Özgürlük İddiasıyla Zafere Yürüyoruz

Amed Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz

Basına Ve Kamuoyuna!

27 – 29 Nisan 2021 tarihleri arasında sömürgeci faşist TC ordusu Amed Eyaletimize bağlı Gorsê alanında bir operasyon başlatmıştır. Operasyon sırasında Nûjîn Amed yoldaşımız komutasındaki Berfîn, Ronahî ve Avent yoldaşlarımız, işgalcilerle yoğun bir çatışmaya girmiş; yoldaşlarımızın kahramanca direnişi karşısında tutunamayan işgalciler bir kademe geri çekildikten sonra çatışma alanını savaş uçaklarıyla yoğun bir şekilde bombalamıştır. İşgalcilerin saldırılarına rağmen yoldaşlarımız şahsında Amed eyaletimizde emsalsiz bir özgür kadın direnişi yaşanmıştır.

Başta yurtsever ve yiğit Kürdistan halkımız olmak üzere şehit düşen yoldaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyor, şehitlerimizin anılarına bağlı kalarak özgürlük mücadelesini zaferle taçlandıracağımıza dair verdiğimiz sözü bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz.

Kadın güzelliğinin ve özünün metalaştırılmaya ve geleneksellik sınırlarına hapsedilmeye çalışıldığı çağımızda özgür kimliğini direnerek yaratan, yiğitçe mücadele ile özgür ahlak anlayışını ortaya koyan tüm şehitlerimizin anıları önünde eğiliyor; kadın güzelliğinin ve aydınlığının bu soylu kahramanlarını Nûjîn, Berfîn, Ronahî ve Avent arkadaşlar şahsında saygıyla selamlıyoruz. Önderliğimizin, şehitlerimiz karşısındaki sorumluluk ve anılarına bağlılık özelliğinin bilinciyle ve PKK’deki şehitler diyalektiğinden yola çıkarak her toprağa gömülenle bir olmaya çalışmak; onların amaçları, hayalleri, kişilik özellikleri ve özgürlük tutkuları ile daha da bütünleşmek ve bunu mutlaka başarıya, pratik devrimci bir hamleye dönüştürmek boynumuzun borcudur. Bu salt manevi bir yaklaşım değildir. Maneviyatın, yoldaşına bağlılığın ve düşmana öfkenin ortaya çıkardığı enerjiyle özgür ve anlamlı olanın yaratılmasına yöneltmektir. Partimizde başarıyı ve kalıcı değerleri ortaya çıkartan en temel özellik şehitler diyalektiği ve şehitleri ele alış tarzımızdır. Şehitler partisi olan partimizde birler çoğalarak binler, yüzbinler olur.

YJA Star komuta ve savaşçıları olarak her kadın şehadeti karşısında mücadele hırsımız bilenmekte, onurlu ve direnen kadın olma kimliğimiz güçlenmekte ve “nasıl yaşamalı” ve “nasıl savaşmalı” soruları karşısındaki cevaplarımız da netleşmektedir. Kahraman şehitlerimizle kadın öz savunma örgütlenmemiz ve gerilla ordumuz daha da gelişmekte ve derinleşmektedir. En son 29 Nisan tarihinde Amed’te gerçekleşen kadın yoldaşlarımızın şehadetleri ile mücadele geleneğimize çok anlamlı bir şehadet halkası daha eklenmiştir.

Devrimci Halk Savaşı’nın kadın komutanlarından Nûjîn Amed yoldaşımız, her zaman mücadelenin en zorlu yerlerinde ve en zorlu koşullarında yer almayı tercih etmiştir. Devrimci iradesi, düşmana karşı kin ve öfkesi oldukça güçlü olan Nûjîn yoldaş, eylemci karakteriyle YJA Star ordumuz içerisinde çok erken gelişme kaydetmiştir. Amed’ten Botan’a, Botan’dan Şengal’e, Şengal’den Cilo’ya Cilo’dan ülkemizin başkenti olan Amed’e kadar, dur durak bilmeden yürümüştür. Nerede savaş ve zorluk varsa Nûjîn arkadaş orada olmuştur. Savaştıkça özgürleşmiş, özgürleştikçe güzelleşmiş ve güzelleştikçe sevilmiştir. Nûjîn yoldaşımız, cesaretiyle, yiğitliğiyle ve akışkanlığıyla Botan kadınının özünü hep korumuş ve en güzel şekilde temsil etmiştir. Bu yüzden erkenden Eyalet Komutanlığı görevini üstlenmiştir. En son Amed Eyaleti YJA Star komutanımız olan Nûjîn yoldaş, yaşamının son anına kadar Önderliğe ve özgür yaşama bağlılığın nasıl olması gerektiğini duruşuyla göstermiştir. Nûjîn yoldaşımız ile birlikte şehadete erişen diğer yiğit yoldaşlarımız da kadın yoldaşlığının en derin ve anlamlı ifadesi olmuşlardır.

Berfin yoldaşımız, ülkemizin Doğu Kürdistan topraklarından yola çıkıp Amed’te mücadele yürütmüş ve düşmanın halkımızı ve topraklarımızı bölme politikalarına karşı anlamlı bir yanıtı kendi renginde geliştirmiştir. Tarih ve toprak sevgisi yüreğinde yer edinmiş Berfin yoldaş, hep bu bilinçle mücadele yürütmüştür. Ronahî yoldaşımız ise adı gibi çevresini hep aydınlatmış bu temelde mücadele etmeyi esas almıştır. Kendisiyle, geriliklerle, düşmanla mücadele etmiş ve kendini Amed topraklarında küllerinden yeniden yaratmıştır. Avent yoldaşımız, özgürlük halayında en fedaice katılımı göstererek yerini almıştır. Zilan’ın güncelleşen ifadesi olmuştur. Özgür bir yürek olup uçurumlardan kanatlanmıştır. Sıradanlığı hiçbir zaman kabul etmemiş ve hep sıra dışı olmayı başarmıştır.

Evet, bugün binlere varan bir kadın ordusuyuz. Kürdistan’ın her karış toprağında direniyor, savaşıyor ve özgürlük iddiasıyla zafere yürüyoruz. Kapitalist modernite sisteminin yaşamını, onun basit değerlerini asla kabul etmiyor, yaşam anlamlı olacaksa, özgür olacaksa iyiye ve güzele yönelecekse yaşanmaya değerdir diyoruz. Bizler halkımızın, ezilen halkların ve cinslerin acısını yüreğimizin derinliklerinde hissederek mücadele ediyoruz.

 Amed eyaleti şehitlerimiz Önderliğimiz ve özgürlük hareketimize karşı geliştirilen imha konseptine karşı yüksek duyarlılık ve sorumluluk kadar kadın bilincinin ve sevgisinin yaşamda olduğu kadar onurlu şehadete yürüyüşte de birlikteliğin adı olmuşlardır. Dağların özgürlüğünü soluyan yürekleri düşmanı yenilgiye uğratmıştır.

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı olarak tüm komuta ve savaşçılarımızın, başta Amed şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize bağlılığın gereği olarak mücadelemizin direniş geleneğini zaferle taçlandıracağını, düşmandan mutlaka hesap soracağını ve şehitlerimizin silahlarını yerde bırakmayacağını belirtiyor, şehitlerimizi büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz.

27 Haziran 2021

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı