Tirkî  |  Erebî

15Hevala Zîlan bi reng şêweyeke manîfestoyî name û go­tin li du xwe hişt. Ez bawer dikim ku ne hedê me ye em hinek tişt lê zêde bikin. Lê, bersivdana nameya wê bi tay­betî ji aliyê min ve berpirsîyariyeke manevî ye.

Ji derî wê jî; ev mesaj ji aliyê îdeolojîk; polîtîk, rêxistinî û eskerî ve berpirsîyariyeke mezin û girîng dide ser milê gel, partî û yê min. Çalakiya hevala Zîlan, ne weha çalakiyeke întîha­rî ya normal e. Ev çalakiyeke dîrokî, hemdemî, bi cesaret, bi plan û rêxistinî ye. Ev fedakariyeke mezin e. Ev tê wê wateyê ku gerîlayeke bi serê xwe dikare çalakiyeke hew­qas mezin pêk bîne ku bi qasî çalakiyeke hêz û bargehe­ke gerîla mezin û berfireh e. Pêwîst e ku em vê çalakiya han êrîşeke piralî, pêşkeftî û mezin bibînin û binirxînin. Em ji bîr nekin ku heta îsal hêzên gerîlayên me di bin merc û hoyên gelek hêsan de zerar dîtin. Divê em vê ye­kê bînin zimên ku hêzên me yên gerîla xwe weha baş bi rêxistin nekirin û bi awayeke rêkûpêk êrîş ne dibirin ser dijmin. Ji ber ku plan û taktîkên êrîşên gerîlayî pêk nea­nîn, bêhtir zerar dîtin.

 

Dema em bi awayekî baldarî, hûr û kûr li dîroka şerê xwe yê çekdarî dinêrin, sedemê bingehîn ê çewtî û şaşiyên me derdikevin holê ku me heta niha him bi grûbî û him jî bi şexsî çalakiyên weha bi plan û serûber pêk ne aniye. Ji ber vê yekê di rêça şerê çekdarî ya PKK'ê de ev çalakî di cîhê xwe de ye û dîrokî ye. Mirov dikare welê binirxîne ku rengê vê çalakiyê ya PKK ye û layiqê PKK ye.

Heger behsa çalakiyeke întîharî bê kirin, ew çalakî û întîharî yên ku li derê vê heta niha hatine kirin bi xwe yên întîharî ne. Heger behsa şexsîyetên întîharî bê kirin û em bêjin "ew şexsîyet kî ne," ez dê bêjim ew şexsîyetên ku di şoreşgeriya wan de kêmasî hene, ew in. Ev çalakiya heva­la me ya Zîlan, gelek ji ya întîharî dûr e. Heta dibêjî bi vî­yaneke azad, bi plan û heta dawiyê di bin merc û hoyên rîskî de pêk hatiye. Ev cureyê çalakiyê bi xwe xeta PKK ya eskeriyê ye. Ez naxwazim zêde li ser vê mijarê rawes­tim, ji ber ku şaş neyê fêm kirin, ez vê yekê pêwîst dibî­nim. Hevala Zîlan bi pêkanîna vê çalakiya xwe re derbe­yeke mezin li çalakiyên întîharî xist. Ev çalakiya wê pan­zehîrê çalakiyên întîharî ye.

Çalakiya hevala Zîlan bi mesajên xurt û giranbiha da­girtiye. Wê di nameyên ku li peyî xwe hiştîye de jî, gelek xa­lên balkêş desnîşan kiriye. Wê rêç û xeta PKK ya îdeolo­jîk-polîtîk baş fêm kiriye. Ez dixwazim vê yekê bibijim ku ev jî, ji bo min têr dike. Wê di nameya xwe de armanc û bingeha îdeolojîk-polîtîka çalakiya xwe bi awayekî ge­lek zelal û vekirî anîye zimên. Ew Nabêje; "ez ji navero­ka îdeolojîk-polîtîk a PKK ne serwext im. Bi tenê baweri­ya min bi çalakiyê heye..." Ew bi awayeke zanistî û xweristî nêzîkî dîtina PKK a çalakiyan dibe û bi vê çalakiya xwe rastiyê derdixe ho­lê. Ew di mesaja xwe de dibêje ku. "Ez dikarim,bêjim ku di warê îdîa, biryardarî, zelalbûn, bawerî û nêzîkbûnê de gelek xurt im." Piştî ku ew digihe pileya biryardayînê, bi kurtî PKK dinirxîne.

