PKK tarihinde de büyük zihniyet ve ilkesel bağlılık abideleri vardır. Hâkî, Mazlum, Kemal, Mehmet Hayri, Ferhat, Mahsum, Taylan Özgür, Berzan Öztürk, Zilan, Beritan, Bermal ve adlarını yazamayacağımız kadar uzun listeler halinde büyük partili olmayı başarmış yoldaşlık örnekleri vardır. Bunların hepsi okunması gereken bir kitap kadar anlam ifade ederler. Buna karşılık hain, dönek, yoz, gevşek, sefil, ufuksuz, günübirlikçi birçok öğeye de rastlamak mümkündür. Yine hamalvari çalışıp büyük zihniyet ve programsal değerden yoksun olanlar da çok sayıda bulunmaktadır.

Kızlarımızı uyaracağım. Kadınlarımız bu konuda çok uyanık olmak zorunda. Beş bin yıllık bir fırsat yakalanmış. Her birine, hepinize birer saray bile verseler yüzlerine tükürün. Kızlar kıyameti koparsın, tekrar sizleri cendereye sokmak istiyorlar. Büyük bir oyun var kadınların üzerinde. Herkes dağdan inse bile, onlar kendilerinin onurlu barışı sağlanıncaya kadar mücadele edecekler, inmeyecekler. Beritan direnişini biliyorsunuz. Dersimliydi, biliyorsunuz. Uçurumun kenarındayken, peşmergeler “Gel öldürmeyeceğiz” diye çağırıyorlar. Ama o teslim olmamak için kendini uçurumdan bırakıyor. Beritan çizgisini takip edecekler. Ben bu çizginin bir neferiyim. Onurlu barış gelene kadar bu çizgiyi sürdürecekler.

Şehit Beritan çizgisi benim için çok önemli. Beritan’ın anısı ve çizgisi diyorum. Şehit Beritan’ın yaşamını çizgileştirmeliyiz. Bana bir mektubu vardı, yanılmıyorsam tek mektubudur. Derin, entelektüel gücü olan bir arkadaştı. Teslim olmuyor, ilkel milliyetçilere teslim olmadı. Ferhat onlar teslim oluyor. Bu bir çizgidir. Kendini kayadan atıyor. Bu bir intihar değil, bir özgürlük çizgisidir. Sosyal reform çizgisi falan değil. Sosyal reformcular bunu anlamazlar. Bu kadının büyük onuru, büyük direnişidir. Bu, önemlidir. Ortadoğu’nun kördüğümünün çözülmesini, kadın özgürlüğü sağlayacaktır. Benim beş bin yıllık bir formülüm vardı. Neolitikten günümüze, tanrıça kültürünü gündemleştiriyoruz. Buna cinsiyet devrimi diyorum. Kadının büyük özgürlük hareketini yaşamsallaştırsınlar. Kadınlar sağlam dursunlar. Hiçbir endişeleri olmasın. Sonuna kadar kendilerine güvensinler. Ortadoğu’yu bu çözecek.

Ortadoğu üzerinde büyük oyunlar var. Aslında devlet gün geçtikçe ABD tarafından siyasi İslam batağına çekilmek istendiğinin farkındadır. Ben soruşturmada bu uyarıyı yaptım. Sorguda, bana ne yaparsanız yapın ister öldürün ister yaşatın, ama siz Kuzey Irak’ta batağa saplanıyorsunuz dedim. Ortadoğu’ya, Irak’a asıl müdahale benimle başladı. Neden birinci hedef seçildiğim çok iyi bilinmek durumunda. Peki, bu oyuna karşı ben nasıl hamleler yaptım? Bizim cephede ne oldu? Bunları kimse yazmadı.

Kemalist statükocular var. Kızıl Elmacılar olarak adlandırılanlar gibi. Deniz Baykal’dan Ağar’a, Bahçeli’den Ecevit’e kadar bunun içine hepsi girer. Bunlar statükoculardır, kabul ediyorum. Ama AKP özgürlükçü değil. ABD’nin dayattığı cepheye özgürlükçü diyemem. Talabani’nin, Osman Öcalan’ın öncülük ettiği cephe özgürlükçü değildir. Osman, Kürtlerin emeği üzerine saldırtılan pespaye, rezil bir kişiliktir. Öcalan soyadını kullanmak için ortaya çıkarılan bir icat, süfli, adi bir kişiliktir. Aslında bu adam 92’de bitmişti. Beritan örneğini defalarca verdim. Bu olayı iyi biliyorum. Talabani’nin adamları etrafını kuşatıyorlar, “gel teslim ol, kendi atma” diyorlar, hatta çeşitli vaatlerde bulunuyorlar; ama o kız teslim olmuyor, kendini uçurumdan atıyor.

