Tüm saldırıları boşa çıkarmanın yolu Önderliği uygulamaktan geçiyor

reberapo123

Önderliğimizin ön gördüğü gelişmelerin bu gün olduğu gibi tüm dünya da yaşanıyor olması, sıradan bir öngörü olarak ele alınamaz. Önderliğin ön görüsündeki derinliğin temeli tüm zamanların insanı olmasından kaynaklıdır. Derinliği anlaşılmayan büyük bir gücün ifadesidir. Bizim için de tüm herkes için de en büyük talihsizlik ve acı olan bu gücün anlaşılmaması ve farkında olunmamasıdır.

Bu değerlendirmeyi bizim önderliğimiz olduğu için yaptığımız düşünülmemelidir. Nitekim bizim dışımızda birçok farklı halktan ve ulustan insanların da iddia ettiği gibi önderliğimiz ezilen ve özgürlükten yana olan herkesin lideri ve yoldaşıdır.

Önderlik tarzında çözümsüzlük başarısızlık, karamsarlık, şikâyetçilik yoktur. Önderlik tarzında hantallık, öngörüsüzlük, tüm koşullara göre kendini uyarlamama yoktur, dogmatiklik yoktur. Disiplinsizlik, taktiksizdik tıkanma yoktur. Moralsizlik, keyiflilik yoktur, iddiasızlık, bencillik yoktur, Önderlikte en önemlisi de kadına karşı kaba ve ötekileştiren ve güvensiz yaklaşımlar yoktur. Kadınla yoldaş olmak ve sonuna kadar güven vardır. O zaman ben bunun neresindeyim diye sormak gerekmiyor mu? Kuşkusuz her bir yoldaşımız fedai ve cesurdur. Çok büyük fedakârlık da yapıyor. PKK ilk kadrosundan bugün gelen son kadrosuna kadar böyle yaşadı.

40 yıllık deneyim bize şunu gösterdi; ideolojik bilinç, düşünme gücü olmadan Kürdistan’da bir ot bile büyüyemez. Kürtlerin en büyük zaafı ve kaybetme nedeni düşünsel güç haline gelmemeleri değil midir? Kürtler düşünmez, düşünemez, hatta düşünmemelidir demediler mi sömürgeciler? İşte bu nedenle değil midir ki Önderlik hedef haline geldi, getirildi. Düşünemez dedikleri hatta düşünmeyi yasakladıkları Kürtlerin içinden bir büyük düşünen çıktı. Hem de düşünceleri dünyayı sardı ve sarstı. Dünyayı değiştirecek etkide ve güçte. İşte bu onlar için büyük bir tehdit demekti. Tabi salt düşündüğü için değildi böyle algılanmasının ve görülmesinin sebebi. Esas sebep düşüncesi değiştirme gücünde olan bir lider olmasındandı. Düşüncesi dokunduğu her şeyi değiştirme etkisine sahip biri ancak lider olabilir. İşte önderliğimizin acımasız hedeflenmesinin asıl nedeni. Bu saldırıları boşa çıkarmanın yegâne yolu önderlik düşüncelerine sahip olmak ve uygulamaktan geçiyor. Yani önderliğimizin düşüncelerinin sahipsiz kalmamasıdır. Önderlikten uzak ve ona ters pratikler bu düşüncelerin sahipsiz kalması anlamına gelir ki, önderliğin ‘yetersiz yoldaşlık’ dediği budur.

O zaman tekrardan Önderliğimiz ile yoldaş olma hakkını layıkıyla koruyalım. Pratiğimiz sözümüz olsun.

Beritan Dersim