Tirkî  |  Erebî

Pêwîste hêvî hebe, li sertaba bê hêvitiyê

Ger em bijîn jî li sehreya tunehiyê

Bila bihar bikene di çavên her ewrekê de

Bila sibe biherike, di her çipika baranekê de

Pêwîste bê avêtin, hêviya di her dilopê de

Pêwîste raman mezin bibin di nav botikekê de

ol, ziman û reng, ji hevdu bibin jî cûda

Hezar sal e em dihejin di landikekê de

Ji kokê em yek in, cûda bibin jî ji navikê

Hêsîr hemû yek e, dirije ji çavan

Laşên ku tevlî hevbûne di nav laşa de

Bila bes birije, xwîna me di keviran de

Ji Lênûsa Gerîla

Kategori: Helbest