Ew xwedî vîyaneke mezin û xurt e, lê bi wê jî qîma xwe nayîne, baş dide dîyar kirin ku çiqas bi xurtî, kûrahî û piralî PKK nas kiriye. Ew heta baş PKK nas neke, ma­fê ku li ser navê PKK çalakî pêk bîne bi xwe re nabîne û ew, bi vê yekê xwe xapandin û bê mafdarî dinirxîne. Ew baş têgehîştiye ku mirov heta baştirîn rastiya PKK nasne­ke, nikare li ser navê wê çalakî pêk bîne. Ev jî ji bo ew ke­sên ku di nav partiyê de û li ser navê partiyê çalakiyên şaş û çewt pêktînin re rexneyeke mezin û giranbiha ye. Belê hûn jî çalakiyan pêk tînin. Gelo hûn çiqas bi daxwaz û biryar in? Îdîa, moral, hişyarbûn û zelalbûna we çiqas dî­yar e? We çiqas PKK fêm û nas kiriye? Hevala Zîlan di vî warî de gelek vekirî û têgehîştiye. Wê partiyê baş nas kiriye.

Ew di derbarê dîrokê de jî, serwext û têgehîştîye. Bi awayekî têkuz û kurt behsa dîrokê dike. Ew kesên xwedi­yê dozê ku bingehê xwe ji dîrokê negirin, wek dara bê kok û reh in. Ev hevala mezin hîmê dîrokê dibîne û ew xwe berdide kûrahiya dîrokê.

Dîsa ew şoreşa Kudistanê û yên cîhanê dide berhevdu. Ew li Kurdistanê taktîkên şoreşê dibîne. Naverok û taybe­tiyên şoreşa Kurdistanê weha bi awayekî vekirî û zelal tî­ne zimên ku ez bi xwe di dema îfadekirinê de çetiniyan dikişînim. Ew bi prensîbên giştî nabêje " li cîhanê şoreş weha dibe û li Kurdistanê jî weha dibe." Bi awayekî ber­biçav şoreşê dinirxîne. Bingehê çalakiya xwe jî li gor vê yekê dîyar û zelal dike. Ew rastî û girîngiya serokatiyê di hemû paragrafên na­meya xwe de tîne zimên. Ev hevala me, min nas nake, wê ez nedîtime û hevaleke me ya nû ye. Lêbelê, weha dîyar e ku li ser serokatiyê pir rawestaye û baş nas kiriye. Ji dûr ve be jî, em qet bi hevdu re nepeyîvîne. Lê dîsa jî, hew­qas baş têgehîştîye, ne bi tenê têgehîştandin, weha dikare pirsê şîrove bike û zanabûna xwe di şexsîyeta xwe ya mî­lîtaniyê de bi cîh bîne. Ew PKK"îyeke rast û durist e. Ew rastî û girîngiya serokatiyê di hemû paragrafên na­meya xwe de tîne zimên. Ev hevala me, min nas nake, wê ez nedîtime û hevaleke me ya nû ye. Lêbelê, weha dîyar e ku li ser serokatiyê pir rawestaye û baş nas kiriye. Ji dûr ve be jî, em qet bi hevdu re nepeyîvîne. Lê dîsa jî, hew­qas baş têgehîştîye, ne bi tenê têgehîştandin, weha dikare pirsê şîrove bike û zanabûna xwe di şexsîyeta xwe ya mî­lîtaniyê de bi cîh bîne. Ew PKK"îyeke rast û durist e.

Ew dibêje ku "her roj rexne li xwe digirin" û dibêjin ku: " Ez gundî me, burjûvaziyê biçûk im, ez di bin bando­ra şerê taybetî de mam... Ev jî ne rastî û duristî ye". Ev bi rastiya PKK"ê re derketiye holê. Ev analîzeke girîng e. Ji ber ku di nav refên me de gelek kesên weha derketine û der dikevin. Ji vê yekê taybetiya şexsîyet a PKK'îyekî rasteqîn derdikeve holê. Di vir de her çiqas çalakî li dij dijmin êrîşeke mezin be jî, di dermafê taktîkên me yên ge­rîla û eskerî jî helwesteke baş dide dîyar kirin. Dîsa ew di nav partiyê de nûnertiya jîyana rêxistinî çi ye, çawa ye û dê çawa bibe derdixe holê. Ev li dij dijmin derketinê jî gi­rîngtir e. Ev şexsîyeteke weha ye ku serê rêxistinê naêşîne, taybetiyên şexsîyeta ketî û bê serûber nayîne nav rêxistinê, bi tevlîbûna rêxistinî ve şexsîyeta mîlîtanî ya serkeftî û serfiraziyê bi xwe re tîne. Ji ber vê yekê jî, di nav partiyê de şexsîyeteke vekirî û pak dixwaze. Bi goti­nên vala, demagojî xwe naxe rewşeke ne baş û nakeve helwesteke ku li dij rewşa îdeolojîk-polîtîk û rêxistinî ye. Bi pratîka xwe li hember vê yekê helwest digire. Dibe xwediyê şexsîyeteke têkoşer. Li dij hemû êrîşên dijmin ên dijwar, dikeve nav berxwedaneke mezin û giştî û berxwe­daneke mezin ku tixûbê eqil diçirîne, ew vê yekê wek ka­rektereke bingehîn ê PKK dinirxîne. Li vir ev hevala me, bi rengeke ku tu kes nikare taybetiyên mîlîtanî ya partiyê xwedî derkeve, ew bi xwe xwedî lê derdikeve. Ew dibêje ku "her roj rexne li xwe digirin" û dibêjin ku: " Ez gundî me, burjûvaziyê biçûk im, ez di bin bando­ra şerê taybetî de mam... Ev jî ne rastî û duristî ye". Ev bi rastiya PKK"ê re derketiye holê. Ev analîzeke girîng e. Ji ber ku di nav refên me de gelek kesên weha derketine û der dikevin. Ji vê yekê taybetiya şexsîyet a PKK'îyekî rasteqîn derdikeve holê. Di vir de her çiqas çalakî li dij dijmin êrîşeke mezin be jî, di dermafê taktîkên me yên ge­rîla û eskerî jî helwesteke baş dide dîyar kirin. Dîsa ew di nav partiyê de nûnertiya jîyana rêxistinî çi ye, çawa ye û dê çawa bibe derdixe holê. Ev li dij dijmin derketinê jî gi­rîngtir e. Ev şexsîyeteke weha ye ku serê rêxistinê naêşîne, taybetiyên şexsîyeta ketî û bê serûber nayîne nav rêxistinê, bi tevlîbûna rêxistinî ve şexsîyeta mîlîtanî ya serkeftî û serfiraziyê bi xwe re tîne. Ji ber vê yekê jî, di nav partiyê de şexsîyeteke vekirî û pak dixwaze. Bi goti­nên vala, demagojî xwe naxe rewşeke ne baş û nakeve helwesteke ku li dij rewşa îdeolojîk-polîtîk û rêxistinî ye. Bi pratîka xwe li hember vê yekê helwest digire. Dibe xwediyê şexsîyeteke têkoşer. Li dij hemû êrîşên dijmin ên dijwar, dikeve nav berxwedaneke mezin û giştî û berxwe­daneke mezin ku tixûbê eqil diçirîne, ew vê yekê wek ka­rektereke bingehîn ê PKK dinirxîne. Li vir ev hevala me, bi rengeke ku tu kes nikare taybetiyên mîlîtanî ya partiyê xwedî derkeve, ew bi xwe xwedî lê derdikeve.

