Erzurum’un melek kızı

Gitmeseydim

Bingöl dağlarında gezseydim

Sorsaydım Perî’ye

Kaç yoldaşımı gördüğünü

Kaç kahraman tanıdığını

Bu tozlu topraklı yolda

Melek yüzlü

Tanrıçamız Ronahî’yi gördün mü?

Onunla yoldaş oldun mu?

Sen Ronahî’yi görüp de

Ona aşık olmadın mı?

Kim görse onu

Aşka tutulurdu birden

Çünkü o aşk tanrıçasıydı.

Yaşama aşk ile bağlıydı

Aşk ile sarılırdı her işe

Aşkı çok büyük ve anlamlıydı

İçinde asla ihaneti barındırmazdı

O Kürdistan’a tutkuluydu

Ve 28 Ekim’de Kürdistan’a yar oldu

Aşkına ulaştı…

Mücadele Arkadaşı