ÇAĞDAŞ KADIN TAPINAĞI ( II )

 (Şehit Beritan Akademisi)-II-

savasan kadinresim

PKK’deki İlk Kadın Örgütlenmesi: YJWK. Ve 1986 yılında PKK III. Kongresi’nde kadının öz örgütlenmesini oluşturması kararı alınır.

Avrupa’dan başlayarak gelişecek olan kadın örgütlülüğü Kasım ’87’de YJWK adıyla ilan edilir.

 

 

Dağ zemininde de kadın ordulaşmasına dair çalışmalar başlar ve bunun ilk perspektifleri ’89 yılında açığa çıkmaya başlar. İlk olarak Botan sahasında kadın birlikleri kurulur ve hızla tüm gerilla sahalarında kadınlar özgün örgütlenmeye başlarlar.

Bu sürecin öncü katılımları, Çiçek Selcan, Hanım Yaverkaya, Sultan Yavuz, Nafiye Öz, Besê Anuş, Türkan Derinler, Azime Demirtaş, Rahime Kahraman, Adife Sakık, Binewş Agal’dırlar. Adı geçen bu Kürt kadınları, kadın ordulaşmasının temellerinin atılmasında da büyük emek ve çabaya sahip olan kadınlardırlar.

Kürt kadınları PKK saflarında her geçen gün daha örgütlü, bilinçli bir mücadele geliştirirler. Kürdistan dağları özgün kadın alanlarıyla bezenir. Özgün takımlar, bölükler, taburlar kurulur. Özgün eylemler yapılır. Kahramanca savaşır, her koşulda ne yoldaşlarını artlarında bırakır ne de düşmanın eline geçmeyi kabul ederler. Öyle ki düşman bile hayret eder, saygı duyar bu direnişe…

savasan kadinresim2Reber Apo da bu kahramanlıklar karşısında kadın eğitimlerine ve öncü kadroların yetiştirilmesine daha da ağırlık verir. 1993 yılına gelindiğinde ise artık Reber Apo tarafından kadın ordulaşmasının talimatı verilir. Reber Apo kadın ordulaşmasının önemini şu sözlerle ifade eder:

“Önümüzdeki dönemde de kadın ordulaşmasına elimizden gelen katkıyı sunacağız. Şu an oldukça bilinçleniyorsunuz, özgür bir kişilik olarak sürece katılıyorsunuz. Bunlar sağlıklı bir örgütleme için gereklidir, ama yeterli değildir. Kadrolaşmanızı biraz daha ilerlettikten sonra, birçok görev sahasına görevli, hatta önder düzeyde yükleneceksiniz. Geliştireceğiniz örgütlenmeler, bundaki başarı düzeyi, sizi özgür yaşama kesin yaklaştıracaktır.

“Devrim gerçekleşirse, kadın kendiliğinden kurtulur” denilmemelidir. Birçok devrim bunu böyle söylemiştir, ama kadının kendiliğinden kurtulamadığı da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tıpkı ulusal sorunda olduğu gibi, kadın sorununda da kurtuluşu kadının bizzat kendi düşüncesiyle, örgütüyle, eylemiyle sağlaması gerektiği açıktır. Kadının bu konuda özgücünü ortaya çıkarıp konuşturması, büyük önem taşır.

En gerçekçi tarz budur, buna yüksek değer biçiyoruz. Bunu her zamankinden daha fazla düşünme, tartışma, karara bağlama ve özellikle de pratiğe geçirme vazgeçilmez bir uğraşınız olmalıdır. Bu şansınızı mutlaka iyi değerlendirin, tarih bu fırsatı her zaman vermez.”

Yıllarca süren hazırlıklar ve pratikte gelişen sonuçlar üzerinden 1995 yılında kadın ordulaşması YAJK adıyla ilan edilir. Kadınların kendi ayrı karargâhlaşmalarına, ordulaşmalarına geçilir. Reber Apo YAJK’ı PKK’deki kadının 1973’den 1995’e kadarki özgün çabasının örgütlülüğe kavuşturulmuş bir hali, tüm bu çabaların bileşkesi olarak tanımlar ve ordulaşmanın gerekçelerini şöyle ortaya koyar:

“Dağlara çıkış, en çarpıcı bir özgürlük adımını atmak içindir. Genç bir kızın özgürlük dağlarına çıkması, özgürlük amacının büyüklüğüne işaret eder. Bütün tutsaklaştıran zalimlerin, hükümdarların, diktatörlerin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsiyle hesaplaşmak için, biz dağlara çıkışı uygun gördük. Orada onların eli uzanamaz. Orada onların elini kırmak daha kolaydır. Bunun için kızları özgürlük dağlarına yolculuyoruz.

savasan kadinresim1Niçin kadın? Özgür yaşam için kadın! Niçin kadın savaşı? Her türlü eşitsizliğin ve köleliğin kaldırılması için kadın savaşı! Kadın ordulaşması, cins sömürüsünü aşan ve erkekle olan bağımlılığını kopararak, geleneksel yaşam tarzı yerine, özgürlüğü kendine esas almış, kadını ifade etmektedir. Bu ilk adımdır. Daha sonra son derece mücadeleci, kesin başarılı adımlarla, ordulaşmamız gerekiyor. Bunu becerirseniz güçlüsünüz, güçlü olduğunuz için de biraz özgürsünüz.

Kadın ordulaşması tartışma aracıdır. Güzellik ölçülerini, yaklaşım ölçülerini, ortaya çıkarma aracıdır. Kararlaştırma aracıdır. Birçok erkek yanlışlıklarına, kadının gücünü hazırlama aracıdır. Kendi özgürlük dünyanızı, programlaştırma, onu hayata geçirmede iddialı olma aracıdır. Siyasete ve askeriliğe yüzde yüz damgasını vuran, erkek gerçekliğine karşı, kadının da rengini verdiği örgütlenmeleri yaratmak, gerekli ve hayatidir.

Kadın ordulaşmasının esas özü, toplumsaldır, hatta kültüreldir. Bu ordulaşma, askeri-siyasi alanda, bu çerçevede rolünü oynarsa, yansıyabilir. Yoksa kadın ordulaşması, dar bir askeri yaklaşımla izah edilemez. Kadın ordulaşmasında anlaşılması gereken; ideolojik-siyasi-sosyal-kültürel katkısıdır ve özgürlük örgütleşmesidir. Dolayısıyla kadın ordulaşması, kaba anlamda bir ordulaşma değildir. Aksine, ortaya çıkışından günümüze kadar gelişen ordu mantığına, bir eleştiridir.

Birey olarak güçlenmek yetmez, kurum olarak güçlenmeniz gerekir ve her düzeyde ordulaşmanızı, kurumlaşmanızı sağladığınızda, erkek egemenlikli etkilere karşı, kişilere karşı çok iddialı bir duruma gelirsiniz. Bu adımı da başarıyla atabileceğimize inanıyorum. Yol, ardına kadar açılmıştır, saflara akıyorsunuz. Bu şunu gösteriyor; kadın kurtuluşuna yol vardır, güç birikiyor. Geriye bunu işlemek, örgütlemek, buna önderlik etmek kalıyor. Bu da size düşen bir görevdir.”

Bir kadın ordusunun kuruluşuna karar vermek ve bu yönlü pratik adımlar atmak, tarihte bir ilktir. Ordu içinde bir ordu kurulması fikrine karşı direnişler gelişse de, kadının erkek denetiminden kurtulabilmesi, iradesini ve mücadele gücünü geliştirebilmesi için bu gereklidir. Kürt kadını kendisini Kürdistan devriminin garantisi, özgür, eşit ve sosyalist yaşamın temel gücü olarak ilan eder. Erkek egemenlikli dünya ve onun yarattığı gerçekle savaşmanın hiç de kolay olmadığı açığa çıkmıştır. Kendini ifade etmek, savaşmak yetmemektedir. Binyılların çelişkileriyle yüzleşir her kavgada. Kendinde ve erkekte tanıdığı sistemi anladıkça bu toprakların özgürlük geleneğine layık bir yaşam için daha çok savaşma, bunun için örgütlenme, daha çok bilinçlenme gereği ortaya çıkmıştır.

Önderlik sahasında özgün kadın eğitimleri ve özgün yoğunlaşmalar hız kazanır. Reber Apo, tarafından her süreç belli sayıda arkadaş yetenek ve misyonları dâhilinde çok özel yoğunlaşmalardan geçirilir. Kadın hareketinin öncülüğü ve kadın ordulaşmasının sayısız nadide komutanı bu eğitimlerle yetiştirilir.

Bu arada savaş ortamı içinde, ülke sahasında karargâhlar bünyesinde kadın eğitimleri başlatılır. Cins bilinci ve kadın kimliğini geliştirme temelinde yürütülen eğitimlerle bilinçlenen kadını artık hiçbir gerilik durduramaz. Değerler ve ideolojik yaklaşımlar kadın tarafından anlaşılıp bilince çıkarıldıkça, en çok kadın sahiplenir PKK yaşamını ve savaşını… Kendini ve cinsini tanıyan, klasik erkek yaklaşımlarına karşı bilinçlenen kadın, gerçek özgürlüğün erkek egemenlikli zihniyetten kopuş ve bağımsız örgütlenme ile olacağını anlar. Bunun mücadelesini daha fazla yoğunlaştırır. Gün geçtikçe PKK daha fazla kadın partisi haline gelir.

’96 yılında kadının ulaştığı bilinç düzeyiyle artık kopuş teorisi gündeme gelir. Erkek egemenlikli sistem ve onun geriliklerinin kadın ve erkekteki yansımalarından arınmaktır bu teorinin özü. Tanrıçalar diyarında, komünal yaşamın ilk geliştiği alanlarda tarih yeniden bir doğuşa, kadının yeni bir devrimine şahitlik etmektedir.

Kadın Kurtuluş İdeolojisinin İlanı Ve Kadın Partileşmesi

Yaşanan gelişmeler, örgütlenmenin ulaştığı düzey, kadın eğitimlerinin yarattığı güçlü cins bilinciyle ulaşılan düzey ideolojik bir ihtiyacı ortaya çıkarır ve ’98 yılında Kadın Kurtuluş İdeolojisi ilan edilir. Reber Apo, halkın özgürleşmesi, kadın ordulaşmasının gelişmesinde büyük emekleri olan şehitlerimize bağlılığın bir gereği olarak, bu büyük gelişmelerin ve yaratılan değerlerin bir ideolojiye kavuşturulması gerektiğine inanarak, Kürt kadınları şahsında tüm kadınlara 8 Mart’ta Kadın Kurtuluş İdeolojisini hediye eder

Reber Apo ile kadının ilişkisi özgürlük aşkı etrafında gelişen derin temelleri olan bir ilişkidir. Kadın da kendi özgürlüğünü Reber Apo’da görmekte ve kendisiyle Reber Apo arasında binyıllar öncesine dayanan o derin bağı görmektedir. Bu nedenle Reber Apo’nun uluslararası komplo ile esareti sürecinde onlarca kadın yoldaş fedai eylemleri, kendini yakma eylemleri geliştirir. Reber Apo üzerindeki komployu boşa çıkarmak için kendi bedenlerini ateş ve barut yapar Kürt kadınları. Ve bu komplonun boşa çıkarılması için Reber Apo’nun kadın özgürlüğü için sarf ettiği emeklere layık olmak amacıyla mücadeleye yüklenir kadınlar…

Böylece Reber Apo’nun İmralı’dan “Yarım kalan projem” dediği kadın özgürlük mücadelesi, ’99 yılında ilk kadın partileşmesi olan PJKK’nin kuruluşu ile geliştirilmeye çalışılır. Yıllardır yapılan hazırlıklara dayalı olarak bir ilk olarak parti içinde bir kadın partileşmesine gidilir. Ardından kadın özgürlük hareketi projesi Reber Apo’nun perspektifleri temelinde PJA ve PAJK olarak yapılanmalarını devam ettirirler.

Gittikçe genişleyen Kadın Özgürlük Hareketi bir parti yapılanmasına kavuştuğu kadar aynı zamanda kendisini bir ordu olarak da örgütler. Ordu örgütlenmesi ise 2003 yılında HPG bünyesinde bulunan, özgün ve özerk örgütlenen YJA Star ismiyle yeniden örgütlendirilir. 2005 yılında da Konfederal sistemin ilanı ile kadının Konfederal topluluğu olarak kurulan KJB çatısı altında tüm kadın örgütlenmeleri toplanır.

Reber Apo İmralı’da olduğu zorlu ve işkence dolu yıllarda bile halkın ve kadınların çıkarları adına mücadeleyi ve eğitimi elden bırakmaz. İmralı’da yaşadığı yoğunlaşmalar sonucu sistemin gerçek yüzünü ve devrimcilerin içine düştükleri çıkmazları çözerek, yeni bir paradigmayla yeni bir zihniyet oluşturma kavgasına girişir. Özgür yaşamın manifestoları olan savunmaları aracılığıyla herkesi eğitmeye, aydınlatmaya devam eder. Bu savunmalar ekseninde yeni bir zihniyet ve anlam deryası içinde kendini eğitmeye devam eden Kürt kadınları, kendi köklerini daha derinden tanır ve tarih boyunca cevapsız kalmış sorularına cevap bulurlar.

Gerçek eğitim bilinç yaratan ve insan zihniyetini, duygularını, kişilik ve ruhunu değiştirendir. İşte bu savunmalardaki gerçekler yepyeni bir dünyayla tanıştırır herkesi. Bu yeni dünyada yeni bir ahlak, kültür ve yaşam yaratmaya başlar Kürt gerillaları. Ve bunun için de Kürdistan dağlarında birçok yeni eğitim sahası açılır. Bunlardan biri de Ş. Beritan Özgür Kadın Akademisidir.

(Şehit Beritan Özgür Kadın Akademisi)-II-