının kendi içinde, özgün zeminini yaratarak kendi akademisini, kendi özgün örgütlenmesini geliştirmesi, kadın komutanlaşmasını, kadının gerillalaşmasını, kadının orduda öncülük misyonunu daha fazla belirginleştirmesi, daha fazla öne çıkarması, güçlendirmesi gerekiyordu. Bunun oluşabilmesi için de Şehit Beritan Akademisi oluşumuna önemli bir rol düşüyordu. Zaten akademinin amacı da buydu. Her bir kadın arkadaşımızın böyle bir akademide eğitim görerek daha donanımlı, daha profesyonel, daha güçlü bir komuta kişiliğini açığa çıkarması, kendisini bu anlamda yetkinleştirmesi için önemli bir zemindi.”

İlk Devrinin Oluşumu Büyük Bir Heyecan Yarattı

 İlk devrenin oluşumunda da hazır bulunan Beritan Dersim, ilk devrenin kuruluş heyecanını, devrenin bileşimini, eğitim programına ilişkin olarak da şunları belirtmektedir; 

 “Tabii çok heyecan da yarattı. Yani nasıl olacak, kadınlar ordu içerisinde bir araya gelecek, kendi akademisi olacak, kendi sorunlarını tartışacak, ordulaşma sorunlarını tartışacak, taktiği tartışacak, yetkinleşecek, askeri eğitim görecek bunun tatbikatlarını yapacak, bu anlamda başta acemilikler vardı. İlk devremiz 60 kişiden oluşuyordu. YJA Star güçleri çok geniş bir sahada örgütlenmiş bulunmakta. Kadın gerilla gücümüz Kürdistan’ın doğusundan Karadeniz’e kadar mevzilenmiş durumda. Ve bu coğrafyaya yerleşen kadın gerilla gücümüz önemli bir role sahip. Bu anlamda daha profesyonel, öncü düzeyde kadının rol oynamasını güçlendirecek, ya da bu rolü daha fazla belirginleştirecek, öne çıkaracak bir bilince sahip olması da önemlidir. Salt pratiğin içerisinde yer almak, ya da aktif bir mücadele içerisinde yer almakla yetinmemek, bunu oldukça bilinçli, profesyonel ve hakkını vererek geliştirmek, gelişmeyi güce dönüştürmek, bu anlamda da başarı tarzını yakalamak önemlidir. Ders programlarımızda kadın gerilla gücümüzün bu ihtiyacını karşılayacak temelde hazırlandı. İdeolojik, örgütsel, felsefik, bilimsel ve askeri yetkinleşmeyi sağlayacak içerikte bir ders programıdır. Askeri taktiğin geliştirilmesi ve bu konuda güçlü yoğunlaşmaların sağlanmasına büyük bir önem verilmektedir. Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademimizin her devresi 4 ay sürmektedir. Kendi iç yönetmeliği var. Ders programları hazırlanır ve komisyonları belirlenir. Devre bileşimleri tüm sahalarda bulunan, pratik içerisinde kalan, komutanlaşmaya aday ve askeri taktik anlamda yetkinleşip pratikte rol oynayabilecek kadın gerillalardan oluşturuluyor.”

YJA Star Güvencedir

YJA Star’ın misyonuna da değinen Beritan Dersim, YJA Star’ın bir güvence olduğunu da belirtiyor. YJA Star’ın misyonunun kapsamında HPG’yi yeniden yapılandırmaya öncülük etme, yapılanmayı sonuç alıcı kılmak olduğunu da ifade ederek devamla şunları ifade etti;

“Bu konuda tabii kadın ordulaşması olarak çok önemli bir mirasa da sahibiz biz. Yılların tecrübesi, deneyimi var. Bunu daha fazla profesyonel düzeyde geliştirme ihtiyacı da var. Tek başına da salt böyle alışkanlıklarla, ya da yılların ortaya çıkardığı tecrübelerle savaşmaktan ziyade gerçekten başarıyı, zaferi getirecek, sonuç alacak, etkili bir duruşu ordu içerisinde geliştirmek her anlamda kadın ordulaşmasının görevleri arasındadır. Bir garantördür kadın ordulaşması, YJA Star genel anlamda bir güvencedir. Bu sadece salt savaş anlamında değil, bir bütünen böyledir. Yani kadın doğası gereği, duruşu, katılımı, dürüstlüğü her şeyiyle ordu içerisinde de, genel hareketimiz içerisinde de bir teminattır, bir güvencedir. Bu açıdan kadının geliştirdiği özgürlük mücadelesi genel özgürlük düzeyimizi, ya da mücadelemizin sonucunu belirleyecek bir karaktere de sahiptir. Kadın hareketinin böyle bir rolü de vardır. YJA Star öncülüğünde HPG’de yeniden yapılanmayı zirveye çıkarmak, yeniden yapılanmayı sonuç alıcı kılmak, kendini profesyonel düzeye getirmek, gerilla taktiklerinde yoğunlaşmak önemlidir bizim açımızdan.

İşte şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisi de ordunun bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir formata sahiptir.”

Erkek Arkadaşlar, Kadın Komutası Denetiminde Savaşa Katılmaktan Gurur Duyuyor

Beritan Dersim, kadının savaş sahasındaki yetkiliğinin erkek yapısında da büyük bir güven oluşturduğunu ve kadının denetiminde savaşa katılma isteminin yoğunluklu olduğunu ifade etmekte. Beritan Dersim devamla şunlara değinmektedir; 

“Tabii genelde savaş, askerlik erkeğin işi olarak görülür. Bu anlamda erkeğin öncülüğünde savaşın geliştirildiği düşünülür. Oysa öyle değildir. Şu anda kadın komutasına karşı çok ciddi bir ilgi de var. Erkek arkadaşlarımızın da kadın komutasında savaşa katılma, ordu içerisinde kadının denetiminde hareket etmekten gurur duyan, ya da bunda hiçbir sakınca görmeyen, bunu problem yapmayan, tam tersine bu durum büyük bir moral güç olarak görülmektedir. Bu anlamda hareketimiz önemli bir mesafe de kat etti. Bu özgürlük anlayışının gelişmesiyle ilgili bir şeydir. Sadece kaba anlamda pratiğin yorumu, ya da diyelim pratik olarak bir şeyleri yapmak, öyle çok sıradan, basit bir rol olarak görülmüyor. Kadının hem de savaş gibi bir alanda, çünkü savaş biliyorsunuz gerçekten çok kıran kırana bir iş. İçinde çok yoğun bir mücadele var. Anlayışımızda “kadın yapamaz” diye bir şey yoktur. Kadının savaşta ne düzeyde komutanlık yaptığını her şeyden önce Şehit Beritan yoldaşımız, bir de birçok kadın komutanımız ispatlamıştır. Bunun binlerce örneğini verebiliriz. Bu anlamda bunların hepsi bizim için mirastır.

Başta acemilikler olsa da giderek bir yetkinleşme düzeyi gelişti. Artık kadın arkadaşlar kendi eğitimlerini görüyor, savaş taktiklerini kadın arkadaşlar geliştiriyor. Pratik tatbikatları kadın arkadaşların kendisi yapıyor. Belki bu dönem dönem yansıdı da. Fakat giderek bir profesyonel düzey, yani bütün taktik şeylerde de kadında bir yetkinleşme, derinleşme düzeyi açığa çıktı. Tabii Şehit Beritan Özgür Kadın Savunma Akademisi 2004 yılından beri sürekliliğini koruyor. Daha da gelişti, daha da derinleşti, ilk süreçteki o acemilikler, toyluklar, hani sistemin yeni yeni oluşmasından kaynaklı boşluklarımız vardı. Fakat şimdi daha profesyonel tarzda kendisini örgütlemiş. Aralıksız eğitimler devam etti. Binlerce kadın komutası yetiştirdi. Yüzlerce bu anlamda savaşçı yetiştirdi. Her düzeyde YJA Star’ın kadın komuta ihtiyacını karşılayacak bir düzey açığa çıkardı.”