Adını güneşten alan dağ

Ahh Zagros

Sen ki ne ateşler doğurdun

Sen ki ne ateşgahlar kurdun

Yıllarca beşiklik ettin bütün halklara

Birçok kervan geçti buralardan

Birçoğu sinendeki yangına kapılıp divane oldu

Birçoğu eşsiz görkemliliğine kavuşmak için yollara düştü

Birçoğu başkaldırışlarına kapılıp

Bütün engelleri aşarak sana varmaya çalıştılar

Bütün yollar, bütün kapılar sana açılıyordu

Çünkü sen adını güneşten alan dağ

Güneşe gebe kalan

Çünkü sen verimli hilal'in tanrıçası

Eşsiz güzelliğinle ve görkeminle diller destan

Ahh sen ki milyonlarca aşık bıraktın ardında

Tutuldular sana, seni duyan ve hisseden aşıkların ve sen maşık oldun

Seni elde etmek için tarih boyunca ne kavgalar ne savaşlar oldu

Kim ele geçirebilir asi yüreğini

Kim dokunabilir eşsiz güzelliğine

Kim değiştirebilir ki özgür ve doğal akışını

Mavi ve yeşil gözlerinle aktın aşığının yüreğine

Ahh Zagros

Mavi ve yeşil gözlerinde akmak istiyorum

Ulaşmak istiyorum eşsiz güzelliğinle ve asi yüreğinle

Küllenip saf gözyaşlarınla birleşmek

Ve aktıkça arınmak istiyorum

Bütün kirliliklerinden, engin sularında

Ve aktıkça dağılmak istiyorum

Görmek istiyorum bütün Mezopotamya coğrafyasını 

Öze dönmek istiyorum

Tanrıçalar diyarına varmak istiyorum

Ölmedim işte buradayım

Yayılıp dağılıyorum her karış toprağına

Buluşuyorum eşsiz güzelliğinle verimliliğinle

Buluşuyorum senin için savaşan kahramanlara

Ölmedim yanı başınızdayım

Hayat buldum sularında

Aktıkça değiştim, dönüştüm

Aktıkça özüme döndüm,

Aktıkça dirildim, ruh buldum sularında

Buradayım işte, yeniden hayat bularak

Asmin Vindar