Paris katliamının 9. yıldönümünde şehadete ulaşan Sara, Rojbin ve Ronahi arkadaşları minnet ile anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların şahsında tüm şehit yoldaşlarımıza, geliştirdikleri mücadeleyi zaferle taçlandırma sözümüzü veriyoruz.

15 Şubat 1999 yılında Önderliğimizin tutsak edilmesi ile başlayan uluslararası komplo, Sara, Rojbin ve Ronahi Arkadaşlar katledilerek daha da derinleştirilmek istendi. Avrupa’nın orta yerinde, Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te gerçekleşen katliam bir kez daha Avrupa’nın iki yüzlülüğünü gözler önünde sermiştir. Jan D’arclar ve Rozalar şahsında gelişen özgür kadın gerçekliğine tahammülsüzlük Sakine Cansız şahsında kendini tekrar etmiştir. Sözde kadın haklarının en yılmaz savunucuları kesilen Avrupa uygarlığı özde en büyük kadın düşmanı olduklarını bu katliama ortak olarak bir kez daha göstermişlerdir. Saralar’ın katliamı ile gerçek yüzleri açığa çıkmış, sahte demokrasi ve insan hakları maskeleri düşmüştür. Halk ve toplum nezdinde deşifre olan Avrupa uygarlığının temsilcisi konumundaki Fransa, bu katliamın gerçek faillerinin açığa çıkmaması için kirli pazarlıklara oturarak Avrupa’yı ayakta tutan değerler sistemine ihanet etmiştir. 1789 Fransız Devrim ruhunu taşıdığına inandığımız Fransız toplumu yaşanan bu katliamdan dolayı utandırılmıştır. Fransa Devleti ancak bu katliamın faillerini cezalandırarak Fransız toplumunu bu utançtan kurtarabilir. Bu anlamda Fransa Devleti’ni tarihine eklediği bu kirli sayfadan kurtulmaya ve bu katliamla yüzleşmeye çağırıyoruz. Aksine Saralar’ın intikamı alıncaya değin Fransa Devleti’ne ve onun şahsında Avrupa uygarlığına olan öfkemiz asla dinmeyecektir. Her geçen gün Saralaşan kadınlar hem Avrupa uygarlığından hem de onun en çirkin yüzünü ifade eden Türkiye’den hesap sormaya devam edecektir. Saralar’ın katliamı unutulmayacak ve faillerine elbette bedeli ödettirilecektir. Komplocu güçler Sara’nın bizim savaş gerekçemiz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Önderliğin özgürlük fedaileri var oldukça Sara, Rojbin ve Ronahiler’in kanı yerde kalmayacaktır.

Önderliğimiz, Aziz Paul’un çarmıha çekildiği Roma’da, kadın önderimiz Sara ise Jan D’arc’ı katledenlerin ülkesi Fransa’da komploya uğramıştır. Bu tarihsel benzerlikler hem Avrupa’nın tarihsel ihanetinin hem de kendi değerlerini nasıl çürüttüğünün ifadesidir. Bu anlamda Roma’dan Önderliğin çıkarılışı ile Paris’ten Sakine Cansız Arkadaş’ın çıkarılışı arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisinde de hedef özgür insan değerlerine darbe vurmak ve bu anlamda gelişen direnişleri sekteye uğratmaktır. Çünkü Avrupa kendi hegemonyasına alamadığı özgürlük eğilimlerini yok etmede tecrübelidir. PKK’nin özgürlük mücadelesi sadece Avrupa’yı değil tüm dünya hegemonik sistemini sarsan niteliktedir. Bu gerçeklik hem Roma’da Önderlik şahsında gelişen komplo ile hem de Paris’te Sara Arkadaş’a dönük katliamda somutlaşmıştır. PKK, özgür insan, özgür toplum devriminin yegane tarihsel temsilcisidir. Dünyayı değiştiren bütün devrimlerde böylesi komplolar hep olmuştur. Fakat hiçbir katliam bu devrimlerin dünyayı değiştirmesine engel olamamıştır. Saralar katledilse bile başlatmış oldukları özgürlük devrimi artık durdurulamaz. Özgürlüğün yakın olduğuna inanıyoruz. Toplumsallaşan PKK ve Saralaşan kadın bunun en açık göstergesidir. Sara Arkadaş’ın en büyük hayali Kürdistan’ın her yerini çiçeklerle donatmaktı. Biz bu hayalin mirasçılarıyız. Söz veriyoruz sadece Kürdistan’ı değil tüm dünyayı özgürlük çiçekleri ile donatacağız.

