Şengal'de kadın direnişi

BERFÎN NURHAK

Katliam üzerinden yaklaşık dokuz ay geçti. Her ne kadar HPG-YJA Star gerillaları tarafından belli bir düzeyde önü alınsa da yaşanılan; hafızalara kazılan ve hiçbir zaman unutulmayacak bir katliam gerçekliğiydi. Başta şunu belirtebiliriz; bu geçen zaman içerisinde katliamın etkisini aşmak

için yapılanlar elbette katliam gerçekliğini düşündüğümüzde çok yetersiz kalmaktadır. Hatta katliam gerçekliği öyle bir şey ki; binlerce insanın ölümü, kaçırılışı, binlerce ananın, kadınların, çocukların ölümünü düşündüğümüzde yapılmış olanlar bizlere yetersiz gelmektedir. Yeterli gelmesi zaten mümkün değildir. O yüzden görevlerimizin büyük olduğunu belirtmek istiyoruz.

HPG ve YJA Star gerillaları; katliamın yaşandığı ilk günlerde hiçbir engel ve zorluk tanımadan halkı savunma iddiası ve kararlılığını göstermekle tarihi sorumluluk almıştır. Bu temelde öncelikle halkı güvenlikli alanlara geçirme, Şengal dağlarında güvenlikli alanlar oluşturma, çetelere darbe vurma amaçlı eylemler geliştirme, çeteleri alanlardan çıkarma temelinde eylemlilikler yapılmıştır. Bu pratik süreç içerisinde güvenlikli alanların oluşması, çetelerin alandaki pozisyonunun zayıflaması, darbe almaları halkta önemli bir güven ve yaşam gücü oluşturmuştur. Çünkü katliam gerçekliği halkta yaşam ve moral gücünü zayıflatmıştı. Tabii ki halkta bu gücü oluşturmak öyle kolay olmadı. Onlarca HPG-YJA Star gerillası çetelere karşı kahramanca savaşarak Êzîdî halkının özgürlüğünü, Şengal topraklarının özgürlüğünü sağlamak inancı ve iddiasıyla şehit düşmüştür. Bu kahraman yoldaşlarımızın oluşturmuş olduğu bedellerle halkta yaşam inancı, gücü ve özgürlüğe dair arayışlar gelişmiştir. Bu gelişimi; halka dayatılan ölüm ve tutsaklık gerçeği karşısında önemli bir düzey olarak değerlendirmek mümkündür. Yaşam gücü ve özgürlük arayışı geliştikten sonra diğeri yavaş yavaş gelişmektedir. Önemli olan Şengal halkında oluşan bu yaşam gücü ve özgürlük arayışını süreklileştirmek, yaymak ve halk içerisinde bunu kollektif bir şekilde geliştirmektir. Toplumda bir yandan belli bir düzeyde böylesi gelişmeler varken bir yandan da Şengal toplumu içerisinde katliam sonrası kabul etmek ve inanmak çok güç gelse de hala kendi özgücünü oluşturmama, toplumu bu hale getiren güçler karşısında mücadele etme bilincini yetersiz kılmaktadır. Bunun aşılması için toplum içerisinde katliama karşı sürekli mücadele bilincini canlı tutmak ve süreklileştirmek gerekmektedir.

Bu geçen zaman içerisinde HPG-YJA Star gerillalarının verdiği mücadele ile toplumun kendi özgünlüğünde oluşan yerel savunma gücü ve örgütlülüğü olan YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri)- YPJ-Şengal’in (Şengal-Kadın Savunma Birlikleri) oluşması, Şengal halk meclisinin kurulması ile toplum içerisinde önemli gündemler oluşturulmuştur. Kısaca bunları özetlemek gerekirse; toplum kendi inancı ve kültürüne göre yaşamakta iddialı ve inançlı olduğu kadar artık toplum içerisinde bu inancı-kültürü daha özgür yaşamak için ideolojiye ihtiyaç duyduklarını belirtmektedirler. Yani uluslararası sermayeci ve komplocu güçler karşısında kendilerini nasıl savunacaklarını, nasıl politika geliştireceklerini,  toplumu nasıl örgütleyeceklerini, eğitim-sağlık alanlarında da nasıl örgütleneceklerini tartışmakta ve buna göre pratik geliştirilmeye başlanmıştır.

Gelişen bir diğer durum; verilen mücadeleyle toplum içerisinde tarihsizliğin oluşturduğu güçsüzlüğün bilincine varılarak tarihi bilincinin geliştirilmesine, özellikle tarihte yaşanan katliam gerçekliklerini öğrenme ve bu temelde katliama karşı sürekli mücadele bilincini ve örgütlülüğünü geliştirme temelinde gündemler oluşmuştur. Benzeri gündemler etrafında gelişmeler yaşanmaktadır. Önemli olan yapılmış olanları ve gelişen düzeyi yeterli görmemek, önümüzdeki dönemde yapılması gereken görev ve sorumluluklarımızın sürekli bilincinde olmak gereklidir. Ancak böyle olduğu takdirde katliamcı, komplocu zihniyet ve güçlere karşı verilecek mücadele sonuç alıcı olacaktır.

Öz savunma bilinci ve mücadelesi doğrultusunda eğitilmiş ve örgütlenmiş kadın gücü

Her şeyden önce şunu belirtebiliriz;  halkın, kadınların savunma gücü ve örgütlülüğü olan YJA Star militanları olarak Şengal’de yaşanan bu katliam gerçekliliği ve özellikle bu katliamda binlerce kadının esareti, kaçırılışı ve katliamı karşısında kendimizi sorumlu görüyor ve bu konuda özeleştiri verdiğimizi ve bu özeleştiriye göre tarihi sorumluluk aldığımızı belirtmek istiyoruz.

YJA Star gerillaları olarak halkı savunma iddiasında bulunmak, esir edilen binlerce kadının kurtarılmasını hedeflemek elbette stratejik düzeyde çalışmaların örgütlendirilmesine ve bu temelde pratiğin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Şengal’de mevzilendiğimiz ilk dönemlerde güvenlikli alanlar oluşturma, eylemler geliştirme, çetelere darbe vurma, alanlardan çeteleri çıkartma temelinde pratik düzey gelişmiştir. Bu pratik süreçte çetelere karşı kahramanca savaşarak şehit düşen kadın yoldaşlarımız olmuştur. Şehit düşen kadın yoldaşlar şahsında alanda bulunan YJA Star gerillalarına karşı halk içerisinde özellikle analar, kadınlar büyük bir umut ve güven duymuştur. YJA Star gerillaları;  eylemleriyle, gerilla kişiliğinin, üslubunun, hitabetinin etkileyiciliğiyle toplum içerisinde büyük bir etki yaratmış ve gündem oluşturmuştur. Toplum içerisinde bir yandan katliamda kaçırılan, esir alınan binlerce kadının yaşadığı acı gerçek düşünülürken,  bir yandan Şengal dağlarında raxtlı, silahlı mevzilenen kadın gerillalar halkı özellikle kadınları derin derin düşündürmüştür. Bu iki çarpıcı durum aynı anda yaşanmıştır. Kadınların kaçırıldığı günlerde, kadın gerillaların hemen Şengal dağlarına gelmesi halkın zihniyetinde gelişme yaratmış, öz savunma bilincini kazanma temelinde büyük bir etkide bulunmuştur.

YJA Star gerillaları olarak bu geçen dönemde çetelere yönelik gerçekleştirdiğimiz eylemselliklerle birlikte en temel görevimiz; Şengal’de yaşayan kadınları öz savunma bilinci doğrultusunda eğitmek ve örgütlemektir. Öz savunma bilinci ve mücadelesi doğrultusunda eğitilmiş ve örgütlenmiş kadın gücü; DAİŞ çetelerine karşı en büyük darbe olmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle şehit düşen yoldaşlarımızdan ve geliştirdiğimiz eylemselliklerden güç alarak kadınlarda öz savunma bilinci kazandırma temelinde Şehit Xanê Savunma Akademisini örgütleme kararı aldık. Bu temelde gelişen eğitim pratiği Şengal halkı içerisinde büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu eğitimle ve eğitim sonrası ortaya çıkan pratik düzeyle artık Şengal’de yaşayan Êzidi kadınlar kendisini, halkını, inancını, kültürünü savunma iddiası kazanmıştır. Bu akademi eğitimi Şengal’de yaşayan halkın zihniyetinde büyük bir değişiklik yaratmıştır. Öz savunma bilincini kazanmış kadın öz savunma bilincini kazanmış toplum demektir. Akademi eğitimi ile ortaya çıkan gelişim düzeyi ardından Şengal’i özgürleştirme hamlesi sürecinde akademi eğitimi gören genç kadınlar YBŞ örgütlülüğü içerisinde YPJ-Şengal kimliği ile örgütlenmiştir. YJA Star gerillaları olarak temel görevlerimizden biri bu örgütlülüğün gelişimine destek olup, imkan sunmaktır. Bu temelde tarihi birikim ve tecrübemiz doğrultusunda Êzîdî genç kadınlarını örgütlemeyi, geliştirmeyi esas aldık. Bu konuda gelişmeler var, bu gelişmeler umut vaat etmektedir. Tüm bu sonuçlar da umudumuzu, kararlılığımızı ve pratiğimizi güçlendirmektedir. Gelişmenin yolu bulunmuştur, gerisi artık adım adım pratik yaparak gelişme yaratmaktır.

Şengal’de bu düzeyde örgütlenmelerin oluşturulması bir ilk olmaktadır

Katliam sonrası belli bir dönem geçtikten sonra Şengal’de yaşayan Êzidi halkının meclis örgütlenmesini oluşturması katliamcı güçlere ve zihniyete karşı stratejik bir mücadeledir. En vahşi saldırılarla soykırımdan geçirilerek bitirilmek istenen bir halk,  meclis örgütlenmesiyle yaşam ve mücadele gücünü tüm dünyaya ve kamuoyuna göstermiştir. Meclis örgütlenmesi demek; Şengal’de yaşayan halkın kendi kendisini yönetmesi, kendi özgücü ve bilinci doğrultusunda eğitim, sağlık, savunma vb. toplumun ihtiyaçları doğrultusunda tüm alanlarda örgütlenmesi demektir. Şengal’de bu düzeyde örgütlenmelerin oluşturulması bir ilk olmaktadır. Bir yenilik olmaktadır. Yıllardan beri alanda otoritesini kuran hükümet ve yerel güçler Şengal’de yaşayan halka yönelik tecrit altına alma, yönlendirme, siyasi çıkarları doğrultusunda kullanma, eğitimsiz bırakma, öz savunmasız bırakma temelinde politikalar uygulanmıştır. Zaten böyle olduğu için halkın kendi politik gücü, öz savunma bilinci ve gücü oluşmadığı için katliama karşı kendisini savunamamıştır. Bu yüzden binlerce insan öldürülmüş ve kaçırılarak tutsak edilmiştir. Yıllardır Şengal’de uygulanan politikaları ve bu temelde ortaya çıkan katliam gerçekliğini düşündüğümüzde Êzîdî halkının kendi özgücü doğrultusunda meclis kurması katliama karşı sürekli mücadele edileceğinin iradesi ve kararlılığıdır.

Katliamın hemen ardından hatta aynı günlerde HPG-YJA Star gerillalarının birikimi ve tecrübesi doğrultusunda Êzîdî gençlerinin YBŞ kimliği adıyla savunma örgütlülüğünü oluşturması katliam koşullarında tahmin edemeyeceğimiz kadar, tüm zorluklara rağmen YBŞ’nin kurulması uçurumlardan kanatlanmaya benzer. Ölümün, sürgünün, göçün, açlığın, susuzluğun, yakarışın, çaresizliğin, yokluğun ortasında Êzîdî gençlerinin kendi savunma örgütlülüklerini kurması yaşam ve özgürlük arayışı, çığlığıdır. Her şeye rağmen yaşamda ısrar demektir. Günümüzde YBŞ’nin bu kendi misyonuna ve tarihi sorumluluğuna denk kendisini büyütmesi ve güçlü örgütlemesi gerekmektedir.

 

Şengal direnişi devam ediyor

YJA Star gerillalarının Şengal direnişi ve özgürlük hamlesinde yer alması Şengal toplumu içerisinde iradesizleştirilmiş, bastırılmış, en derin bir şekilde köleleştirilmiş, savunmasız bırakılmış ve böylelikle hiçbir savunma refleksi gösterilmesine bile izin verilmeden, hatta kaçırıldığında bile tutsaklığının farkına varamayan kadın gerçeği karşısında, katliamın ilk günlerinde tarihi birikime ve güce dayanan ve kendisini bu temelde örgütleyip savaşan YJA Star gerillalarının Şengal’e gelişi halkın zihniyetinde olağanüstü bir düzeyde etki yaratmıştır.

YJA Star gerillalarının eğitimleriyle bilinçlenen Êzîdî genç kadınları yaşadıkları toplum içerisindeki erkek egemenliğini sorgulayarak, katliam sürecinde silahları olup da savaşmayan, teslim olan ya da başka alanlara kaçıp giden bireyci erkek gerçekliğini sorgulamıştır. Bu yüzden önümüzdeki dönem katliama karşı toplumda mücadeleyi daha güçlü kılmak için kendilerini sorumlu görerek kararlılıklarını güçlendirmiştir. Mevcut durumda halk; öz savunma bilinci doğrultusunda eğitim görmüş ve bu temelde pratikleşen genç kadınlara daha umutlu yaklaşmaktadır. Önemli olan önümüzdeki dönem bu umut doğrultusunda çalışmaları daha güçlü örgütleyerek kapsamlılaştırmaktır.