Bana çizgiye bağlı dürüst bir tek Kürt kızı veya Kürt erkeği de kalsa yeter. Hiç önemli değil gitmek isteyen gidebilir. Benim için Özgürlük Mücadelesi önemli. Benim mücadelem özgürlükçü ve kendi özgücüne dayanmadır, kimsenin askeri olmamadır. Öyle bir para, dolar ve karı ile satılacak bir mücadele değildir.  Size bir şehidimizi hatırlatayım. Şehit Beritan. YNK’liler bir kayalıkta uçurumun kenarında Beritan’ın etrafını çeviriyorlar, çembere alıyorlar. Teslim ol diyorlar, öyle teslim ol derken de seni Türkiye’ye teslim edeceğiz diye değil, gel kardeşiz sana işkence etmeyeceğiz, gel sadece aramızda kal diyorlar. Ama Beritan bunun gerçekten böyle olmadığını biliyor, özgürlüğüne düşkün, bu durumu kendi onuruna yedirmiyor ve kendini kayalıklardan aşağı fırlatıyor. Beritan sonsuz özgürlük ve Önderlik çizgisine sahipti. Benim için önemli olan Beritan çizgisinin savaşımıdır. Ben kimsenin askeri olamam, benim mücadelem özgürlük mücadelesidir. Bunların amacı PKK’yi Amerikan çizgisine getirmektir. Bunlar kan siyaseti güdüyorlar. Bu çok vahşi bir durumdur. PKK’yi açlıkla sınayacaklar. PKK’de iki tür açlık olduğunu düşünüyorlar; birisi fiziki karın açlığı, diğeri cinsel açlık. Dağda aç kalmış gerillalara biraz ekmek, biraz para ve karı verecekler ve böylece onları kendi yanlarına çekecekler. Bu tarz yaklaşımlarla Kürtleri kendilerinin paralı askeri yapacaklar. Bunları zaten şu anda Bağdat’ta paralı asker olarak savaştırıyorlar. Bu tür politikalar tarihin görülmemiş, en büyük ihanetidir.

Beni takip eden kadınlar var. Bu zihniyetin karısı, kızları olmaktan daha rezil bir şey olamaz. Yüzlercesinin anısına akıllı ve edepli bu kızlarımızın siyasette kendilerini güçlendirmeleri, karılaşmaya düşmemeleri, kişiliklerini korumaları gerekir. Karılaşan kadın karılaşan halktır, karılaşan kadın karılaşan ülkedir. Karılaşan kadın başkalarının kirli hanesi olur, bir değeri de yoktur. Tek başına yaşamayı göze almaları gerekir, ölümü göze almaları gerekir. Vasiyetim ve öğüdüm budur. Beritan bize vasiyettir. Ben onu mu, Osman’ı mı esas alacağım? İnsan düşerse çok kötü düşer, hayvandan da beter olur. O kızı unutabilir miyiz? O mesajdır. O bize çağrıdır. O bizim için bir Jeanne D’Arc’tır. Onun gibi yüzlercesi var. Onu esas alacağız, onurumuzdur. Onun eylemi sevdanın, onurun eylemidir. Biz onun olduğu yerdeyiz. Son ferde kadar savaşacağız. Şeref ve özgürlük için, onur için savaşacağız.

Hala kadın özgürlüğünü anlamamışlar. Beritan çizgisini boşuna söylemedim. Beritan direnişi bizde bir tarzdır. Bu arkadaş teslim olmadı, kendini uçurumdan attı. Dokuz tane kız vardı, bir govend bağlayıp bombayı kendilerinde patlatarak şehit oldular. Sırf ele geçmemek için bunları yaptılar. Bunların hepsi bizim için kahramanlardır. Bizim çok soylu direnişçi kadınlarımız var. Kendini yakanları da burada ayrıca anıyorum. Çağdaş olmak isteyenler gitsin çağdaş olsunlar. Avrupa’ya, bilmem nereye gidiyorlarsa gitsinler. Bu tanrıça şeyini bir kültür olarak söylüyorum. Magazin diliyle söylemiyorum. Bu kültür canlandırılacak. Erkek anlamak bile istemiyor. Başka türlü özgür yaşam olmaz.