Bugün Kürdistan’ın dört bir yanında Saralar’ın izinden yürüyen binlerce genç göğüs göğüse canlarını bedel vererek özgürlük çeperlerinde çarpışıyor. Heftanin’de, Xakurkê, Zap, Metina ve Zagros’ta savaşanlar Saralar’ın ardıllarıdır. Botan’da, Dersim’de, Amed ve Amanoslar’da mevzi tutanlar Sara çizgisinin fedaileridirler. Binlerce genç kadın Sara’nın ardından onun özgürlük bayrağını devralmak için dağlara akın etti. Ondan cesaret alan on binlerce kadın kendi olma kararlılığına ulaştı, sokakları, caddeleri, alanları doldurdular. Sara’nın mücadelesi her geçen gün metropollerde, sokaklarda, dağlarda daha da büyümeye devam ediyor. Sara şahsında özgür kadın çizgisine ve kitleselleşen kadın özgürlük arayışına darbe vurmak isteyen hegemonik komplo güçleri amaçlarına ulaşamadı. Sara anlamlı yaşam duruşuyla tüm karanlıkları, çirkinlikleri, anlamsızlıkları içinde barındıran sistem gerçekliğine bir kez daha en büyük darbeyi vurdu. Sara anlamlı yaşamın en büyük direnişçisi olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Sara, en büyük anlamın yaşam anlamı olduğu, gerçek yaşamın da kadınla anlam bulduğunun ifadesi oldu. Biz YJA Star’lı kadın gerillalar Sara’nın yarattığı bu anlamlı yaşama sonuna kadar sahip çıkıp kanımızın son damlasına kadar bu anlamı büyütmek uğruna savaşacağız.

Sara, Amed zindanlarında Mazlumlara, Hayri ve Kemallere yoldaşlık yaptı. TC Devleti’nin insanlık dışı işkencelerine özgür kadın, özgür insan kişiliği ile karşı çıkarak direnişin kadın sembolü oldu. O PKK gerçekliğini tanımlarken ‘Kürdistan’da bir onur boşluğu vardı. PKK onur boşluğunu doldurdu’ dedi. Sara, direngen kişiliğiyle doğruların başı dik yılmaz kavgacılığını yaparak Kürdistan’daki onur boşluğunu dolduranların en değerli sembollerinden biri oldu. Sara yalnızca Dersim’in asi direngenliğinin sembolü değildir. Sara, Dersim Tertelesi’nin intikamıdır. Sara yalnızca Amed zindanlarının boyun eğmeyen direnişçisi değildir. Sara özgür kadın kişiliğini kendinde somutlaştırarak tüm zamanların özgür insan gerçekliğinin ilham veren sembolü olmuştur. Amed Zindanları’nın vahşetini yaşayan Sara’nın düşmana en büyük cevabı özgürlük dağlarını karış karış gezmek ve özgürlüğe olan inancını genç yüreklere ekmek olmuştur. Saralar’ın yüreğimize ektiği özgürlük inancıyla yarattığı yaşam değerlerine sahip çıkarak düşmandan intikam almaya devam edeceğiz. Saraların kanı yerde kalmayacak, her bir damla kanları birer özgürlük fişeği olup namlumuzun ucundan düşmanın beynine ve yüreğine sıkılacaktır.

Mücadelemizin ulaştığı noktada kadın emeğinin en büyük temsilci ve kadın önderimiz konumundaki Sara Arkadaş’ın izinden yürüme söz ve kararlığımızı belirtiyoruz. Binlerce kadın gerilla Saraların özgürlük ütopyasını gerçekleştirmek için hazırdır. Bu anlamda hem bu katliamın takipçisi hem de en büyük vurucu gücü olarak özgür yaşam paradigmasını yaratma temelinde savaş mevzilerimizi güçlendirerek düşmana en acı bedeli mutlaka ödeteceğiz. Düşmana cevabımız Saralaşmak, Zilanlaşmak, Beritanlaşmak temelinde olacaktır. Kazanacak olan özgür yaşam paradigması ve onun Önderliği olacaktır. Bu anlamda kadınları Saralaşmaya ve dağlarda bıraktığı izlerin takipçisi olmaya çağırıyoruz.

YAŞASIN ÖZGÜR YAŞAM ÖNDERİMİZ RÊBER APO!

YAŞASIN SARALAŞAN KADIN!

KAHROLSUN ULUSLARARASI KOMPLO VE ONUN FAŞİST SÖMÜRGECİLİĞİ!

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI

8 OCAK 2022