Ew dide dîyarkirin ku dijmin bi giştî êrîşê me dike. Dî­sa xwediyê wê zanebûnê ye ku dijmin di bihara 1996"an de, bi çi armanc û planeke dest bi operasyonan kiriye û di­vê PKK jî bi çi rengî bersiva dijmin bi de, ji vê zanabûnê wê dest bi çalakiyeke weha kiriye. Bi xwe dest bi xebate­ke taktîkî dike. Dijmin li gor demê dest bi taktîkên ji na­vê rakirinê kiriye. Ew li ser operasyon, sabotaj û sûîkas­tên dijmin radiweste û li hember van êrîşên dijmin, divê em jî taktîkên çawa bi kar bînin, dide xuya kirin: Ji xwe me jî gotibû ku em dê biharê dest bi çalakiyên întîharî bi­kin.

Me digot ku gelê Kurd, her keseke Kurd bibe bomba­yek û bi ser dijmin de biteqe. Bi rastî hevala Zîlan li ser vê talîmatê rawestaye ku çawa wê bi cîh bîne. Wek ku min di destpêkê de jî got ev ne çalakiyeke întîharî ye, êrîşeke gelekî cidî ye. Ev çalakiyeke mînakî ye. Lê, ev na­yê wê wateyê ku her kes weha bike. Ev çalakî gelekî bi kalîte û bi plan e. Ev ji bo me bangek e. Têgihîştina vê bangê hevala Zîlan bi awayekî vekirî aniye zimên. Dema em her yek xwe bikin bombayeke mezin ev dê bê fêm kirin. Dema me hêzek, tabûrek kire wek bomba dê wê demê doza me bê fêm kirin. Ne bi tenê ji afiyê eskerî û teknîkê ve, bi pivanên rêxistinî em dikarin xwe bikin bombe û pêwîstiyên rêç û xeta xwe bi cîh bînin; wê demê em dê her yek bikin bombeyek. Pêwîst e ku em bi gotinên vala û bi kil û kêmasiyên xwe ve karekterê rêxistinî xerab nekin û naveroka wê vala nekin. Rastiya îdeolojîk-polîtîka partiyê heye, em bi wan nelîzin. Pêwîst e ku em bi rastiya ideolojîk û polîtîka partiyê re bijîn. Berî her tiştî rastiyek heye ku ew jî berxwedan a partiyê ye.

Ew çi ne? Moral, vîn, azîm û fedekarî... Ev çalakî ne, bombe ne, taktîk in. Divê mirov bi van bijî. Ji derî van jîyan sexte ye, ne rast e. Ev çalakiya ku hevala Zîlan pêk anî, cesareteke mezin û bangeke girîng e. Ji bo vê yekê divê mirov mafê çeleng û lehengan ji bîr neke, nexwe. Em dê çawa mafê wê bidinê? Divê tu bibî bombeyeke rêxistinî! Bibî bombeyeke îdeolojîk-polîtîk! Bibî bombeya moral û uslûb. Me axaftina hevala Zîlan di televîzyonê de jî guhgarî kir. Baş dîyar bû ku wê bi xîtaba xwe ya xweş bandoreke mezin li ser mirov dihêşt. Heta nefesa xwe ya dawiyê mirov çawa li ber xwe dide? Heger mirov pir bikeve zorê û bixwaze baş lê bide, komek gerîla bigire û baş perwerde bike. Bi plan û programê dewlemend bike, wê demê tu dikarî bibî xwediyê çalakiyeke bi hêz û mezin. Binêrin hevala Zîlan bi rojan li Dersimê dimîne û xwe diparêze û ew gav bi gav dijmin taqîb dike. Dijmin weha tedbîrên xwe digire ku çûk bi çû­kîtiya xwe nikare bi ser wan de derbas bibe, lê dîsa heva­la Zîlan dikeve nav koma merasimê û çalakiya xwe bi cîh tîne. Gelo ji vê çalakiyê baştir mirov dikare çalakiyê ge­rîlayî li dar bixe? Zîlan çalakiyeke bi tirs û lerz li dar na­xe. Bi vê yekê re jî, hevala Zîlan hîn şervaneke salekî ye. Lê encama plana wê hewqas mezin e ku hûn nikarin bi hêzekî mezin pêk bînin. Hal bû ku di vê çalakiyê de dîyar dibe ku derfetên çalakiyên gelek mezin û berfireh hene. Hûn dibînin kesekî dikare çalakiyeke hewqas mezin pêk bîne! Her çiqas teknîka wê pêşketî nebû jî, dîsa bi vê ça­lakiyê Tirkiye hejîya; ji ber ku çalakiyeke gelek mezin bû. Niha em vê esas bigirin, an jî ew çalakiyên bê serûber ên ku zerarê tînin? Ew çalakiyên ku hemû nirx û hêjayiyên me jî bi xwe re dibin û dihermînin, yên întîharwarî he?

Ev çalakiya han bi serê xwe çalakiyeke sexsî ye, çala­kiyeke weha ye ku serkeftina partiyê nêzîktir dike. Divê mirov vê bûyerê weha wek stîl û metoda partiyê binirxî­ne. Mîlîtaniya PKK, bi taybetî komûtanên me yên bi sa­lan xwedî tecrûbe ne, şervanên me divê ji rengê vê çala­kiyê ders bigirin. Ev dîtin û helwest ji bo me talîmat û em­rek e.

Pirsa ku mirov çawa li dij êrîşa dijmin a giştî û mezin rawesta, vê êrîşê berteref bike û serkeftinê bi dest bixe. Bi mehan e ku em vê yekê gotûbêj dikin. Li hember sabota­ja ku hernû partî, gel heta ya ku em ji xwe re kirine hedef, çawa mirov dikare bersivê bide, baş têgehîştl~e, plan ki­riye û wê di pratîkê de bi kar aniye. Ev çalakî ne bi tenê ya sala 1996'an e, herweha di dîroka PKK de heta di şerê "Bi vê çalakiyê, xwefedakirina min têrnake. Min dix­west ku bi awayekî din xwe feda bikim, heta fedakirina can û laşê min ne bes e û têr nake. Xwezî ji can û laşê me, bêtir tiştekî me yê din jî hebîya ku me bidan."

Em her dem vê yekê dibêjin; fedakirina can, laşê û ru­hê me têr nake. Pêwîst e ku em hin tiştên xwe yên din jî bidin û feda bikin. Gelo ew çi ne? Ew jî maharet, zîrek­bûn û zanebûna we ne. Em naxwazin hûn canê xwe bi er­zanî bidin. ~elê, di vê çalakiyê de can erzanbûn tune ye. Kombûneke mezin a huner û zanabûnê heye. Ew hemû­yan zanabûn û hunerê xwe bi kar tîne û dide. Lê dîsa jî di­bêje ku; " Xwezî ku hin tiştên me yên din jî hebûya û min ew jî bidan." Em di nav xwe de, li ser " ez weha bi xweşî bijiyam, min weha cixare bipêça, weha şexsî difikirim, weha bi serê xwe me.." pir axivîn û gotûbêj kirin. Niha ev çalakî bersiva van pirsan jî dide.

Dîsa dibêje ku jîyana me hezkirineke mezin, cesaret û bawerî dide. Şêweya nûnertiya jîyana me tîne zimên. Di­de dîyar kirin ku em garantiya şoreşê ne. Dîyar e ku ew baş vê yekê têgehîştiye. Jîyaneke bi şeref, evîn, cesaret, bawerî û berxwedan hildibjêre. Li hember nirxên ketî, perçebûyî, berxwedanê hildibijêre. Li hember me hezki­rin û rêzgirtina we dixwaze û ew dibe hêzeke manewî. Hevala Zîlan ji bo min dibêje ku: "Yê herî ku ji şehîdan hez dike û rûmetê dide hûn in." Ev pir girîng e. Heger ew bizanibe serokatî bi şehîdan ve zêde ne girêdahiye, wê de­mê vê çalakiyê pêk nahîne. Ji ber ku çalakiyeke bê esîl pêk nahîne. Li ser baweriyên mezin û durist çalakiyên he­rî mezin pêk tên an jî ev çalakî li ser şexsîyetan tên sem­bolîze kirin û pêk tên. Tu kes weha bi hêsanî û erzanî laş û canên xwe navêje nav agir. Pêwîst e ku nirxeke baş he­be ku pê bawer bike, rûmeta wê bigire. Heger serokati­yek, sembolek tenê be, wê demê tu kes cesareteke weha di xwe de nabîne.

Ew dibêje ku:

"Ez ji jîyanê hez dikim û ji bo jîyanê vê çalakiyê pêk tînim."

Niha kî dikare vê yekê pêk bîne? Kîjan partî bi kîjan awayî? Riya serbestbûn û xwe naskirinê di şer û têkoşînê de derbas dibe. Nabêje;"Yanî weha dimirim û diçim." Xwe azadkirin û xwe nas kirin di şexsê vê hevala me de tê dîtin. Dema ew têdikoşe, bawer e ku ew dijî. Divê ev bê qeyd û şert bê qebûl kirin ku ew ber bi sînorê jîyanê ve bilind dibe, her ku diçe pîroz dibe. Bi wateya xwe, bi par­tî û bi şexsîyeta xwe pîroz û mezin dibe. Heger xwelî û ax hebe, ew jî ew jîyan e ku dijmin girtiye bin dest û kontro­la xwe. Li ser navê jîyanê çi tiştên pîroz hebin, ew li vir veşartîne. Ez bi eşkere dibêjim şehîdên din jî xelekek ji vê zîncî­rê ne, lê çalakiya hevala Zîlan lûtkeyê vê têkoşînê ye. He­valekî mêr jî dikaribû çalakiyeke weha li dar bixe, lê ya ku çalakî li dar xistiye hevala jin e. Li darxistina çalakiyê ji aliyê jinê ve him pêdiviyeke xweristî ye û him jî, divê mirov ji aliyê rastiya jinê ve li ser bifikire. Mêr dikaribû weha nekiribana jî. Bi awayekî din, ew dikaribû di zîndanan de vê yekê bikiran. Lê, ez dixwazim dest nîşan bikim ku ev metoda çalakiyê bêtir bi jinê ve girêdayî ye. Ji ber ku ew bêtir birik e, tijî ye û xwediyê daxwaza jîyaneke azad e. Yek jê jî pir balkêş e, nêzîkî jîyaneke azad û serbixwe dibe û dibe xwediyê wê. Di rastî û bingehê xwe de ew dixwaze di vî warî de bibe sembolek. Îdîaya wê ya jîyanê mezin e, ew dest û dev ji jîyanê bernade. Weha ji xwe bêzar jî nîn e. Yên ku bê zar in û ji ber canê xwe ketine, bêmoral, bêcesaret û bêheycan in û ji binî ve kesên ne xweşik û pîs in.

Ew dibêje:

"Îdîaya min a jîyanê pir mezin e. Ez dixwazim bibim xwediyê jîyaneke bi rûmet û çalakiyeke mezin. Ji ber ku ez ji jîyanê pir hez dikim, ez vê çalakiyê li dar dixim."

