AĞIR SİLAHLARIN SAVAŞTAKİ ROLÜ NEDİR?

Z

Zagros; yaşamın başladığı, herkesin ulaşmak istediği cennetler ülkesinin ilk gelişim ve yüceliş yeridir. İnsanlığın doğuşundan bu yana yaşam arayışı, özgürlük arayışı ve savaşı bu topraklarda yaşanmıştır. Bu topraklarda insanlar özgürlük tutkularıyla yaşamışlardır. Özgürlüğün anlamı ‘özün’ bolluğuysa, onun vatanı da Mezopotamya’dır. Zagros etekleridir.

Çünkü gerçek öz buradan alınmıştır. Tanrıçaların, kutsal anaların bu mekanı şimdi ise gerillaların koruyucusudur. İlk diriliş nasıl bu topraklarda olduysa yeniden dirilişin alanı da bu topraklar olacaktır.

Öncellikle burada yürüttüğümüz pratik çalışmalarımızı anlatmadan önce arazi ve coğrafik koşullarını anlatmak daha iyi olacaktır.

Bilindiği üzere Zagros kendi arasında iki eyalet olarak örgütlenmektedir. Cilo eyelati ve Avaşîn eyaleti olarak; Avaşîn eyaletine bağlı olan alanlar Govende, Mamreşo, Adilbeg, Kartal, Stunê, alanlarıdır. Birçok tarihi efsaneye şahitlik eden bu coğrafya bugün gerillaları bağrına basarken birçok kahraman yoldaşımızın da efsanevi direnişlerine şahitlik etmiştir. Bu tepeler, dağlar tarihin birçok demine tanıklık ederken tarihin onda bırakacağı izlerden olmalı ki sürekli toplumsallığın esas kaynağı olmuştur. Ve bizde şimdi dağların dilinden yaşanan bu kahramanlıkları dinliyoruz. Toplumsallık ve özgürlük adına yürüttükleri mücadeleleri…

Böylesi bir alanda özgürlük mücadelesi yürütmek ve gerillacılık yapmak bizler için büyük bir şanstır. Her mevsimde farklı bir tarzla gerillacılık yürütülür. Çünkü her mevsiminin kendine has özgünlükleri vardır. Sende bu özgünlüklerine göre gerilla tarzını yeniliklerle yürütmelisin. Yani ancak yenilenmek ve yenilikçi olmakla zaferi elde edebilirsin. Sürekli yeni olanı yaratmak ve yenilikçi de olmak şüphesiz emek ister. Bunun için gerillacılıkta her şey emekle yaratılır.

Şu an bizlerde Avaşîn’de ağır silahlar birliği olarak bu mücadelenin içinde yer alıyoruz. Bizden çalınanlara karşı zaferi elde edebilmek, hakikati gün yüzüne çıkarabilmek için savaşıyor ve mücadele ediyoruz. Çünkü bugün bizlere karşı gerçekten hunhar ve vahşi uygulamalarla bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırılara karşı kendini korumak ve öz savunmayı güçlendirmek bizlerin ahlaki görevleri içinde yer almaktadır.

Ağır silah birliği olarak bizlerde bu görevlerimizi yerine getirmek ve her türlü dönem görevine hazır olmak için eğitim görüyoruz. Gördüğümüz bu eğitimlerle düşmanın; “baharı sizlere kış edeceğiz, PKK bahara kadar kalmayacak” iddialarına yönelik cevabımız, kış eğitimlerimizi görüp Önderliğin savunmaları eksenindeki yoğunlaşmalarımızla bahara çıkış yapmamız olacaktır.

Baharı yaşadığımız bu aylarda bazı alanlarımız için halen kış çetin geçmektedir. Eyalette önemli bir yer alan Govendê ve özellikle Grana bölgesi bu durumda olan alanlarımızdır. Grana bölgesi hem stratejik hem de eylemsel boyutta önemli bir rol oynamaktadır. Düşmanın sürekli Grana’dan darbe yemesi kendilerini baharın başlangıcında orada operasyon yapmaya yöneltti. Sadece üç gün süren bu operasyona hiçbir müdahale olmamasına rağmen hava koşullarından dolayı geri çekilen düşman güçleri şunu çok iyi biliyor ki gerilla bütün hava koşullarına rağmen onlara darbe vurmaktan geri durmayacaktır. Düşman saldırılarını kırmak ve psikolojik olarak baskı yaratabilmek için ağır silahlar çok önemli bir rol oynamaktadır. Bizler kendi alanımızda bütün silahları kullanıyor olsak da en çok havan silahını kullanıyoruz. Havan silahının savaştaki rol ve misyonunu değerlendirecek olursak;

Havan silahı: mekanik bir silahtır. Savunma silahıdır. Yıkma gücü yüksek olan bir silahtır. Elimizdeki birçok silaha göre uzun namlulu ve uzun menzilli bir silahtır. Havan silahının atışları kavislidir. 360 derece etrafında dönme kabiliyetine sahip bir silahtır.

Ayrıca operasyon durumlarında psikolojik olarakta düşman üzerine büyük etkiler yapan bir silahtır. Parçaları az olduğu için açılıp kapanması kolay olan bir silahtır. Atış sesi fazla olduğu için ve atış esnasında çok fazla ateş çıkardığı için yerin çabuk deşifre olmasına neden olabiliyor. Onun için havan silahının tedbiri alınmalı ve bunun hesabı iyi yapılarak konumlandırılmalıdır. Okuma yazması olan ve hesap yapmasını bilen herkes bu silahı eğitimini gördükten sonra kullanabilir. Fakat bu silaha sadece tekniki olarakta bakmak yanlış olacaktır. Bu silahı kullanan her kişinin kendisini ideolojik ve örgütsel anlamda donanımlı kılması temel bir şarttır. Hem havan silahını hem de tüm silahları tanımalı ve onlara karşı duyarlı olabilmelidir. Silahını sevmelidir. Tahminlerinde güçlü olmalıdır. Bunun için güçlü gözlemlere sahip olmalıdır. Ayrıca gerillanın 5 parmak formülünü kişiliğinde bir öze dönüştürmelidir.

YJA Star gerillaları olarak bizler içinde havan branşında yer almak ve havan silahını kullanmak zor olamadığı gibi tam tersi daha fazla kendine güveni ve savaş tecrübesini oluşturuyor. Kadının özünde yaratıcılık, ayrıntılara dikkat etme, koparıcı olma, odaklanma gibi özellikler olduğundan havan silahıyla bütünleşmekte çok zorlanmıyoruz. Eylem esnasında silahla bütünleşme daha fazla oluyor. Havancılar için grup ruhu çok önemlidir. Çünkü havan silahı en az iki kişi ile kullanılır. Bununla pratikte çok karşılaşıyoruz. Grup ruhu, grup birliği ne kadar güçlüyse eylemde o kadar güçlü olur.

Eskiden havan denildiğinde düzenli ordu silahı akla gelirdi. Ama günümüzde görüyoruz ki, teknik amaca hizmet ediyorsa değil havan en ağır teknikleri bile kullanabiliyoruz. Bu konuda kendimize güveniyoruz.

Avaşîn Eyaleti Ağır Silah Birliği