Yeni Yaşamı Doğuranın Havarileriyiz...

Bizler Önder APO’nun havarileriyiz. Onun yaşam felsefesini, yaşam gücünü, tüm toplum güzelliği için aktaracak, yayacak olan bizleriz. Bu değerli görevin gerekliliklerini mücadeleyle birleştirerek uygulama sorumluluğuna sahip çıkan da bizleriz. Mutlak yalnızlığı göz önüne alarak, gerçekleri, hakikate ulaşmak için savundu.

Karanlıklara tıpkı ay gibi aydınlık oldu. Bizlere’de bu aydınlığı yaymak için bir mücadele içerisinde olmamız gerektiğinin bilincini kattı.

Önder APO, aydınlığı fikriyle, yaşam felsefesiyle yaratan büyük duyguların yaratıcısı yüce yürek sahibidir. Ayın ve gecenin diyalektiğine benzer; tıpkı ayın gecenin karanlığına, karanlık olduğunu, aydınlığıyla gösterdiği gibi, Önderlikte; iktidar ve devlet sömürüsü altında benliğimi yitirmiş halklara, insanlığa ideoloji ve felsefesiyle aydınlığı gösterdi.

Bizlere yaşamın anlamının, savaşarak kazanılan özgürlük, özde olduğunu, kendi savaşı ve düşmana öfkesiyle kazandırmıştık. Önderlik bir kişi değil, toplumsallaşmanın, hakikatin, evrenselleşmenin ifadesidir. Güzelliğin yaratıcısıdır.

Amara’dan Üveyş ananın yeni yaşamı doğurma sancıları; artık tüm insanlığın çığlıklarıyla birleşmişti, tüm özgürleşmek isteyen beyin ve yüreklerde özgürlük sancılarını yaratmıştı. Önder APO’nun militanları olarak bu sancıları ve çığlıkları kendi kişiliğimizde çağın sancılarıyla birleştirmeli, yeni yaşamı tüm dünyada yaratma mücadelesinde derinleşmeliyiz.

Devrimci selam ve saygılar

25.03.2019

Şimal Hêvi