Ez ne bawer im ku em vê yekê ji rastiya xwe bêhtir fêm bikim. Yên ku pir ji jîyanê hez dikin ancax dikarin çala­kiyên weha mezin li dar bixin. Yên ku dev ji jîyan berda­ne û jê ecizbûne tu carî nikarin bibin çalakvan û rêxistva­nên mezin û jêhatî. Ev hevala me ji ber ku pir ji jîyanê hez dike, vê çalakiya han li dar xistiye. Dema ku jîyan bi aza­dî, berxwedan, bi rindî û hezkirinê ve ne girêdayî be, wê demê biryara vê çalakiya mezin jî weha nayê dayîn û na­yê li dar xistin.

Lê, hûn dema jîyan diqede, hûn bêhêvî dibin, rêxistinê belav dikin, bi bingehên îdeolojîk-polîtîk dilîzin, wê de­mê dest bi çalakiyên întîharî dikin. Ev çalakiya hevalå Zî­lan li hember wan helwest û çalakiyên we ne. Ew dide dî­yar kirin ku bi rêxistin û berxwedaneke xurt, ew li ser bin­geheke saxlem a îdeolojîk-polîtîk, bi moraleke bilind û bi dilşayî, vîyan û cesareteke mezin çalakiyê pêk tîne.

Pêwîst e ku em hevala Zîlan wek şehîda mirovahiyê bi­din nas kirin. Wê serkeftina partiyê da dîyar kirin. Divê em bidin îspatkirin ku gelê me di nav malbata mirovahi­yê de cîhê ku heq kiriye, bigire û vê yekê bi tîpên zêrin bi­nivîsînin. Di dîrokeke weha mezin de, di. nav partiya me de şehîdên nemir û pîroz hene, nirxên me yên hêja û gi­ranbiha hene.

Jina azad xwe weha ji nû ve diafrîne. Ji bo jineke azad mirov bi partiyeke çawa, rêxistineke çawa, şerekî çawa, hezkirin û rêzgirtineke çawa, serkeftineke çawa bersiv di­de? Ev di çalakiya hevala Zîlan de bi wate û awayeke ve­kiri û zelal bersiv hatiye dayîn. Jin jî, mêr jî dê xwediyê jîyaneke çiqas mezin bin, pêdiviya wê hatiye bi cîh anîn. Jîyaneke çawa û hezkirineke çawa hatiye xwestin, derke­tiye holê. Em biryarên weha didin a dixwazin wan birya­ran bi çalakiyên xwe yên mezintirin bi cîh bînin. Em kom û refên mîlîtanan in. Em ji bo vê yekê serê xwe di riya şoreşê de didin. Yên ku bi hemû dil, coş, azîm û zanabû­na xwe danîne holê hene.

Egîd hene, em rê li pêş wan vekin an dê ji van egîdan re yazûx bibe. Kî dê mafê te bide? Ez rênadim gotineke xerab bê ser egîdan. Min gelek caran vê yekê got û dîsa jî dibêjim. Ez dikarim ji we re pir xizmetê bikim, lê leke û qirêjiyê neyînin ser van nirxên pîroz û mezin û bi wan re nelîzin! Sîh û leke nexin ser bîranîn û nirxên van hevalên me. Nekevin nav hest û hewlên weha. Ez tiştekî zêde yê ku ji we bixwazim jî tune.

Di dîrokê de kîblegeh, mabetên pîroz û di nav wan de Xweda an jî Jinxwedayên pîroz hene. Nifşên li du wan di rojên dîyar de diçin serlêdan û pîrozbahiya wan mabetan û xwe dispêrin wan. Ji wan re secde dibin, lava dikin. Di­bêjin:

"Me efû bikin!"

Ev hevalên me hevalên weha ne. Wek ku hûn diçin hu­zûra mabedan, herin huzûra wan û bikevin secdê. Ji wan efû bixwazin, xwe pak bikin. Hêz ji wan bigirin!

5 Tîrmeh 1996

 

 

Kategori: Reber APO