Şimdi kısa bir şey daha söyleyeceğim. Ama önce bu namus meselesini iyi çözmek lazım. Ben bu yüzden biraz Kürt kadınını ayağa kaldırmak istedim. Adam hem seni öldürüyor, hem karını, kardeşini, kızını bilmem ne yapıyor sonra ben senin ağanım diyor. Kızlarla konuşurken, kimse yanlış anlamasın diye anamdan örnekler veriyordum. Adam hem benim canımı malımı her şeyimi elimden alıyor, sonra anamla evleniyor. Mademki her şeyimi elimden alıyorsun, öldürüyorsun anamdan ne istiyorsun. Bunu şöyle açayım ben anamın iyi evladıyım iyi oğluyum sen hem beni öldürüyorsun hem de anamla evleniyorsun ağa oluyorsun anamın etrafında olan mirasa konuyorsun bizde namus meselesi budur, önce bunu çözmek lazım, bunu iyi çözemezseniz emekleriniz boşa gider sen ne kadar çabalasan da birileri gelir üzerine oturur. Peşmergeler işte gidelim PKK’deki bayanları alalım diye yaklaşıyorlar, yaklaşımları ortada bunlarla neyi koruyacaksın. Bir kız vardı. Beritan, Kürt gericiliğine teslim olmamak için kendini kayalardan attı. Karakoçan’a yakın bir köydeydi. Peşmergeler yalvarıyorlar, teslim ol bir şey yapmayacağız diye. İşte esas aldığım özgürlük çizgisi budur.  Ama o Kürt gericiliğine teslim olmam diyor, özgürlüğü esas alıyor. O kızın özgürlük onurunu korumak boynumuzun borcudur. Bu benim ilkemdir. Ben ilk kez yapıyorum daha sonra yine mektup benzeri kısa bir Beritan’ı böyle değerlendiriyorum. Bunu iyi aktarın bu belirlemeyi şeylerle açarız. Ben kadınları üç guruba ayırıyorum.

Özgürlük seçeneğinden yana olanlar, onları tanrıça İştar’ın torunları olarak değerlendiriyorum. Tanrıca İştar aslında Kürt’tür işte ya star deyimi oradan geliyor.  Hitit kralları bile ona bağlıydı, onun adına krallık yapıyorlardı. Sümerlerde zigurratlar var  her ne kadar kadın orada düşürülmüşse de diğer kadınlara göre daha ayrıcalıklı daha özgür konumdalar. Ben elbette bunu önermiyorum ama kadının oradaki özgürlüğünü iyi görmek gerekiyor onlar tanrıçanın kadınlarıdır. Bir özgürlük olgusu da var, biliyorsunuz özel ev genelev oradan gelmektedir. Birde Hıristiyanlıkta rahibeler örgütü var. Rahibelik olayını iyi değerlendirmek gerekir, bugün Avrupa toplumlarının gelişmesinde kadının bu rolü önemlidir, İslam toplumlarında kadının bu biçimde aydınlanması yaşanmadığından çok geri bir konumdalar. Ben rahip ya da rahibe olsunlar demiyorum, onlara rahibe yaşamını da dayatmıyorum. Burada önemli olan tanrıçalaşmayı, rahibeliği, kadının mutlak özgürlüğünü anlamak. İsteyenler özgür iradeleriyle bunu yapabilirler. Buna mutlak özgürlükten yana olanlar girebilirler. Mutlak özgürlüğü esas alırlar. Bunlar kendi özgür iradeleriyle geliyorlar. Mutlak özgürlükten yana olanlarıdır. Kendi özgür iradeleri ve özgür seçimleriyle çalışacaklar. Bu büyük irade, bilinç, güç gerektirir. Bunlar İştar’ın torunlarıdır.

Eğitimci gruptur. Bunların işi sadece eğitim vermektir. Okuyacaklar araştıracaklar eğitim verecekler. Teorik pratik olarak gelişecekler buna talip da diyebiliriz. Öğrenci demektir.

Üçüncü grup Zerdüşt mirasına göre evlenebilirler. Biliyorsunuz, Zerdüşt geleneğinde özgür iradeye dayalı evlilik vardır. Zerdüşt iyi bir eş olmayı kadın içinde erkek içinde koyuyor. Zerdüşt peygamber tarzını esas almalılar karışlıklı sevgiyi saygıyı. Şimdi yapılan evliliklere karşıyım onlar Arap tarzı, Arap tarzı evliliğine karşıyım. Ama Zerdüşt geleneğindeki özgür evliliğe karşı değilim. Bu karşılıklı özgürlük anlayışıyla olur. Evlilik olacaksa özgürlük temelinde olur.

Ben özgürlükçüyüm, benimle uzlaşamazlar. Ben burada Beritan çizgisini boşuna söylemedim. İlkel milliyetçiliğe, gericiliğe karşı kahramanca direndi. Benim için belirleyicidir, ilkedir. Onun için Beritan’ın özgürlük çizgisini esas aldım. Çok inanan bir halk adına çok acı çekenler adına konuştum.  Öyle kolay kolay namuslu olunmaz. Ben her şeyi Kürtler için yaptım.