Kürdistan’da kesinleşen özgür Kürtlük

Rojava devrimi ile hem özgürlük hareketimiz açısından hem de bölgede bulunan güçler açısından Şengal; bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle önem kazandı. Çünkü Rojava devrimi Rêber APO’nun Demokratik Ekolojik-Kadın özgürlükçü paradigması doğrultusunda demokratik özerkliğe dayalı yarattığı gelişmelerle tüm dünya ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştır. Rojava devrimi demek Kürdistan’da özgür Kürtlüğün gelişmesi ve toplumsallığıdır. Uluslararası ve bölgedeki sermayeci güçler bu devrimi boğmak, ya da bu devrimsel gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için Şengal’in konumunu, Şengal’de yaşayan toplumun zayıf yönlerinden istifade edip ve devrim üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi hesaplayarak burada gerçekleştirdikleri katliamla devrime ket vurmayı hedeflemiştir. Bir diğer önemli husus, Şengal’in Kürdistan tarihi ve kültürü açısından büyük bir önemi vardır. Kürt kültürünün tarihi kaynağı ve özü olmaktadır. Bu yüzden sermayeci güçler gelişen özgür Kürtlük karşısında Kürt kültürünün kaynağına yönelmiştir. Özetle belirtmek gerekirse Şengal’de yaşanan katliam; Kürdistan’da gelişen ve güçlenen özgürlük mücadelemizle çok yakından bağlantılıdır.

Özgürlük mücadelemiz açısından askeri hedefimiz, Şengal’in kurtarılması, güvenlikli alan haline getirilerek halkın kendi topraklarına dönüşünün sağlanmasıdır. Êzîdî halkı için tarihi bir değeri olan Şengal topraklarında halkın kendi inancını ve kültürünü özgür bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bunun için her şeyden önce; Şengal’de kendi savunmasını gerçekleştirme sorumluluğuyla hareket eden YBŞ’nin büyütülmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi temelinde kendi tarihi birikim ve tecrübemiz doğrultusunda destek sunma ve imkanlar oluşturmadır. Özgürleşen Şengal ve Şengal’de yaşayan Êzîdî halkı, Kürdistan’da kesinleşen özgür Kürtlük ve toplumsallığıdır.

Yaşam gücü oluşarak özgürlük arayışı gelişmiştir

Şengal’i özgürleştirme mücadelesinde şehit düşen Armanc, Ronî, Jiyanda, Dilgeş, Polatcan, Berxwedan, Edessa, Vînar, Berîvan, Zîlan, Avareş, Givara, ve nice yoldaşların kahramanlıkla verdikleri bedellerle Şengal’de hem zihniyet boyutunda hem toplum yaşamında olağanüstü gelişmeler ortaya çıkmıştır. Yaşam gücü oluşarak özgürlük arayışı gelişmiştir. Katliamı kader olarak bilen Êzîdî toplumu içerisinde katliama karşı güçlü mücadele edilirse kesinlikle bir daha Êzîdî halkına yönelik katliamın uygulanmayacağı inancı gelişmiştir. Elbette gelişmeler vardır fakat şunu da hemen belirtmeliyiz ki; Şengal’i ve Êzîdî halkını özgürleştirmek için çok ağır sorumluluk ve büyük görevlerle karşı karşıya olduğumuz kesindir. Bu yüzden öncelikle bölge içerisinde kendi siyasi çıkarları doğrultusunda Êzîdî halkını yönlendiren güçlere karşı halkın kendi politik gücünü ve örgütlülüğünü oluşturarak mücadele etmesi ve esasta katliamcı güçlere karşı sürekli savunma örgütlülüğünü güçlendirmesi gerekmektedir.

Halklara çağrımız ise, öncelikle bu geçen dönemde Êzîdî halkının yaşadığı vahşi katliam gerçeğine karşı gereken duyarlılığın gösterilmediğini belirtmek istiyoruz. Önümüzdeki dönem Êzîdî halkının kendi inancını ve kültürünü özgür bir şekilde yaşaması için gerekli duyarlılıkların gösterilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda Şengal’in özgürlük hamlesi Şengal merkez alanında devam etmektedir. Bu askeri hamlenin daha güçlü gelişmesi ve Şengal’de örgütlenen savunma gücü olan YBŞ, YPJ-Şengal’in büyümesi için gerekli destek ve imkanların sağlanması temelinde duyarlı olmaya çağırıyoruz. Halklar şunu çok iyi bilmelidir ki; Şengal’ de yaşayan Êzîdî halkının katledilmesi tüm insanlık için bir yaradır. Bu temelde bir kez daha Şengal’in özgürlük mücadelesinde şehit düşen yoldaşları saygıyla anıyoruz.